Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 264 - 269 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 01-12-2020

KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ

Öz:
AMAÇ: Kalça artroplastisi ve travma ameliyatlarından sonraamaç normal anatominin dolayısıyla normal kalça biyomekaniğinin restorasyonudur. Artroplastide dikey ofset ekstremiteuzunluğunu doğrudan etkilemektedir. Artroplasti sonrası ekstremite eşitsizliği, ağrı, topallama, sinir palsisi ve ciddi fonksiyonbozukluğuna yol açabilir. Bu çalışmanın amacı dikey ofset değerlendirilmesi ile ilgili alternatif yeni bir ölçüt tanımlamaktır.GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda trokanter majör - asetabulum çatı mesafesi ölçümünün (ASTM) ekstremite uzunluk tayininde güvenli bir yöntem olup olmadığını araştırdık. Çalışmayayaşları 18 ile 65 arasında değişen ve kalça patolojisi olmayan202 hastanın 404 kalçası dahil edildi. Pelvis grafilerinde her birkalça için ayrı ayrı ASTM ölçüldü. Ölçüm için temel 2 çizgi esasalındı: 1. Çizgi, her iki asetabulumun superiorunda yer alan enyüksek konveks subkondral noktaları birleştiren çizgidir. Trokanter majorların en yüksek kemik çıkıntılarını birleştiren çizgi ise 2. çizgidir. Bu iki çizgi arasında kalan ve trokanter majorüzerinde ölçülen mesafe ise ASTM olarak tanımlandı. Ölçümler2 ayrı yazar tarafından iki ayrı zaman diliminde yapıldı. Ölçümlerin gözlemci içi ve gözlemciler arası tutarlılığı her bir ölçümiçin intra-class correlation coefficient (ICC) hesaplanarak değerlendirildi.BULGULAR: Erkekler için sağ ASTM ortalama 27.6 ± 0.72 mm,sol ASTM 28.4 ± 0.7 mm; kadınlar için sağ ASTM ortalama 22.5± 0.56 mm, sol ASTM 22.7 ± 0.57 mm olarak bulunmuştur. Herbir gözlemcinin ardışık ölçümleri kendi içinde tutarlı bulundu(p<0.001). Her bir kalça için her iki gözlemcinin ölçümleri değerlendirildiğinde gözlemciler arası tutarlılık da yüksek bulundu(p<0.001). ASTM’nin yaş ile anlamlı derecede ters orantılı ilişkiliolduğu saptandı (p<0.001). Kilo ve boy ile ASTM arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.SONUÇ: Elde ettiğimiz sonuçlara göre ASTM ölçümü tekrarlanabilir ve gözlemci içi ve gözlemciler arası güvenilirliği yüksekbir ölçümdür. Yöntem, trokanter minörü referans noktası olarakkullanmadığından, trokanter minör kaynaklı ofset ölçüm sorunlarından muaftır. Ancak asetabuler displazi benzeri patolojilerde kullanılamaz. ASTM ölçümünün, kalça vertikal ofset değerlendirilmesinde alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceğinidüşünmekteyiz.
Anahtar Kelime:

A NEW RADIOLOGICAL METHOD FOR DETERMINING VERTICAL OFFSET IN HIP ARTHROPLASTY: ACETABULOTROCHANTERIC DISTANCE MEASUREMENT

