Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 301 - 325 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 30-11-2020

OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Öz:
Son yıllarda, hem ülkelerin ulusal ekonomilerinde oluşturduğu etki hem de rekabet gücüne katkısısebebiyle lojistik sektörüne verilen önem artmıştır. Lojistik performansı yüksek olan ülkelerinticari faaliyetlerinin de gelişmiş olduğu görülmektedir. Bu çalışmada çok kriterli karar vermeyöntemleri bütünleşik olarak kullanılarak, OECD ülkelerinin lojistik performanslarınındeğerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ülkelere ilişkin veriler Dünya Bankası tarafından yayımlananraporlarda yer alan lojistik performans göstergelerinden elde edilmiştir. Çalışma kapsamında yeralan lojistik performans kriterlerinin önem ağırlıkları SWARA yöntemi ile hesaplanmış, ülkelerinlojistik performansları ise EDAS yöntemiyle analiz edilmiştir. Uygulama sonuçlarına göre, enönemli kriterler lojistik hizmet kalitesi, altyapı ve uluslararası sevkiyat olarak belirlenmiştir.Lojistik performansı en yüksek olan ülkelerin ise sırasıyla Almanya, Hollanda ve İsveç olduğusonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Evaluation of the Logistics Performance of OECD Countries with EDAS Method Based on SWARA

Öz:
In recent years, the importance given to the logistics sector has increased due to both its impact on national economies and its contribution to competitiveness. It is observed that commercial activities of countries with high logistics performance have also improved. In this study, it is aimed to evaluate the logistics performance of OECD countries in an integrated way by using multi criteria decision making methods. Country data are obtained from the logistics performance indicators included in the reports issued by the World Bank. The importance of the logistics performance criteria within the scope of the study was calculated by SWARA method and the logistics performance of the countries was analyzed by EDAS method. According to the results of the application, the most important criteria are determined as logistics service quality, infrastructure and international shipment. It is concluded that the countries with the highest logistics performance are Germany, the Netherlands and Sweden, respectively.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA GOK KISA A, Aycin E (2019). OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. , 301 - 325.
Chicago GOK KISA AYSE CANSU,Aycin Ejder OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. (2019): 301 - 325.
MLA GOK KISA AYSE CANSU,Aycin Ejder OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. , 2019, ss.301 - 325.
AMA GOK KISA A,Aycin E OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. . 2019; 301 - 325.
Vancouver GOK KISA A,Aycin E OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. . 2019; 301 - 325.
IEEE GOK KISA A,Aycin E "OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi." , ss.301 - 325, 2019.
ISNAD GOK KISA, AYSE CANSU - Aycin, Ejder. "OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi". (2019), 301-325.
APA GOK KISA A, Aycin E (2019). OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 301 - 325.
Chicago GOK KISA AYSE CANSU,Aycin Ejder OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9, no.1 (2019): 301 - 325.
MLA GOK KISA AYSE CANSU,Aycin Ejder OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, 2019, ss.301 - 325.
AMA GOK KISA A,Aycin E OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 301 - 325.
Vancouver GOK KISA A,Aycin E OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 301 - 325.
IEEE GOK KISA A,Aycin E "OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi." Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, ss.301 - 325, 2019.
ISNAD GOK KISA, AYSE CANSU - Aycin, Ejder. "OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9/1 (2019), 301-325.