Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 1 - 12 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17829/turcom.423215 İndeks Tarihi: 09-12-2020

Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt

Öz:
During the July 15th Coup Attempt in Turkey, many firsts were experienced. The Grand National Assemblyof Turkey and other state buildings were bombed by Turkish warplanes led by putschist pilots, the civilianswere fusilladed intensively and their resistance was strong and uncompromising. Yet, the media subordinateto the putschists in previous coup attempts played a crucial role in the failure of the putschists in this coupattempt. Just after the President’s call to civilians for resistance in the squares, many people, who wereorganized in the social media platforms, shielded themselves against soldiers and tanks immediately, butthe soldiers of junta could manage to kill 173 civilians. Meanwhile, another part of the society kept theirsilence and went to ATMs or markets in fear of a probable war. When the activities in the social mediawithin the process of the coup attempt are considered, it can be figured out that both parts of the societywere influenced by the social media contents and that they acted accordingly. An in-depth analysis ofthe elements that affect the perception, and reactions within these two different segments of the society,attitude-development and action-taking of these two parts is vital for the prevention of such attempts whichhave the power to directly influence the well-being of the country and the peace of the society. For thispurpose, in this study, social media activities and the reactance of the masses pre – and intra-coup attemptare analyzed. Two hashtags and two visual contents representing the different reflections of the processof the 15th of July Coup Attempt in the social media are analyzed through Roland Barthes’s SemiologicalDenotation/Connotation Model, and the role of the media in the assumption of different attitudes of themasses are examined by scrutinizing the different attitudes of both pro – and against-government parties and the collective actions through the Asabiyyah theory of Ibn Khaldun. Findings summarizes factorsthat are threating the social peace and reinforcing discrimination; and furthermore, they show why it isimportant to adopt the Asabiyyah theory to understand such social events.
Anahtar Kelime:

Toplumsal Ayrışmada Asabiyet Etkisinin Sosyal Medyadaki Yansımaları: 15 Temmuz Kalkışması Örneği

