Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 270 - 275 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 01-12-2020

BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
AMAÇ: Bu anket çalışmamızda organ nakli ve beyin ölümü hakkında tıp fakültesi öğrencilerinin farkındalığını değerlendirmeyiamaçlandı.GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesinde okuyan 528 öğrenci (yaş:20.64±1.75 yıl) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların 239’u(%45.2) erkek ve 289 kızdır (%54.7). Çalışmada katılımcılara demografik bilgileri içeren soruların yanısıra konuyla ilgili 22 soruluk anket çalışması yaptırılmıştır. Çalışmada verilerin normaldağılım göstermesinden (Kolmogorov-Smirnov) sonra gruplararası karşılaştırmalar için bağımsız değişken t testi ve ANOVAtestleri uygulanmıştır. Verilerin ortalama ve standart sapma değerlerinin yanında frekans ve yüzde değerleri tespit edilmiştir.BULGULAR: Katılımcıların % 97’si Beyin ölümü tanımını duyduğunu belirtmiştir (p<0.001). Beyin ölümü tanımını ise en sık cevap olan %42’sinin medyadan öğrendikleri saptanmıştır. Beyinölümü sebepleri sıklığının sorgulandığı soruda katılanların %32’si travmatik beyin hasarını işaretleyerek birinci sıraya yerleştirmiştir. Beyin ölümü tanısının nasıl konulduğunun sorgulandığı soruda %73 ‘ü klinik olarak tanı konulduğunu belirtmesinerağmen Apne testini sadece %49’unun duyduğu tespit edilmiştir. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın hayata geri dönebileceğini katılımcıların % 24’ü düşünmektedir. Sadece % 16’sı beyinölümü olan hastadan organ nakletmenin doğru olmadığınıdüşünmektedir. Katılanlardan 25 kişinin (%5) organ bağışındabulunduğu, %90’ı bir yakınının veya kendisinin organ naklineizin vereceği saptanmıştır(p<0.001).SONUÇ: Organ nakline fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir ülkede yaşamaktayız. Öncelikle tıp fakültesi öğrencilerinde olmak üzerehalkın beyin ölümü ve organ nakli konusunda farkındalığı veeğitimi arttırmanın gerekli olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelime:

