Yıl: 2020 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 2277 - 2306 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 09-12-2020

Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası

Öz:
Sosyal devlet ilkesine sahip olan ülkemizde vatandaşların yaşamlarını daha sağlıklı sürdürebilmeleri için kanunkoyucu, bazı yasal düzenlemeler getirmiştir. Özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanunu ile sağlık hizmetlerini, Türkiye’de yaşayan herkesi kapsayacak biçimde eşit ve tek bir yapıya kavuşturmaköngörülmüştür. Genel Sağlık Sigortasının temel amacı ülkede yaşayan herkesin ulaşabileceği ve adil olarakfaydalanabileceği sağlık hizmetlerini sunmaktır. Sunulacak sağlık hizmetlerinin kamu kurumları aracılığıyla yerinegetirilmesi hedeflenmiştir. Yapılan yasal düzenleme ile kimlerin bu kapsamda yer alacağı, kimlerin kapsam dışındabırakılacağı belirtilmektedir. Ayrıca kapsam içerisinde yer alan kişilere sağlanacak sağlık hizmetleri ile sağlanmayacak sağlık hizmetleri de belirtilmektedir. Bu kişilerin hangi koşulları gerçekleştirmeleri halinde sigorta tarafındansağlanacak sağlık hizmetlerinden yararlanacakları da belirtilmiştir.
Anahtar Kelime:

General Health Insurance in Turkish Law

Öz:
In our country, which has the principle of social state, the legislator has introduced some legal regulations in order to enable citizens to live their lives more healthy. In particular, with the Law No. 5510 on social insurance and general health insurance, it is envisaged to provide health services to an equal and single structure to cover everyone living in Turkey. The main purpose of General Health Insurance is to provide health services that everyone living in the country can access and benefit fairly. It is aimed to provide the health services to be provided through public institutions. It is stated who will be included in this scope and who will be excluded from the scope of the legal regulation. In addition, the health services to be provided to the people included in the scope and the health services not to be provided are also stated. It is also stated that these people will benefit from the health services provided by the insurance if they fulfill the conditions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Akın Levent, “Sosyal Güvenlik Sisteminin Kişiler Açısından Kapsamı”, ÇALIŞMA ve TOPLUM, 2006/1, s.26-49.
 • Alper Yusuf, “Genel Sağlık Sigortası ve Gelir Testi Uygulaması”, Türk-İş Dergisi, Mart-Nisan 2012, S: 397, s.56-60.
 • Arıcı Kadir, “Genel Sağlık Sigortasında Gelir Testi Meselesi ve Çözümü”, SİCİL, Mart 2016, S: 34, s.27-40.
 • Arıcı Kadir, “Türk Genel Sağlık Sigortası Sisteminin Yeterliliği Sorunu”, SİCİL, Mart 2009, S: 13, s.148-158.
 • Çelik Nuri, Caniklioğlu Nurşen ve Canbolat Talat, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 31. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2018.
 • Çelikel Aysel ve (Öztekin) Gelgel Günseli, Yabancılar Hukuku, 22. Bası, İstanbul 2016.
 • Gerek Nüvit, “Son Değişikliklerden Sonra Genel Sağlık Sigortasının Kişiler Bakımından Kapsamı”, SİCİL, Mart 2012, s.197-204.
 • Güzel Ali, Okur Ali Rıza ve Caniklioğlu Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku, 15. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2014.
 • Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (www.kazanci.com) Nomer Engin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 20. Bası, İstanbul 2014.
 • Ocak Saim, “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Prim Koşulu”, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan II, İstanbul 2010.
 • Ocak Saim, “Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Uygulaması”, SİCİL, Aralık 2009, S: 16, s.181-202.
 • Okur Ali Rıza, “Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası”, Legal İşHSGHD, 2006/12, s.1287-1308.
 • Serin İlhan, GSS ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, 1. Baskı, İstanbul 2004.
 • Sözer Ali Nazım, “GSS Edimlerinden Yararlanmada Prim Koşulu”, SİCİL, Mart 2009, S: 13, s.159-173.
 • Sözer Ali Nazım, Türk Genel Sağlık Sigortası, 1. Baskı, İstanbul 2014.
 • Süzek Sarper, İş Hukuku, Yenilenmiş 16. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2018.
 • Şakar Müjdat, “GSS Bir Sigorta Değil, Sağlık Vergisidir”, MESS Mercek, Nisan 2012, s.23-29.
 • T.C. Başbakanlık, Sosyal Güvenlik Reformu.
 • Tekinalp Gülören, Türk Yabancılar Hukuku, 8. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2003.
 • Tezel Ali ve Kurt Resul, Sosyal Güvenlik Reformu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2008.
 • TOBB: Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2. Bası, Ankara 1994.
 • Tuncay A. Can ve Ekmekçi Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 19. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2017.
 • TÜSİAD: Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma, İstanbul 1997. Uluocak Nihal, Türk Vatandaşlık Hukuku, İstanbul 1989.
APA KURT S (2020). Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası. , 2277 - 2306.
Chicago KURT Suheyl Rebi Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası. (2020): 2277 - 2306.
MLA KURT Suheyl Rebi Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası. , 2020, ss.2277 - 2306.
AMA KURT S Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası. . 2020; 2277 - 2306.
Vancouver KURT S Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası. . 2020; 2277 - 2306.
IEEE KURT S "Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası." , ss.2277 - 2306, 2020.
ISNAD KURT, Suheyl Rebi. "Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası". (2020), 2277-2306.
APA KURT S (2020). Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 2277 - 2306.
Chicago KURT Suheyl Rebi Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5, no.1 (2020): 2277 - 2306.
MLA KURT Suheyl Rebi Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, 2020, ss.2277 - 2306.
AMA KURT S Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 5(1): 2277 - 2306.
Vancouver KURT S Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 5(1): 2277 - 2306.
IEEE KURT S "Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası." Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5, ss.2277 - 2306, 2020.
ISNAD KURT, Suheyl Rebi. "Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası". Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5/1 (2020), 2277-2306.