Yıl: 2020 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 171 - 184 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25287/ohuiibj.622991

A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ

Öz:
Her işletmede olduğu gibi hava taşımacılığı işletmelerinde definansal performansın doğru ölçümü başarılı veistikrarlı birfaaliyet sürecinin önemli bir aşamasıdır. Bu çalışmada Avrupa merkezli altı havaalanı grubunun2015-2018 yılları arasındaki finansal performansları veri zarflama analizi ile ölçülmüştür. Araştırmasonucuna göre, araştırmaya dahil olan altı havaalanı grubundan üç tanesinin etkin, üç tanesinin ise etkinolmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca etkin olmayan havaalanı gruplarının etkin olabilmeleri için hangihavaalanı gruplarını referans almaları gerektiği ve etkin olmayan havaalanı gruplarının etkin olabilmek içingirdi ve çıktılarını ne oranda değiştirmeleri gerektiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF AIRPORT GROUPS COMPANIES IN EUROPE: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD

Öz:
Accurate measurement of financial performance is an important stage of a successful and stable operation process, as is the case with all other enterprises. In this study, the financial performances of six Europeanbased airport groups between 2015-2018 were measured by data envelopment analysis. According to the results of the study, three groups of six airport groups included in the research were found to be active and three groups were inaetive. In addition, it was determined which airport groups should refer to inactive airport groups in order to be effective and to what extent the inactive airport groups should change their inputs and outputs in order to be effective.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abbruzzo, A., Fasone, V., Scuderi, R., (2016). Operational and fınancial performance of ıtalian airport companies: A dynanıic graphical model," Transport Policy, Elsevier, vol. 52(C), 231-237.
 • Akal, Z. (1992). İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü Performans Göstergeleri. Anakara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Asker, V., Kiracı, K. (2016). AResearch On Revıew Of Fınancal Performance: Aırport Groups Sanıple. International Joumal ofShipping and Transport Logistics 16(38)
 • Bakırcı, F., (2006). Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü Veri Zarflanıa Analizi Teori ve Uygulama. Ankara: Atlas Yayınları.
 • Ennen, D., Batool, i. (2018). Airport efficiency in Pakistan - A Data Envelopment Analysis with weight restrictions. Joumal of Air Transport Management, 2018, Vol. 69, Issue e, 205-212
 • Ferrier, G., Lowell, C. (1990). Measuring Cost Effıciency in Banking Econometric and Linear Progranıming Evidence. Journal ofEconometrics, Vol. 46, Issue 1-2,229-245.
 • Fung, M. K. Y., Wan, K. K. H., Hui, Y. V., Law, 1. S. (2008). Productivity changes in Chinese airports 1995- 2004. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2008, vol. 44, issue 3, 521- 542
 • Karanıan, R. (2009). İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi Ve Modern Bir Performans Ölçme Aracı Olarak Balanced Scorecard. Sosyal Ekonomik Araştırma Dergisi, 410-427.
 • Kiracı, K., Battal, Ü., Kayhan, S. (2014). Havaalam Gruplarının Analizi Ve Devlet Hava Meydanlan. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.Cilt 11, Sayı 27, 121-140
 • Farrell, M. 1. (1957). The Measurement of Productivity Efficiency. Joumal of the Royal Statistical Society. Series A (General) Vol. 120, No. 3 (1957), pp. 253-290
 • Tetik, S. (2003). İşletme Performansını Belirlemede Veri Zarflanıa Analizi. Yönetim ve Ekonomi. Cilt 10, Sayı:2,221-229
 • Yıldırımlı, M. (2011). Küresel Krizin Hava Terminali İşleticileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmanıış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İtanbul, Turkey
 • Vogel, H. A., Graham, A. (2013). Devising airport groupings for fınancial benchmarking Joumal of Air Transport Management 30:32-38
 • July 14,2019 (da indirildi) from the World Wide Web: http://www.aena.es/csee/ccur1l639/621/01-Aenatoday.pdf
 • July 21,2019 (da indirildi) from the World Wide Web: https:/ /www.ferrovial.com!en/ir -shareholders/investors-presentations/
 • July 25,2019 (da indirildi) from the World Wide Web: https:/ /www.fraport.com/en/ our-company /fraport/fraport -group .html
 • July 27,2019 (da indirildi) from the World Wide Web: https://www.annualreportschiphol.com!about-us/ourcompany
 • July 28,2019 (da indirildi) from the World Wide Web: http://www.tavhavalimanlari.com.tr/trTRlhavalimani-isletmeleri
 • July 30, 2019 (da indirildi) from the World Wide Web: https://www.parisaeroport.fr/docs/defaultsource/ groupe-fıchiers/fınance/information-r%e3%A9glement%e3%Age-amf/documents-deroloe3%A9fOloe3%A9rence/20 18/ddr-20 18-va-vdef.pdf?sfvrsn=b4 f7f8bd _4
APA BATTAL Ü (2020). A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ. , 171 - 184. 10.25287/ohuiibj.622991
Chicago BATTAL Ünal A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ. (2020): 171 - 184. 10.25287/ohuiibj.622991
MLA BATTAL Ünal A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ. , 2020, ss.171 - 184. 10.25287/ohuiibj.622991
AMA BATTAL Ü A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ. . 2020; 171 - 184. 10.25287/ohuiibj.622991
Vancouver BATTAL Ü A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ. . 2020; 171 - 184. 10.25287/ohuiibj.622991
IEEE BATTAL Ü "A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ." , ss.171 - 184, 2020. 10.25287/ohuiibj.622991
ISNAD BATTAL, Ünal. "A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ". (2020), 171-184. https://doi.org/10.25287/ohuiibj.622991
APA BATTAL Ü (2020). A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 171 - 184. 10.25287/ohuiibj.622991
Chicago BATTAL Ünal A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13, no.1 (2020): 171 - 184. 10.25287/ohuiibj.622991
MLA BATTAL Ünal A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, 2020, ss.171 - 184. 10.25287/ohuiibj.622991
AMA BATTAL Ü A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 13(1): 171 - 184. 10.25287/ohuiibj.622991
Vancouver BATTAL Ü A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 13(1): 171 - 184. 10.25287/ohuiibj.622991
IEEE BATTAL Ü "A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ." Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, ss.171 - 184, 2020. 10.25287/ohuiibj.622991
ISNAD BATTAL, Ünal. "A VRUP ADAKİ HAVAALANı GRUP ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESİ: VERİ ZARFLAMA ANALİzİ YÖNTEMİ". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13/1 (2020), 171-184. https://doi.org/10.25287/ohuiibj.622991