Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 208 - 224 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17679/inuefd.590695 İndeks Tarihi: 05-12-2020

Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerinibelirleyebilecek “Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeği”ni (ÖPOÖ) ortayaçıkarmak; geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Öğretmenlerin ProgramOkuryazarlıkları Ölçeği’ni (ÖPOÖ) geliştirmek amacıyla araştırmanın çalışmagrubunu belirlemek için uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla 2018-2019 eğitim öğretim yılında Tokat ve Kahramanmaraş illerinde görev yapanöğretmenler çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmada iki ayrı grup üzerindentoplanan veriler analiz edilmiştir. AFA için 320 öğretmen ve DFA için 541 öğretmençalışma gruplarını oluşturmuştur. AFA sonucu, ölçeğin üç faktörlü ve 29 maddedenoluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yapı DFA yoluyla doğrulanmıştır. Ortaya çıkanmodelin uyum indeksleri incelendiğinde χ²/df= 2.40 <4; CFI=0.93; TLI=0.92;RMSEA=0.05; SRMR=0.04 ‘tür. Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları birinci faktör(beceri) için .94, ikinci faktör (bilgi) için .93 ve üçüncü faktör (tutum) için .92. olarakhesaplanmıştır. Ölçekte yer alan tüm faktörler bir arada değerlendirildiğindehesaplanan Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ise .96 olarak bulunmuştur.Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerini ortaya koymak için 29 maddeli ve3 faktörlü ÖPOÖ için yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilenbulgular, geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşılabilecek bir ölçme aracı geliştirildiğinigöstermektedir. Geliştirilen bu ölçme aracı ile öğretmenlerin programokuryazarlıkları incelenebilir, farklı değişkenler açısından karşılaştırmalar yapılabilir
Anahtar Kelime:

Development of Teachers’ Curriculum Literacy Scale: Validity and Reliability Study

Öz:
The aim of this study is to develop the “Teachers' Curriculum Literacy Scale (TCLS), which will be able to determine teachers' curriculum literacy levels, to make its validity and reliability studies. Convenience sampling method was used to determine the study group of the research in order to develop the Teachers' Curriculum Literacy Scale (TCLS). For this purpose, the teachers study in Tokat and Kahramanmaraş provinces in 2018- 2019 academic year constitute the study group. 320 teachers for EFA and 541 teachers for CFA constitute the study groups and data collected from two different groups were analyzed. The results of EFA showed that the scale has three factors and 29 items. This construct was verified by CFA. Fit index values of the model was χ²/df= 2.40 <4; CFI=0.93; TLI=0.92; RMSEA=0.05; SRMR=0.04. The Cronbach's alpha reliability coefficients were calculated as ,94 for the first factor (skill); .93 for the second factor (knowledge) and .92 for the third factor (attitude). When all the factors included in the scale were evaluated together, the Cronbach’s Alpha reliability coefficient was calculated as .96. The findings obtained from the validity and reliability studies made for 29-item and 3-factor TCLS to reveal teachers' curriculum literacy levels indicate that a measurement tool has been developed to obtain valid and reliable results. With this developed measurement tool, teachers' curriculum literacy can be examined, and comparisons can be made in terms of different variables.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
4
4
APA YAR YILDIRIM V (2020). Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 208 - 224. 10.17679/inuefd.590695
Chicago YAR YILDIRIM VEDA Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (2020): 208 - 224. 10.17679/inuefd.590695
MLA YAR YILDIRIM VEDA Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 2020, ss.208 - 224. 10.17679/inuefd.590695
AMA YAR YILDIRIM V Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2020; 208 - 224. 10.17679/inuefd.590695
Vancouver YAR YILDIRIM V Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2020; 208 - 224. 10.17679/inuefd.590695
IEEE YAR YILDIRIM V "Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.208 - 224, 2020. 10.17679/inuefd.590695
ISNAD YAR YILDIRIM, VEDA. "Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". (2020), 208-224. https://doi.org/10.17679/inuefd.590695
APA YAR YILDIRIM V (2020). Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 208 - 224. 10.17679/inuefd.590695
Chicago YAR YILDIRIM VEDA Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, no.1 (2020): 208 - 224. 10.17679/inuefd.590695
MLA YAR YILDIRIM VEDA Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, 2020, ss.208 - 224. 10.17679/inuefd.590695
AMA YAR YILDIRIM V Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 21(1): 208 - 224. 10.17679/inuefd.590695
Vancouver YAR YILDIRIM V Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 21(1): 208 - 224. 10.17679/inuefd.590695
IEEE YAR YILDIRIM V "Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, ss.208 - 224, 2020. 10.17679/inuefd.590695
ISNAD YAR YILDIRIM, VEDA. "Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21/1 (2020), 208-224. https://doi.org/10.17679/inuefd.590695