Yıl: 2020 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 235 - 250 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 01-12-2020

Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm

Öz:
Six decades after the launch of the first satellite in 1957, space business andspace technologies are taking a new turn: From big to small, from primarilygovernment to extensively private sector and from a few players to profuselymany. The new paradigm, or “New Space”, as it has been called, can becharacterized by new startups with venture capital backing entering the fieldor in fact leading the field in new innovative applications, universities andcountries with no previous space experience joining the bandwagon, leandesign and development techniques benefitting from the newly availableCOTS parts and subsystems, mass production of satellites, constellations ofhundreds or thousands of small satellites serving old and new emerging nicheneeds, small launchers available for reaching orbit at low cost and rather shortnotice, capability to launch a rocket several times a month, and more exoticapplications such as the coming space tourism and asteroid mining. Althoughthere were initiatives in this direction in the previous century, they proved toofeeble to set a trend. “New Space” started showing its first signs of emergenceafter the turn of the millennium. However the market acceptance has reallytaken root in the last 3 or 4 years. Market data clearly shows an acceleratedpace shaping the future of space industry. This paper reviews thedevelopments in the nano and micro satellites considering them as the pillarof the New Space paradigm. The road leading to the present state and thecurrent trends are elaborated. A look to the future points to the proliferation ofspace applications among the many startups, big and small institutions,however being limited by market forces and survival by a few as the decadeproceeds.
Anahtar Kelime:

"Yeni Uzay" Paradigmasının Temel Direği Olarak, Nano ve Micro Uydular

Öz:
İlk yapay uydunun 1957’de uzaya çıkışından altmış yıl kadar sonra uzay teknolojileri ve uzay endüstrisi yeni bir dönemece giriyor. Büyükten küçüğe, ağırlıkla hükumetler yerine yaygın özel sektöre, birkaç piyasa hakimi oyuncudan çok sayıda yeni oyuncuya doğru gidişat var. “Yeni Uzay” diye adlandırılan bu paradigmayı karakterize eden özellikler, girişim sermayesi destekli yeni kurulan firmaların bu alana girmesi, hatta bu alana liderlik eder duruma gelmeleri, geçmişte hiç uzay deneyimi olmayan üniversitelerin ve devletlerin bu akıma katılmaları, uydularda kullanılmak üzere ortaya çıkan hazır ticari raf ürünleri ve bunlardan yararlanarak geliştirilen yeni tasarım ve üretim teknikleri, uyduların seri üretimi ve takım uydular halinde eski ve yeni bir takım gereksinimlere cevap verir duruma gelmeleri, küçük uydu fırlatıcılarının ortaya çıkması ve fırlatma maliyetinin ucuzlaması, fırlatma hazırlık süresinin çok kısaltılması, ayda birkaç kez fırlatma yapılabilir duruma gelinmesi ve bunların yanında uzay turizmi ve asteroid madenciliği gibi egzotik uygulamaları ortaya çıkması. Önceki yüzyılda da bu yönde girişimler ortaya çıkmış ise de bunlar bir trend belirlemekte zayıf kaldılar. “Yeni Uzay” belirtileri yeni yüzyılda daha bir güç kazansa da son 3, 4 yılda bir paradigma değişikliği olarak tanınır olmaktadır. Sektördeki veriler artık bu gidişatın gelecekte hızlanarak süreceğini göstermektedir. Bu bildiri Yeni Uzay paradigmasının ana direği olmaları nedeniyle nano ve mikro uydu gelişmelerini ele alınmakta, bugünkü duruma gelirken olan gelişmeler, mevcut projeler ve uygulamalar anlatılmaktadır. Gelecekte uzay uygulamaları, büyük, küçük, yeni, eski, kuruluşlar arasında yaygınlaşarak büyüyecek, ancak bu kuruluşlardan bir kısmı piyasa koşulları içinde yaşamlarını sürdüremezken az sayıda bazıları 2020’lerin sonuna doğru büyüyerek ayakta kalmayı başaracaktır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] New Space Journal. [Online]. Available: http://www.newspacejournal.com/. [Accessed Feb. 17, 2020]
 • [2] J. R. Behrens and B. Lal, “Exploring Trends in the Global Small Satellite Ecosystem”, New Space, vol. 7, No. 3, pp. 126-136, September 2019. [Online]. https://doi.org/10.1089/space.2018.0017 [Accessed Sept. 17 2019]
 • [3] S. Janson, “25 Years of Small Satellites,” in the Aerospace Corp., Small Satellite Conf. 2011, https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2011/all2011/2 1.
