Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 140 Sayfa Aralığı: 112 - 117 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 02-12-2020

Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72)

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
 • BAHAA - ELDİN, Ayman Mohammad / SOBH, Mohamed A.A.: “A Comprehensive Software Copy Protection and Digital Rights Management Platform”, Ain Shams Engineering Journal (2014) 5.
 • BALLARDİNİ, Rosa Maria: “Intellectual Property Protection for Computer Programs, Developments, Challanges, and Pressures for Change”, Publications of the Hanken School of Economics, Nr 246, Helsinki 2012.
 • BAŞLAR, Yusuf: “Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, C. 1, S. 1.
 • CLOUGH, Jonathan: Principles of Cybercrime, Cambridge University Press, 2010.
 • DALYAN, Şener: Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta Korunması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara 2008.
 • DuCHARME, Nancy F. / KEMP, Robert F.: “Copyright Protection for Computer Software in Great Britain and the United States: A Comparative Analysis”, 3 Santa Clara High Tech. L. J. 257 (1987).
 • HAFIZOĞULLARI, Zeki: “Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezai Himayesi”, AÜHFD, C. 48, S. 1-4.
 • KOCA, Mahmut / ÜZÜLMEZ, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara 2017.
 • KOCA, Mahmut / ÜZÜLMEZ, İlhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2017.
 • TEZCAN, Durmuş / ERDEM, Mustafa Ruhan / ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 12. Baskı, Ankara 2015.
 • TURAN, Metin: “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Bilgi Dünyası, 2014, 15 (1).
 • YENİDÜNYA, Ahmet Caner: “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Manevi ve Mali Haklara Tecavüz Suçları”, EÜHFD, C. X, S. 3-4, 2006.
 • “Intellectual Property Protection for Computer Software in the United States”, http://www.advitamip.com/ wp-content/uploads/2012/02/ProtectingComputer- Software_022006.pdf (Erişim tarihi: 01 Mart 2018).
APA Degirmenci O (2018). Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72). , 112 - 117.
Chicago Degirmenci Olgun Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72). (2018): 112 - 117.
MLA Degirmenci Olgun Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72). , 2018, ss.112 - 117.
AMA Degirmenci O Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72). . 2018; 112 - 117.
Vancouver Degirmenci O Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72). . 2018; 112 - 117.
IEEE Degirmenci O "Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72)." , ss.112 - 117, 2018.
ISNAD Degirmenci, Olgun. "Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72)". (2018), 112-117.
APA Degirmenci O (2018). Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72). Terazi Hukuk Dergisi, 13(140), 112 - 117.
Chicago Degirmenci Olgun Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72). Terazi Hukuk Dergisi 13, no.140 (2018): 112 - 117.
MLA Degirmenci Olgun Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72). Terazi Hukuk Dergisi, vol.13, no.140, 2018, ss.112 - 117.
AMA Degirmenci O Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72). Terazi Hukuk Dergisi. 2018; 13(140): 112 - 117.
Vancouver Degirmenci O Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72). Terazi Hukuk Dergisi. 2018; 13(140): 112 - 117.
IEEE Degirmenci O "Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72)." Terazi Hukuk Dergisi, 13, ss.112 - 117, 2018.
ISNAD Degirmenci, Olgun. "Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Suçu (5846 s. Kanun m.72)". Terazi Hukuk Dergisi 13/140 (2018), 112-117.