EVALUATION OF THE AWARENESS AND KNOWLEDGE OF MEDICAL FACULTY STUDENTS ABOUT BRAIN DEATH AND ORGAN TRANSPLANTATION

Öz:
OBJECTIVE: This survey study aimed to evaluate the awareness of medical students about organ transplantation and brain death. MATERIAL AND METHODS: 528 students (age: 20.64 ± 1.75 years) studying at Afyonkarahisar University of Health Sciences, Faculty of Medicine participated in the study voluntarily. 239 (45.2%) of the participants are boys and 289 girls (54.7%). In addition to the questions containing demographic information, the participants were given a questionnaire with 22 questions on the subject. After the normal distribution of the data (Kolmogorov-Smirnov) in the study, independent variable t test and ANOVA tests were applied for comparisons between groups. Besides the average and standard deviation values of the data, frequency and percentage values were determined. RESULTS: %97 of the participants ware aware of brain death definition (p <0.001). It was found that 42% of the participants learned the brain death definition from media which was the most common. In the question that the frequency of brain death was questioned, 32% of the participants marked the traumatic brain injury and placed it in the first place. In the question about how the brain death was diagnosed, it was found that that only 49% of the patients heard of Apnea test although 73% stated that it was diagnosed clinically. 24% of the participants think that the patient who is brain dead can return to life. Only 16% think that transplantation from a patient with brain death is not correct. It was determined that 5% of the participants had donated organs and 90% of them would allow organ transplantation (p <0.001). CONCLUSIONS: We are living in a country in which high organ transplantation is needed. We think we have to increase awareness and education about brain death and organ transplantation firstly in medical students and the community.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Michael A. History of brain death as death: 1968 to the present. J Crit Care 2014;29:673-8.
 • 2. Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2006.
 • 3.https://shgm.saglik.gov.tr/TR,45248/kan-organ-doku-nakli-hizmetleri-dairesi-baskanligi.html
 • 4. Singh P, Kumar A, Pandey CM, Chandra H. Level of awareness about transplantation, brain death and cadaveric organ donation in hospital staff in India. Prog.Transplant. 2002;12: 289– 292.
 • 5. Bogh L, Madsen M. Attitudes, knowledge, and proficiency in relation to organ donation: a questionnaire-based analysis in donor hospitals in northern Denmark. Transplant.Proc. 2005;37:3256–3257.
 • 6. Strenge H. Organ donation from the viewpoint of the medical students. Psychother.Psychosom.Med.Psychol. 1998;48: 457–462.
 • 7. Schaeffner ES, Windisch W, Freidel K, Breitenfeldt K, Winkelmayer WC. Knowledge and attitude regarding organ donation among medical students and physicians. Transplantation 2004;77: 1714–1718.
 • 8. Burra P, De BM, Canova D, et al. Changing attitude to organ donation and transplantation in university students during the years of medical school in Italy. Transplant. Proc. 2005;37:547–550.
 • 9. Ünal S, Elyas Z, Kaya Y, Özcan C. Fırat University Journal of Social Science.2010; 20: 389-400.
 • 10. Figueroa CA, Mesfum ET, Acton NT, Kunst AE. Medical students' knowledge and attitudes toward organ donation: results of a Dutch survey. Transplant Proc. 2013 ;45:2093-7.
 • 11. Bedi KK, Hakeem AR, Dave R, Lewington A, Sanfey H, Ahmad N. Survey of the knowledge, perception, and attitude of medical students at the University of Leeds toward organ donation and transplantation. Transplant Proc. 2015 ;47:247-60.
 • 12. Dardavessis T, Xenophontos P, Haidich AB, Kiritsi M, Vayionas MA. Knowledge, attitudes and proposals of medical students concerning transplantations in Greece. Int J Prev Med. 2011;3:164-9.
 • 13. Akgun HS, Bilgin N, Tokalak,I, Kut A, Haberal M. Organ donation: a crosssectional survey of the knowledge and personal views of Turkish health care professionals. Transplantation Proceedings 2003;35:1273–1275.
 • 14. Lima CX, Lima MV, Cerqueira RG, et al. Organ donation: cross-sectional survey of knowledge and personal views of Brazilian medical students and physicians. Transplant Proc. 2010;42:1466-71.
 • 15. Afonso RC, Buttros DA, Sakabe D, et al. Future doctors and brain death: what is the prognosis? Transplant Proc. 2004 ;36:816-7.
 • 16. Oliveira RE Jr. Saldanha BO, Oliveira AP, et al. Knowlwdgw about brain deaths and organ donation of medical students in Belo Horizante. J Bras Transpl 2009;12:1149- 53.
 • 17. Garcia CD, Barboza AP, Goldani JC, et al. Educational program of organ donation and transplantation at medical school.. Transplant Proc. 2008;40:1068-9.
APA sarıtaş t, Savıcı V, Cinkilic S, Önal H, ATAKLI Y, Köktürk M, Sarıkaya D (2020). BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 270 - 275.
Chicago sarıtaş tuba berra,Savıcı Volkan,Cinkilic Senanur Evsan,Önal Handan,ATAKLI YUNUS,Köktürk Merve,Sarıkaya Duygu BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2020): 270 - 275.
MLA sarıtaş tuba berra,Savıcı Volkan,Cinkilic Senanur Evsan,Önal Handan,ATAKLI YUNUS,Köktürk Merve,Sarıkaya Duygu BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2020, ss.270 - 275.
AMA sarıtaş t,Savıcı V,Cinkilic S,Önal H,ATAKLI Y,Köktürk M,Sarıkaya D BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2020; 270 - 275.
Vancouver sarıtaş t,Savıcı V,Cinkilic S,Önal H,ATAKLI Y,Köktürk M,Sarıkaya D BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2020; 270 - 275.
IEEE sarıtaş t,Savıcı V,Cinkilic S,Önal H,ATAKLI Y,Köktürk M,Sarıkaya D "BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.270 - 275, 2020.
ISNAD sarıtaş, tuba berra vd. "BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2020), 270-275.
APA sarıtaş t, Savıcı V, Cinkilic S, Önal H, ATAKLI Y, Köktürk M, Sarıkaya D (2020). BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21(3), 270 - 275.
Chicago sarıtaş tuba berra,Savıcı Volkan,Cinkilic Senanur Evsan,Önal Handan,ATAKLI YUNUS,Köktürk Merve,Sarıkaya Duygu BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21, no.3 (2020): 270 - 275.
MLA sarıtaş tuba berra,Savıcı Volkan,Cinkilic Senanur Evsan,Önal Handan,ATAKLI YUNUS,Köktürk Merve,Sarıkaya Duygu BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.21, no.3, 2020, ss.270 - 275.
AMA sarıtaş t,Savıcı V,Cinkilic S,Önal H,ATAKLI Y,Köktürk M,Sarıkaya D BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(3): 270 - 275.
Vancouver sarıtaş t,Savıcı V,Cinkilic S,Önal H,ATAKLI Y,Köktürk M,Sarıkaya D BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(3): 270 - 275.
IEEE sarıtaş t,Savıcı V,Cinkilic S,Önal H,ATAKLI Y,Köktürk M,Sarıkaya D "BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21, ss.270 - 275, 2020.
ISNAD sarıtaş, tuba berra vd. "BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ HAKKINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIĞININ ve BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21/3 (2020), 270-275.