 • [4] M. Sweeting, “Modern Small Satellites-Changing the Economics of Space”, Proceedings of the IEEE. vol. 106, pp. 343-361, March 2018. [Online]. https://ieeexplore.ieee.org/document/8303876. [Accessed: Jan. 07 2020].
 • [5] D. N. Bakerand S. P. Worden, “The Large Benefits of Small‐Satellite Missions” EOS vol.89, pp. 301-312 August 2008. [Online]. Available:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/a bs/10.1029/2008EO330001 [Accessed Dec. 18 2019]
 • [6] K. Baker “A Brief History of AMSAT”, samsat.org [Online] Available: https://www.amsat.org/amsathistory/ [Accessed Dec. 15 2019].
 • [7] M. CARCERES, “Rick Fleeter’s Personal Satellite Revolution Has Begun”, Huffington Post June 18, 2014. [Online]. Available: https://www.huffingtonpost.com/marco- caceres/rickfleeters- personal-sa_b_5175820.html. [Accessed Dec. 18 2019].
 • [8] R.Fleeter “Current Satellite Programs at AeroAstro”, AeroAstro, Inc. March 27, 2003. [Online]. Avaible: http://satcom.jp/English/english2-3/souryokue.pdf [Accessed Jan.07 2020].
 • [9] Small Satellite Conference, Utah State Univ. [Online]. Available: www.smallsat.org [Accessed Jan. 15 2020].
 • [10] Cubesat main ref. [Online]. Available: https://www.cubesat.org [Accessed Dec. 20 2019].
 • [11] The CubeSat Program, CalPoly SLO, "CubeSat Design Specification" (PDF), Rev 13. [Accesses Jan. 07 2020]
 • [12] A. S., R. and Xavier Jr., A. (2019), A Unified Satellite Taxonomy Proposal Based on Mass and Size. Advances in Aerospace Science and Technology, vol. 4, pp.57-73. [Online]. Available: doi: 10.4236/aast.2019.44005 [Accessed Dec. 2019].
 • [13] J. Bloom, Eccentric Orbits: The Iridium Story, London, UK, Grove Press, 2016
 • [14] SpaceX company website. [Online]. Available: SpaceX.com [Accessed Jan. 07 2020].
 • [15] C. Henry, “Amazon Planning 3,236 - Satellite Constellation for Internet Connectivity,” space.com, April 5 2019. [Online]. Available https://www.space.com/amazon-plans-3236-satelliteconstellation- for-internet.html . [Accessed: Jan. 07 2020]
 • [16] Amazon working on internet-serving satellite network,April 4, 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Amazon_working_o n_internet-serving_satellite_network_999.html [Accessed: Jan. 5, 2020].
 • [17] OneWeb satellite company website. [Online]. Available: https://onewebsatellites.com/ [Accessed Feb. 20, 2019].
 • [18] OneWeb and Airbus start up world’s first highvolume satellite production facility in Florida, Jul. 23 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/OneWeb_and_Airbu s_start_up_worlds_first_high_volume_satellite_producti on_facility_in_Florida_999.html [Accessed: Sept. 25 2019].
 • [19] Arianespace to orbit the first six satellites of the OneWeb constellation, Kourou, French Guiana (ESA) Feb 20, 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Arianespace_to_orbi t_the_first_six_satellites_of_the_OneWeb_constellation _999.html [Accessed: Jan. 07, 2020].
 • [20] A. Howe, “Meet Hiber, the Amsterdam space tech startupwants to provide global lot coverage at a low cost,” siliconcanals.com, Oct. 10 2019.[Online]. Available: https://siliconcanals.com/news/meet-hiber-theamsterdam- space-tech-startup-that-wants-to-provideglobal- iot-coverage-at-a-low-cost/ [Accessed: Jan. 13 2020].
 • [21] Iceye. [Online]. Available: www.iceye.com [Accessed: Jan. 28 2020].
 • [22] Planet. [Online]. Available: www.planet.com [Accessed: Jan. 28 2020].
