Yıl: 2019 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 409 - 427 Metin Dili: İngilizce

STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES

Öz:
This paper studiesthe representational constructions of the image of Syrian refugeein newspaper photographs and discusses the processes in which the Syrian refugee isvictimized, stereotyped and depoliticized through representation. It analyses Syrian refugeephotographs published between 2011 and 2015 in five Turkish newspapers. Working withinvisual sociological and constructivist perspectives, and synthesizing content and visualanalyses, the study first dwells upon the universal “ideal victim” profile mentioned invictimology studies, then reveals that the image of Syrian refugee is predominantlyconstructed as “victim” in the analyzed newspaper photographs. The study elaborates thatrefugees’ victimhood is represented through different themes of suffering, which appeararound the themes of poverty, displacement, the need, and loss and pain. Then thevictimization of the refugee is problematized and discussed under two main arguments. Thefirst argument discusses that the prevalence of the victim discourse in Syrian refugeephotographs is achieved through the technique of stereotyping, which reproduces theuniversal image of the refugee as weak and vulnerable, regardless of time and context. Thesecond argument discusses that victimization works as a device for depoliticization, whichimagines the refugee only as weak and powerless rather than a subject with political agencywho produces action and results. The paper concludes that victimization and depoliticizationproduce a disparity between the lived experiences of the refugee (who has survived a war)and the representations of the refugee (who is a powerless war victim).
Anahtar Kelime:

