Yıl: 2004 Cilt: 10 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 136 - 152 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme

Öz:
Örgün öğretimde, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri üzerinde yeteri kadar çalışılmamaktadır. Okullarda öğrencilerin kendi aralannda ve yetişkinlerle yaşadıktan çoğu kişiler arası sorunların kaynağını bu alandaki yetersizliklerin neden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu alanla ilgili olarak sistemli bir çalışmanın varlığına gereksinim vardır. Makalede öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenmelerini geliştirmek için, alan yazın taramasına bağlı bir yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çalışmada, hedef kitlesi öğrenciler, özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve yetişkinler (öğretmen, yönetici ve aileler) olan bir yapının geliştirilmesine çalışılmıştır. Bu üç gruba özel, eğitim programları yoluyla öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenmelerinin daha çok gelişeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: duygusal gelişim toplumsal gelişme okullar duygusal öğrenme

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Kültürel Çalışmalar Eğitim, Özel Sosyoloji Sanat Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

Social and Emotional Learning in Schools

Öz:
Students' social and emotional development in the formal education system is a field that hasn't been much studied. It is thought that,most of the problems that occur among students and between students and adults are determined by lack of efficacy about social and emotional development It is, therefore, needed to work systematically about this scope. This article aims to develop a framework in order to improve students' social and emotional learning based on reviewing literature. The framework that Is developed in this study intends to include students, students in special needs, and adults (teachers, school principals and parents). It is accepted that using different educational programs focusing on students, special needs students, and adult, students' social and emotional learning will develop faster.
Anahtar Kelime: emotional learning emotional development social development schools

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Kültürel Çalışmalar Eğitim, Özel Sosyoloji Sanat Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Cohen, J. (1999). Social And Emotional Learning Past And Presen: A Psychoeducational Dialogue. İçinde J. Cohen (Edt. ) educating minds and hearts: social and emotional learning and the passage, into adolescence (ss:3-23). New York: Teachers College Pres.
 • Cohen, J. (2001). Social And Emotional Education: Core Concepts. İçinde J. Cohen (Edit.), caring classrooms / intelligent schools: the social emotional education of young children (ss:3-29). New York: Teachers College Pres.
 • Cohen, M., Ettinger, B., O'Donnel, T. (2003). The Children's Institute Model For Building The Social Emotional Skills of Students in. Special Education: A Schoolwide Approach. İçinde M. J. Elias, H. Arnold, Ve C. S. Hussey (Ed.).' FQ + IQ= best leadership practices for caring and succesful schools (Ss.124-141). Thousand Oaks: Corvin Pres, Inc.
 • Elias, J. M., Arnold, H. Ve Hussey, S. H. (2003). EQ, IQ, And Effective Learning And Citizenship. İçinde M. J. Elias, H. Arnold, Ve C. S. Hussey (Ed.). EQ + IQ= best leadership practices for caring and succesful schools (Pp.3-10). Thousand Oaks: Corvin Pres, Inc.
 • Elias, J. M., Zins, E. J., Weissberg, P. R., Frey, S. K., Greenberg, T. M., Haynes, M. N., Kessler, R., Schwab-Stone, E. M. Ve Shrver, P. T. (1997). Promoting Social And Emotional Learning: Guidelines For Educators. Virginia: association for supervision and curriculum development.
 • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. Basic Boks: Harper Collins Publishers.
 • Goleman, D., Boyatzis, R. Ve Mckee, A. (2002). Yeni Liderler (Çeviri: Nayır, F. Ve Deniztekin, O.). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Knoll, M. Ve Patti, J. (2003). Social-Emotional Learning And Academic Achievement. İçinde M. J. Elias, H. Arnold, Ve C. S. Hussey (Ed.). EQ + IQ= best leadership practices for caring and succesful schools (Ss.35-49). Thousand Oaks: Corvin Pres, Inc.
 • Mayer, D. J. Ve Salovey, P. (1997). What Is Emotional Intelligence. İçinde P. Salovey Ve D. J. Sluyter (Ed.). Emotional development and emotional intelligence: educational implications ^Pp.3-31). Basic Boks: Perseus Boks Group.
 • O'Brien, U. M., Weissberg, P. R. Ve Shriver, P. T. (2003). Educational Leadership for Academic, Social and Emotional Learning. İçinde M. J. Elias, H. Arnold, Ve C. S. Hussey (Ed.). EQ + IQ= best leadership practices for caring and succesful schools (Ss.23-35). Thousand Oaks: Corvin Pres, Inc.
APA Türnüklü A (2004). Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. , 136 - 152.
Chicago Türnüklü Abbas Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. (2004): 136 - 152.
MLA Türnüklü Abbas Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. , 2004, ss.136 - 152.
AMA Türnüklü A Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. . 2004; 136 - 152.
Vancouver Türnüklü A Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. . 2004; 136 - 152.
IEEE Türnüklü A "Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme." , ss.136 - 152, 2004.
ISNAD Türnüklü, Abbas. "Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme". (2004), 136-152.
APA Türnüklü A (2004). Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10(37), 136 - 152.
Chicago Türnüklü Abbas Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 10, no.37 (2004): 136 - 152.
MLA Türnüklü Abbas Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.10, no.37, 2004, ss.136 - 152.
AMA Türnüklü A Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2004; 10(37): 136 - 152.
Vancouver Türnüklü A Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2004; 10(37): 136 - 152.
IEEE Türnüklü A "Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10, ss.136 - 152, 2004.
ISNAD Türnüklü, Abbas. "Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 10/37 (2004), 136-152.