 • [23] Spire. [Online]. Available: www.spire.com [Accessed: Jan. 28 2020].
 • [24] Pioneer satellites launched, Jul. 9 2019. [Online]. Available:http://www.spacedaily.com/reports/Pioneer_s atellites_la unched_999.html [Accessed: Sept. 20 2019].
 • [25] CUMULOS takes nighttime images of major global cities, May. 27. 2019. [Online]. Available: http://www.spacewar.com/reports/CUMULOS_Takes_ Nighttime_Images_of_Major_Global_Cities_999.html [Accessed: Sept. 21 2019].
 • [26] A. Manning, “Small, nimble CSU satellite has surpassed a year in space” spacedaily.com, Jul. 31, 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Small_nimble_CSU _satellite_has_surpassed_a_year_in_space_999.html. [Accessed: Dec. 15 2019].
 • [27] B.Hays,”New nano-satellite system yields high-res imagery at lower cost” spacewar.com, Jan 4, 2019. [Online]. Available: http://www.spacewar.com/reports/New_nanosatellite_ system_yields_highres_ imagery_at_lower_cost_999.html [Accessed: Sept. 17 2019].
 • [28] CubeSats prove their worth for scientific missions, Apr 17, 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/CubeSats_prove_the ir_worth_for_scientific_missions_999.html [Accessed: Sept. 17 2019].
 • [29] NASA cubesat mission page. [Online] sss https://www.nasa.gov/mission_pages/cubesats/index.ht ml.
 • [30] NASA flies seven student cubesats https://www.nasa.gov/wallops/2019/feature/sevenstudent- made-cubesats-set-to-fly-aboard-antares-nov-2- from-wallops.
 • [31] CIRIS mission launched, https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/new-nasafunded- cubesat-poised-to-take-earth-s-temperaturefrom- space
 • [32] Small satellites key to NASA's lunar search for water, http://www.moondaily.com/reports/Small_satellites_key _to_NASAs_lunar_search_for_water_999.html.
 • [33] NASA Small satellite concept finalists target Moon, Mars and beyond Pasadena CA (JPL) Jun 21, 2019. [Online]. http://www.spacedaily.com/reports/Small_satellite_conc ept_finalists_target_Moon_Mars_and_beyond_999.html ?mc_cid=57906eb5a8&mc_eid=752a89461f. [Accessed Sept. 17 2019].
 • [34] T. Abate, Stanford and NASA Ames researchers put inexpensive chip-size satellites into orbit, Stanford News, Jun 06, 19. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Stanford_and_NAS A_Ames_researchers_put_inexpensive_chip_size_satelli tes_into_orbit_999.html [Accessed: Sept. 20 2019].
 • [35] Student satellite deployed from ISS, Jul. 23 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Student_built_satelli tes_deployed_into_orbit_from_the_International_Space _Station_999.html. [Accessed: Sept. 20 2019].
 • [36] J. Green, Satellite built by Virginia Tech undergraduates ready for launch into space VT News, Blacksburg VA Apr 16, 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Satellite_built_by_V irginia_Tech_undergraduates_ready_for_launch_into_sp ace_999.html [Accessed: Jan. 28 2020].
 • [37] Smallsat integrated K Ka band transceiver. Aug 5 2019 [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Arralis_launches_sm allsat_integrated_low_profile_K_Ka_Band_Transceiver _999.html [Accessed: Jan. 20 2020].
 • [38] ESA on cubesat technology. [Online]. Available: https://www.esa.int/our_activities/space_engineering_te chnology/technology_cubesats [Accessed: Jan. 28 2020].
 • [39] ESA supporting cubesats. [Online]. Available: http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineerin g_Technology/Technology_CubeSats [Accessed: Jan. 28 2020].
 • [40] ESA: Cubesat central for small missions. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/ESAs_Cubesat_cent ral_for_smaller_missions_into_space_999.html [Accessed: Sept. 17 2019].
 • [41] ESA, Earth observations. [Online]. Available: http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth [Accessed Jan. 7 2020].
 • [42] ESA Support operations. [Online]. Available: http://www.esa.int/Enabling_Support/Operations [Accessed: Jan. 7 2020].
 • [43] CubeSats joining Hera mission to asteroid system, Paris (ESA) Jan 08, 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/CubeSats_joining_H era_mission_to_asteroid_system_999.html. [Accessed: Sept. 17 2019].