Öz:
15 Temmuz kalkışmasında önemli ilkler yaşanmıştır ve bunlardan en göze çarpanı da meclis binası başta olmak üzere bazı önemli kamu binalarının orduya ait hava araçlarıyla ilk defa vurulmuş olduğu gerçeğidir. Yine bu kalkışma sırasında ilk defa sivillere bu kadar yoğun bir biçimde yaylım ateşleri açılmış, buna mukabil sivil halkın direnişi de ilk defa bu kadar sert ve ödünsüz olmuştur. Önceki darbelerde darbecilerin kontrolüne giren kitle iletişim araçları, bu kalkışmada darbeciler tarafından kontrol altına alınamaması darbe girişiminin başarısız olmasında büyük rol üstlenmiştir. Cumhurbaşkanı’nın vatandaşları meydanlara direniş için davet etmesiyle kısa sürede sosyal medyada örgütlenen çok sayıda kişi kısa sürede tankların ve silahlı askerlerin önüne kendilerini siper etmiş, silahlı saldırılar sonucunda 173 sivil şehit olmuştur. Bütün bunlar olurken başka bir kesim de yaşananlara sessiz kalmış veya ATM’lere ve marketlere olası bir iç savaş tehdidi nedeniyle akın etmiştir. Kalkışma sürecinde sosyal medyadaki hareketlilik dikkate alındığında bu iki kesimin de sosyal medyada üretilen içeriklerden etkilendikleri ve buna paralel davranışlarda bulundukları anlaşılmaktadır. Her iki grubun olayları kavrama, tutum edinme ve davranışta bulunma sürecine etki eden unsurları çözümlemek, ülkenin refahına ve toplum barışına doğrudan etki edebilecek güçteki bu tarz girişimlerin önlenmesi için elzemdir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada kalkışma süreci ve sonrasındaki sosyal medya hareketliliği kitlelerin olaylara gösterdikleri tepkilerle birlikte analiz edilmektedir. Çalışmada 15 Temmuz kalkışması sürecinde yaşananların sosyal medyadaki farklı yansımalarını temsil eden iki adet etiket (hashtag) ve iki adet görsel, R.Barthes’ın Göstergebilimsel Düz/Yan Anlam Çözümlemesi yöntemiyle ele alınırken hükümete yakın ve muhalif çevrelerin birbirinden farklı tutumlar takınması ve sergilenen kolektif eylemler de İbn Haldun’un Asabiyet Kuramı çerçevesinde incelenerek kitlelerin birbirinden farklı tavırlar takınmasında medyanın rolü analiz edilmiştir. Bulgular, ülkemizdeki toplumsal barışı tehdit eden ve ayrımcılığı pekiştiren unsurları özetlemekte; ayrıca Asabiyet Kuramının özellikle ülkemizdeki toplumsal olayları çözümlemede ne kadar önemli bir yöntem olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abrahamian, E. (2013). The Coup. New York: New Press.
 • Amri, L. (2008). The concept of ‘Umran: The heuristic knot in Ibn Khaldun. The Journal of North African Studies, 13(3), 345–355.
 • Canatan, K. (2016). Sosyal bilimler metni olarak mukaddime: Bir meta-anlatı. Mukaddime, 7(2), 201-216.
 • Garrison, D. H. (2012). Ibn Khaldun and the modern social sciences: A comparative theoretical ınquiry ınto society, the state, and revolution. Yüksek Lisans Tezi, The Faculty of Josef Korbel School of International Studies, Denver Üniversitesi, ABD. https://www.researchgate.net/publication/259864574_Ibn_Khaldun_and_ the_Modern_Social_Sciences_A_Comparative_Theoretical_Inquiry_into_Society_the_State_and_ Revolution?ev=prf_high (Access Date: 25.08.2017).
 • Gierer, A. (2001). Ibn Khaldun on solidarity (“asabiyah”) – Modern science on cooperativeness and empathy: a comparison. Philosophia Naturalis, 38, 91-104. (Access Date: 14.07.2017).
 • Günay, V. D. (2002). Göstergebilim yazıları, İstanbul: Multilingual.
 • Hassan, Ü. (2010). İbn Haldun; metodu ve siyaset teorisi. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • İbn Haldun. (2012). Mukaddime I. Uludağ S. (Haz.), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kayapınar, A. (2006). İbn Haldun’un asabiyet kavramı: Siyaset teorisinde yeni bir açılım. İslam Araştırmaları Dergisi, 15, 83-114.
 • Lacoste, Y. (1993). İbni Haldun; üçüncü dünyanın geçmişi, tarih biliminin doğuşu, M. Sert (Çev.). İstanbul: Sosyalist Yayınlar.
 • Malesevic, S. (2015). Where does group solidarity come from? Gellner And Ibn Khaldun revisited. Thesis Eleven, 128(1), 85-99
 • Mohammad, F. (1998). Ibn Khaldun’s theory of social change: A comparison with Hegel, Marx and Durkheim. The American Journal of Islamic Social Sciences, 15(2), 25-45.
 • Reuters Institute (2018). Digital News Report 2018. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/ digital-news-report-2018.pdf (Access Date: 01.03.2019)
 • Sümer, B. (2012). Ibn Khaldun’s asabiyya for social cohesion. Electronic Journal of Social Sciences, 11 (41), 253- 267.
 • Toku, N. (2002). İlm-i Umran; İbni Haldun’da toplum bilimsel düşünce. Ankara:Akçağ Yayınları.
 • Uygun, O. (2008). İbni Haldun’un toplum ve devlet kuramı. İstanbul:On İki Levha Yayıncılık.
 • Ülger, İ. (2004). İbni Haldun. İstanbul: Berfin Yayınları.
 • Ülken, H. Z. and Fındıklıoğlu, Z. F. (1940). Türk İslam feylesofları: VI, İbni Haldun. İstanbul: Kanaat.
APA Mencet M, Ertürk O (2019). Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt. , 1 - 12. 10.17829/turcom.423215
Chicago Mencet Mustafa Sami,Ertürk Onur Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt. (2019): 1 - 12. 10.17829/turcom.423215
MLA Mencet Mustafa Sami,Ertürk Onur Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt. , 2019, ss.1 - 12. 10.17829/turcom.423215
AMA Mencet M,Ertürk O Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt. . 2019; 1 - 12. 10.17829/turcom.423215
Vancouver Mencet M,Ertürk O Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt. . 2019; 1 - 12. 10.17829/turcom.423215
IEEE Mencet M,Ertürk O "Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt." , ss.1 - 12, 2019. 10.17829/turcom.423215
ISNAD Mencet, Mustafa Sami - Ertürk, Onur. "Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt". (2019), 1-12. https://doi.org/10.17829/turcom.423215
APA Mencet M, Ertürk O (2019). Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), 0(32), 1 - 12. 10.17829/turcom.423215
Chicago Mencet Mustafa Sami,Ertürk Onur Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online) 0, no.32 (2019): 1 - 12. 10.17829/turcom.423215
MLA Mencet Mustafa Sami,Ertürk Onur Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), vol.0, no.32, 2019, ss.1 - 12. 10.17829/turcom.423215
AMA Mencet M,Ertürk O Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online). 2019; 0(32): 1 - 12. 10.17829/turcom.423215
Vancouver Mencet M,Ertürk O Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online). 2019; 0(32): 1 - 12. 10.17829/turcom.423215
IEEE Mencet M,Ertürk O "Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt." Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), 0, ss.1 - 12, 2019. 10.17829/turcom.423215
ISNAD Mencet, Mustafa Sami - Ertürk, Onur. "Reflections of Asabiyyah Effect on Social Differentiation in Social Media: The Case of the July 15th Military Coup Attempt". Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online) 32 (2019), 1-12. https://doi.org/10.17829/turcom.423215