Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 1585 - 1596 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.18506/anemon.71321 İndeks Tarihi: 09-12-2020

The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices

Öz:
The aim of the research is to contribute to the literature by investigating the effects of theleadership styles of the masters on the organizational commitment of the apprentices in traditionalTurkish-Islamic decoration arts. The universe is the branches of training centers in the traditionalTurkish and Islamic decoration arts (Islamic calligraphy, bookbinding, tile art, miniature art,Turkish marbling art, leather and paper carving art, paper decoration art and architectural ornamentart) in Istanbul. The sample consists of 281 participants in the Turkish-Islamic decoration arts inIstanbul. The data are analyzed with regression analysis. According to the results of the regressionanalysis, it is seen that democratic, autocratic and laissez-faire leadership styles have significanteffect on organizational commitment. Another result is that democratic, autocratic and laissez-faireleadership styles have significant effect on the continuance and normative commitment ofapprentices.
Anahtar Kelime:

Ustaların Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İstanbul’da Gelenekli Türk-İslam Süsleme Sanatları Çırakları Üzerinde Bir Araştırma

Öz:
Araştırmanın amacı gelenekli Türk-İslâm süsleme sanatlarında çırakların örgütsel bağlılıklarında ustalarının liderlik tarzlarının etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde Türkİslâm süsleme sanatlarında (hat, cilt, çini, minyatür, ebrû, katı’, tezhib ve kalemişi) gelenekli usülde eğitim vermekte olan kurs merkezleri; örneklemini ise İstanbul ilinde Türk-İslâm süsleme sanatlarında gelenekli usulde eğitim almakta olan 281 katılımcı oluşturmaktadır. Veriler regresyon analizi ile hesaplanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre demokratik, otokratik ve tam serbesti tanıyan liderlik türlerinin örgütsel bağlılık üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Bir başka sonuç ise; çırakların devam ve normatif bağlılığı üzerinde demokratik, otokratik ve tam serbesti tanıyan liderlik türlerinin anlamlı etkisi olduğudur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ŞİMŞEK S, TUĞSAL T (2020). The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices. , 1585 - 1596. 10.18506/anemon.71321
Chicago ŞİMŞEK Serdal,TUĞSAL Türker The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices. (2020): 1585 - 1596. 10.18506/anemon.71321
MLA ŞİMŞEK Serdal,TUĞSAL Türker The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices. , 2020, ss.1585 - 1596. 10.18506/anemon.71321
AMA ŞİMŞEK S,TUĞSAL T The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices. . 2020; 1585 - 1596. 10.18506/anemon.71321
Vancouver ŞİMŞEK S,TUĞSAL T The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices. . 2020; 1585 - 1596. 10.18506/anemon.71321
IEEE ŞİMŞEK S,TUĞSAL T "The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices." , ss.1585 - 1596, 2020. 10.18506/anemon.71321
ISNAD ŞİMŞEK, Serdal - TUĞSAL, Türker. "The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices". (2020), 1585-1596. https://doi.org/10.18506/anemon.71321
APA ŞİMŞEK S, TUĞSAL T (2020). The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1585 - 1596. 10.18506/anemon.71321
Chicago ŞİMŞEK Serdal,TUĞSAL Türker The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, no.5 (2020): 1585 - 1596. 10.18506/anemon.71321
MLA ŞİMŞEK Serdal,TUĞSAL Türker The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.5, 2020, ss.1585 - 1596. 10.18506/anemon.71321
AMA ŞİMŞEK S,TUĞSAL T The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(5): 1585 - 1596. 10.18506/anemon.71321
Vancouver ŞİMŞEK S,TUĞSAL T The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 8(5): 1585 - 1596. 10.18506/anemon.71321
IEEE ŞİMŞEK S,TUĞSAL T "The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, ss.1585 - 1596, 2020. 10.18506/anemon.71321
ISNAD ŞİMŞEK, Serdal - TUĞSAL, Türker. "The Impacts of Leadership Styles on the Organizational Commitment of the Masters: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/5 (2020), 1585-1596. https://doi.org/10.18506/anemon.71321