 • [44] Gomspace: [Online]. Available: https://gomspace.com. [Accessed: Jan. 7 2020].
 • [45] Gomspace, Lockheed and Orbital Micro team up for microwave sensing nanosatellite project. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/GomSpace_Lockhee d_Martin_Space_and_Orbital_Micro_Systems_team_up _for_new_microwave_sensing_nanosatellite_project_99 9.html [Accessed: Jan. 22 2020].
 • [46] Sandbox satellite to test operations innovations in space. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Sandbox_satellite_to _test_operations_innovations_in_space_999.html [Accessed: Jan. 22 2020].
 • [47] Successful satellite launch for Graz Universty of Technology, Austria. Dec. 19, 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Successful_satellite_ launch_for_Graz_University_of_Tecnology_Austria_9 99.html [Accessed: Jan. 22 2020].
 • [48] Surrey Satellite Technology, UK. [Online]. Available: www.sstl.co.uk [Accessed: Jan. 22 2020].
 • [49] Leading the New Space Age: Government backs ambitious plans for the UK in space, Jun. 06, 2019. [Online]. Available:http://www.spacedaily.com/reports/Leading_t he_New_Space_Age_Government_backs_ambitious_pl ans_for_the_UK_in_space_999.html [Accessed: Jan. 28 2020].
 • [50] UK spaceport at Cornwall. [Online]. Available: https://spaceportcornwall.com [Accessed: Jan. 28 2020].
 • [51] UK’s solar science mission using cubesats. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/UK_led_solar_scien ce_mission_to_use_cubesats_999.html [Accessed: Jan. 22 2020].
 • [52] Oxford Space Systems. [Online]. Available: https://oxford.space/ [Accessed: Jan. 28 2020].
 • [53] SSTL and OSS Collaborate on Disruptive Smallsat SAR Payload, Guildford UK Apr 04, 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/SSTL_and_OSS_Co llaborate_on_Disruptive_Smallsat_SAR_Payload_999.h tml [Accessed: Jan 22 2020].
 • [54] Space Flight Laboratory Reaches Century Milestone in Microspace Operations, Apr 16, 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Space_Flight_Labor atory_Reaches_Century_Milestone_in_Microspace_Ope rations_999.html [Accessed: Jan. 7 2020].
 • [55] Space Flight Laboratory and Kepler Communications team up for nanosatellite constellation, Microsat Blitz, micro and nano satellite news, Feb. 06, 2020. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Space_Flight_Labor atory_and_Kepler_Communications_announce_collabor ation_on_fully_operational_nanosatellite_constellation_ 999.html [Accessed: Feb. 24 2020].
 • [56] Aslan, Alim Rustem, Y. Ozyıldırım, Alime et.al, First High Resolution High Speed CubeSat of Turkey Joint Conference: 31stISTS, 26thISSFD & 8thNSAT, Matsuyama-Ehime, Japan, June 3-9, 2017.
 • [57] AR Aslan, HMK AlNaimiy, I Fernini, A Manousakis, M Shaikh, SR Madara, et.al,” Space Technology Capacity Building in Support of SDG 2030 Through CubeSat SharjahSat-l, 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, RAST2019, Istanbul, 11-14 June 2019.
 • [58] R. J. Bonometti, E. D. Nicastri, "The role of small satellites in our national defense", Advanced Space Technology Program Defense Advanced Research Projects Agency. [Online] Available: http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?articl e=2557&context=smallsat. [Accessed: Jan. 27 2020].
 • [59] Nato embraces for the new space policy. [Online]. Available: https://www.euractiv.com/section/globaleurope/ news/nato-braces-for-the-new-space-age/ [Accessed: Jan. 21 2020].
 • [60] NATO’s new space policy. [Online]. Available: https://www.euractiv.com/topics/space-policy/ [Accessed: Feb. 17 2020].
 • [61] US developing cheap, disposable spy satellites from civilian tech, Washington DC (Sputnik) Aug 31, 2018. [Online]. Available: http://www.spacewar.com/reports/US_developing_chea p_disposable_spy_satellites_from_civilian_tech_999.ht ml [Accessed: Aug. 17 2019].