SURİYELİ MÜLTECİ TEMSİLLERİNDE STEREOTİPLEŞTİRME, MAĞDURLAŞTIRMA VE DEPOLİTİZE ETME

Öz:
Bu çalışma, gazete fotoğraflarında Suriyeli mülteci imgesinin temsil üzerinden inşasını sorgulamaktadır ve Suriyeli mülteciyi mağdurlaştırma, stereotipleştirme ve depolitize etme süreçlerini tartışmaktadır. İncelemeye, 2011 ve 2015 yılları arasında beş ulusal gazetede yayınlanmış Suriyeli mülteci fotoğrafları dâhil edilmiştir. Görsel sosyoloji ve inşacılık yaklaşımları içerisinde, içerik analizi ve görsel analizi birleştiren çalışma, önce viktomoloji çalışmalarındaki “ideal mağdur” profilinden bahsetmekte, sonra da incelenen fotoğraflarda Suriyeli mülteci imgesinin baskın bir şekilde “mağdur” olarak inşa edilme şekillerini ortaya koymaktadır. Çalışma ayrıca mülteci mağduriyetinin acı çekme ile alakalı çeşitli temalar üzerinden temsil edildiğini saptamıştır. Bu temsil temaları yoksulluk, yerinden edilmişlik, yardım, acı ve kayıp olarak belirlenmiştir. Çalışma daha sonra mültecinin mağdurlaştırılmasını iki argüman altında sorunsallaştırmakta ve tartışmaktadır. İlki, Suriyeli mülteci temsillerinde mağduriyet söyleminin hâkimiyetinin stereotipleştirme tekniği ile sağlandığını, böylece zayıf ve güçsüz mülteci imgesinin zamandan ve mekândan kopuk bir şekilde yeniden üretildiğini açıklamaktadır. İkinci tartışma ise mağdurlaştırmanın mülteciyi depolitize ettiğine değinmektedir, yani mağdurlaştırma ile mültecinin siyasi eylem ve sonuç üretme yetisinden yoksun zayıf ve güçsüz bir subje olarak tasavvur edilmesini eleştirmektedir. Sonuç olarak, mağduriyet ve depolitizasyon, yaşanmış mülteci deneyimleri ile (hayatta kalmayı başarmış mülteci), mülteci temsilleri (güçsüz savaş mağduru) arasında tutarsızlık yaratmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Barthes, R. (1980). Mythologies. New York: Hill and Wang.
 • Bell, P. (2001). Content analysis of visual images. T. van Leeuwen and C. Jewitt (Eds.), in Handbook of Visual Analysis. (pp: 10-34). London: Sage.
 • Bleiker, R., Campbell, D., Hutchison, E. and Nicholson, X. (2013). The visual dehumanisation of refugees. Australian Journal of Political Science, 48(4), 398-416.
 • Çakır, M. (2013). İnternet haberciliğinde yasadışı göç sorunu (Ocak 2011- Nisan 2012). Online Academic Journal of Information Technology, 4(12), 105-124.
 • Demir, O.Ö. and Erdal, H. (2010). Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme. Polis Bilimleri Dergisi, 12(1), 29-54.
 • Doğanay, Ü. and Çoban Keneş, H. (2016). Yazılı basında Suriyeli ‘mülteciler’: Ayrımcı söylemlerin rasyonel ve duygusal gerekçelerinin inşası. Mülkiye Dergisi, 40(1), 143-184.
 • Donald, P. S. M. (2011). Lessons will be learned?: An investigation into the representation of 'asylum seekers'/refugees in British and Scottish television and impacts on beliefs and behaviours in local communities. (Unpublished PhD thesis). University of Glasgow, Scotland.
 • Efe, İ. (2015). Türk basınında Suriyeli sığınmacılar. Istanbul: SETA.
 • Efe, İ., Pandır, M. and Paksoy, A.F. (2018). Algılar ve gerçekler arasında: Türk basınında Suriyeli sığınmacılar. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Erdoğan, M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması / Syrians in Turkey: Social acceptance and integration Research. Hacettepe University Migrations and Politics Research Center. Ankara: Hugo. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/46184 (Accessed: 20.07.2018).
 • Greer, C. (2007). News media, victims and crime. P. Davies, P. Francis and C. Greer (Eds.), in Victims, crime and society. (pp. 20-49). London: Sage Publications.
 • Hall, S. (1992). The West and the rest: Discourse and power. S. Hall and B. Gieben (Eds.), in Formations of modernity. (pp. 275-333). Oxford: Polity Press and Blackwell Pub.
 • Hall, S. (1997). The work of representation. S. Hall (Ed.) in Representation: Cultural representations and signifying practices. (pp: 13-74). London: Sage Publications.
 • Hayata Destek Derneği (2016). Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu: Suriye’den gelen mülteciler sonrası mevcut durum ve çözüm önerileri. http://www.hayatadestek.org/yayinlarimiz/Turkiyede_Cocuk_Isciligi_Sorunu_201 6.pdf, (Accessed: 03.09.2018).
 • Horsti K (2007). Asylum seekers in the news: Frames of illegality and control. Observatorio, 1(1), 145–161.
 • Johnson, H. L. (2011). Click to donate: Visual images, constructing victims and imagining the female refugee. Third World Quarterly, 32(6), 1015-1037.
 • Kleinman, A., Das, V. and Lock, M. (1997). Introduction. A. Kleinman, V. Das and M. Lock (Eds.), in Social suffering (ix-xxvii). Berkeley: University of California Press.
 • Kolukırık, S. (2009). Mülteci ve sığınmacı olgusunun medyadaki görünümü: Medya politiği üzerine bir değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 1-20.
 • Kress, G. and Van Leeuwen, T. (1996). Reading images: The grammar of visual design. London: Routledge.
 • Malkki, L. H. (1996). Speechless emissaries: Refugees, humanitarianism and dehistoricization. Cultural Anthropology, 11(3), 377-404.
 • Mannik, L. (2012). Public and private photographs of refugees: The problem of representation. Visual Studies, 27(3), 262-276.
 • Matthews, J and Brown A.R. (2012). Negatively shaping the asylum agenda? The representational strategy and impact of a tabloid news campaign. Theory and Practice, 13(6): 802-817.
 • O‟Doherty, K. and Lecouteur, A. (2007). Asylum seekers, boat people and illegal immigrants: Social categorization in the media. Australian Journal of Psychology, 59(1): 1-12.
 • Pandır, M. (2014). Orientalism in the EU context: A critical analysis of EU narratives on Europe and Turkey. Ankara: Avrupa Birliği Bakanlığı Yayınları.
 • Parry, K. (2010). A visual framing analysis of British press photography during the 2006 Israel-Lebanon conflict. Media, War and Conflict, 3(1): 67-85.
 • Schaefer, R.T. (2012). Sociology. Thirteenth edition. New York: McGraw Hill
 • Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (2016). Türkiye’de sığınmacı çocuk olmak. http://www.sosyalkulturelyasam.org/resimler/siginmaci-cocukolmak.pdf, (Accessed: 25.06.2018).
 • Strobl, R. (2004). Constructing the victim: Theoretical reflections and empirical examples. International Review of Victimology, 11: 295-311.
 • Sunata, U. and Yıldız E. (2018). Representation of Syrian refugees in the Turkish media. .Journal of Applied Journalism & Media Studies, 7(1), 129-151.
 • UNHCR (1951). Convention and protocol relating to the status of refugees. http://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relatingstatus-refugees.html, (Accessed: 23.07.2018).
 • UNICEF (2017). Türkiye’de kayıp bir kuşak oluşmasını önlemek: Bilgi notu. http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Children%20of%20Syria_01.2007_ TR.pdf, (Accessed: 01.08.2018).
 • Van Dijk, T. A. (1991). Racism and the press. New York: Routledge.
 • Yaylacı, F. G. and Karakuş, M. (2015). Perceptions and newspaper coverage of Syrian refugees in Turkey. Migration Letters, 12(3), 238-250.
APA PANDI M (2019). STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES. , 409 - 427.
Chicago PANDI Müzeyyen STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES. (2019): 409 - 427.
MLA PANDI Müzeyyen STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES. , 2019, ss.409 - 427.
AMA PANDI M STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES. . 2019; 409 - 427.
Vancouver PANDI M STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES. . 2019; 409 - 427.
IEEE PANDI M "STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES." , ss.409 - 427, 2019.
ISNAD PANDI, Müzeyyen. "STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES". (2019), 409-427.
APA PANDI M (2019). STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 409 - 427.
Chicago PANDI Müzeyyen STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21, no.2 (2019): 409 - 427.
MLA PANDI Müzeyyen STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, 2019, ss.409 - 427.
AMA PANDI M STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 21(2): 409 - 427.
Vancouver PANDI M STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 21(2): 409 - 427.
IEEE PANDI M "STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES." Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, ss.409 - 427, 2019.
ISNAD PANDI, Müzeyyen. "STEREOTYPING, VICTIMIZATION AND DEPOLITICIZATION IN THE REPRESENTATIONS OF SYRIAN REFUGEES". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21/2 (2019), 409-427.