Öz:
OBJECTIVE: The goal after hip arthroplasty and hip trauma surgery is to restore normal anatomy and hip biomechanics. Vertical offset directly affects limb length in arthroplasty. Limb length inequality that occurs after arthroplasty might lead to pain, claudication, nerve palsy and serious dysfunction. The aim of this study is to define a new alternative measurement method for vertical offset evaluation. MATERIAL AND METHODS: In our study, we investigated whether the distance between trochanter major and acetabular roof (ASTM) is a safe method for determination of limb length. We evaluated 404 hips of 202 patients, aged between 18 and 65 years without any hip pathology. ASTM was measured for each hip on pelvic radiographs. We based on two lines for measurements: The first line is the line connecting the highest convex subchondral points on the superior of both acetabulum. The line connecting the highest bone protrusions of the both trochanter majors is the 2nd line. The distance between these two lines and measured on the trochanter major was defined as ASTM. Measurements were made by two different authors in two different time periods. The intra-observer and inter-observer reproducibility was evaluated by the calculation of the intra-class correlation coefficient (ICC) for each measurement. RESULTS: The average ASTM value in men were 27.6 ± 0.72 mm for right side and 28.4 ± 0.7 mm for left side; these values were 22.5 ± 0.56 mm and 22.7 ± 0.57 mm for women. Consecutive measurements of each observer were found to be consistent (P<0.001). Interobserver reproducibilty was high when both observers’ measurements for each hip considered (P<0.001). ASTM was found to be significantly inversely related to age (P<0.001). There was no statistically significant relationship between weight and height, and ASTM. CONCLUSIONS: According to our the results, ASTM measurement is a reproducible method and intra- and inter-observer measurement reliability is also high. Since the method does not use the trochanter minor as a reference point, it is exempt from problems arising from trochanter minor offset measurement. However, it cannot be used in acetabular dysplasia-like pathologies. We think that ASTM measurement can be used as an alternative method in the evaluation of hip vertical offset.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Flecher X, Ollivier M, Argenson JN. Lower limb length and ofset in total hip arthroplasty. Orthop Traumatol Surg Res 2016, 102 (1 Suppl), 9-20.
 • 2. Lakshmanan P, Ahmed SM, Hansford RG, Woodnutt DJ. Achieving the required medial ofset and limb length in total hip arthroplasty. Acta Orthop Belg 2008, 74(1), 49- 53.
 • 3. Pathak PK, Gupta RK, Meena HS, Fiske R. Limb length discrepancy after total hip arthroplasty: a systematic review. Int J Res Orthop 2018, 4(5), 690-7.
 • 4. Edwards BN, Tullos HS, Noble PC. Contributory factors and etiology of sciatic nerve palsy in total hip arthroplasty. Clin Orthop 1987, 218, 136-141.
 • 5. Matsuda K, Nakamura S, Matsushita T. A simple method to minimize limb-length discrepancy after hip arthroplasty. Acta Orthop 2006, 77(3), 375-9.
 • 6. Austin MS, Hozack WJ, Sharkey PF, Rothman RH. Stability and leg length equality in total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2003, 18 (3 Suppl 1), 88-90.
 • 7. Krishnan SP, Carrington RWJ, Mohiyaddin S, Garlic N. Common misconceptions of normal hip joint relations on pelvic radiographs. J Arthroplasty 2006, 21(3), 409-12.
 • 8. Edgren W. Coxa plana. A clinical and radiological investigation with particular reference to the importance of the metaphyseal changes for the final shape of the proximal part of the femur. Acta Orthop Scand Suppl. 1965;(Suppl 84):1–129.
 • 9. Stans AA, Pagnano MW, Shaughnessy WJ, Hanssen AD. Results of total hip arthroplasty for Crowe type III developmental dysplasia. Clin Orthop Relat Res 1998. 348, 149-57.
 • 10. Cassidy KA, Noticewala MS, Macaulay W, Lee JH, Geller JA. Effect of femoral offset on pain and function after total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2012, 27(10), 1863-9.
 • 11. Tannast M, Anderson SE, Siebenrock KA. Femoroasetabular impengiment: Radiographic diagnosis-What the radiologist should know .Musculo skeletal imaging review; Am J Roentgenol 2007;188:1540-52.
APA Maralcan G, Yesil M, Yüzügüldü U, KONYA M, özcan ö, DOĞAN İ (2020). KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ. , 264 - 269.
Chicago Maralcan Gokhan,Yesil Murat,Yüzügüldü Uğur,KONYA MEHMET NURİ,özcan özal,DOĞAN İsmet KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ. (2020): 264 - 269.
MLA Maralcan Gokhan,Yesil Murat,Yüzügüldü Uğur,KONYA MEHMET NURİ,özcan özal,DOĞAN İsmet KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ. , 2020, ss.264 - 269.
AMA Maralcan G,Yesil M,Yüzügüldü U,KONYA M,özcan ö,DOĞAN İ KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ. . 2020; 264 - 269.
Vancouver Maralcan G,Yesil M,Yüzügüldü U,KONYA M,özcan ö,DOĞAN İ KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ. . 2020; 264 - 269.
IEEE Maralcan G,Yesil M,Yüzügüldü U,KONYA M,özcan ö,DOĞAN İ "KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ." , ss.264 - 269, 2020.
ISNAD Maralcan, Gokhan vd. "KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ". (2020), 264-269.
APA Maralcan G, Yesil M, Yüzügüldü U, KONYA M, özcan ö, DOĞAN İ (2020). KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21(3), 264 - 269.
Chicago Maralcan Gokhan,Yesil Murat,Yüzügüldü Uğur,KONYA MEHMET NURİ,özcan özal,DOĞAN İsmet KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21, no.3 (2020): 264 - 269.
MLA Maralcan Gokhan,Yesil Murat,Yüzügüldü Uğur,KONYA MEHMET NURİ,özcan özal,DOĞAN İsmet KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.21, no.3, 2020, ss.264 - 269.
AMA Maralcan G,Yesil M,Yüzügüldü U,KONYA M,özcan ö,DOĞAN İ KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(3): 264 - 269.
Vancouver Maralcan G,Yesil M,Yüzügüldü U,KONYA M,özcan ö,DOĞAN İ KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(3): 264 - 269.
IEEE Maralcan G,Yesil M,Yüzügüldü U,KONYA M,özcan ö,DOĞAN İ "KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21, ss.264 - 269, 2020.
ISNAD Maralcan, Gokhan vd. "KALÇA ARTROPLASTİSİNDE VERTİKAL OFSET BELİRLENMESİNDE YENİ BİR RADYOLOJİK YÖNTEM : ASETABULOTROKANTERİK MESAFE ÖLÇÜMÜ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21/3 (2020), 264-269.