 • [62] We are shrinking the telescope: An up-close look at SPIDER. [Online]. Available https://www.lockheedmartin.com/enus/ news/features/2016/webt-spider.html [Accessed: Dec. 18 2019].
 • [63] USAF Pearl White cubesats mission set to launch. Mahia, New Zeland, Aug 9, 2019. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Pearl_White_cubesa ts_mission_set_to_launch_999.html. [Accessed: Dec. 17 2019].
 • [64] A. Das and R. Cobb, Space Missions using Collaborating Constellations of Satellites, Air Force Research Laboratory. [Online]. Available https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/1998/all1998/3 1/ [Accessed: Jan. 17 2020].
 • [65] M. Wallace. “Meet the big-thinking space startups that want to transform the universe with tiny satellites”, Fastcompany, 05-04-2019. [Online]. Available: https://www.fastcompany.com/90343269/how-smallsatellites- and-rapid-launch-could-transform-thebusiness- of-space. [Accessed: Dec. 4 2019].
 • [66] Maintaining large scale satellite communications using logistics approach. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Maintaining_large_s cale_satellite_constellations_using_logistics_approach_ 999.html. [Accessed: Dec. 4 2019].
 • [67] US Space Surveillance Network. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Space_Surv eillance_Network. [Dec. 16 2019]
 • [68] ESA Space Debris site. [Online]. Available: https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Spac e_debris_by_the_numbers. [Accessed: Feb. 17 2020].
 • [69] J. N. Pelton, “A path forward to better space security: Finding new solutions to space debris, space situational awareness and space traffic management”, Journal of Space Safety Engineering, vol. 6, Issue 2, Pp. 92-100, June 2019.
 • [70] Astroscale awarded grant From to commercialize active debris removal services, Tokyo, Japan, Jan 24 2020. [Online]. Available: http://www.spacedaily.com/reports/Astroscale_awarded _grant_From_to_commercialize_active_debris_removal _services_999.html. [Accessed: Jan. 27 2020].
 • [71] P. Larsen, “Small Satellite Legal Issues”, 82 J. Air L. & Com. 275 (2017).
 • [72] J. Alvarez and B.Walls, “Constellations, clusters, and communication technology: Expanding small satellite access to space”, 2016 IEEE Aerospace Conference, IEEE, 5-12 March, Big Sky, USA. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/7500896 [Accessed: May 18 2019]
 • [73] Morgan Stanley says 2019 could ‘be the year for space,’ led by the likes of SpaceX and Blue Origin, NOV 28 2018.[Online]. Available: https://www.cnbc.com/2018/11/28/morgan-stanley-says- 2019-could-be-the-year-for-space.html [Accessed Jan. 7 2020].
 • [74] Small Satellites Flying High with $37 Billion Market and 6,500 Satellites to Launch by 2027 NSR November 28, 2018. [Online]. Available: https://www.apnews.com/1ce35eb63721cadb084b97f85 f18f191 [Accessed Jan. 8 2020].
 • [75] Small Satellite Market, Global Forecast 2020-2025, published Jan 2020, https://www.marketresearchengine.com/small-satellitemarket [Accessed Jan. 7 2020]
 • [76] Tempest. [Online]. Available: https://tempest.colostate.edu/. [Accessed: Jan. 28 2020].
APA İNCE F (2020). Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm. , 235 - 250.
Chicago İNCE Fuat Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm. (2020): 235 - 250.
MLA İNCE Fuat Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm. , 2020, ss.235 - 250.
AMA İNCE F Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm. . 2020; 235 - 250.
Vancouver İNCE F Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm. . 2020; 235 - 250.
IEEE İNCE F "Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm." , ss.235 - 250, 2020.
ISNAD İNCE, Fuat. "Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm". (2020), 235-250.
APA İNCE F (2020). Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 13(2), 235 - 250.
Chicago İNCE Fuat Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 13, no.2 (2020): 235 - 250.
MLA İNCE Fuat Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, vol.13, no.2, 2020, ss.235 - 250.
AMA İNCE F Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi. 2020; 13(2): 235 - 250.
Vancouver İNCE F Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi. 2020; 13(2): 235 - 250.
IEEE İNCE F "Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm." Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 13, ss.235 - 250, 2020.
ISNAD İNCE, Fuat. "Nano and Micro Satellites as the Pillar of the “New Space” Paradigm". Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 13/2 (2020), 235-250.