Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki

Yıl: 2004 Cilt: 10 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 230 - 249 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki

Öz:
Bu araştırma, öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkileri incelemektedir. Araştırma, 217'si kız (%64.2), 121'i erkek (%35.8) toplam 338 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Grubun yaş ortalaması 20'dir. Araştırmada gereksinim duyulan verileri toplamak üzere öğrencilere "Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Envanteri" ile "Epistemolojik İnanç Ölçeği" uygulanmıştır. Gerçekleştirilen standart çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları epistemolojik inançlardan "Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna İnanç" faktörünün öğrenme ve ders çalışma stratejileri içinden tutum, güdülenme, konsantrasyon, bilgi işleme, ana düşünceleri seçme, çalışma yardımcıları, kendi kendini test etme ve test stratejilerinin; "Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğuna İnanç" faktörünün tutum, güdülenme, zaman kullanımı, kaygı, konsantrasyon, ana düşünceleri seçme ve test stratejilerinin; "Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna İnanç" faktörünün ise güdülenme, kaygı, çalışma yardımcıları, kendi kendini test etme ve test stratejilerinin istatistiksel açıdan anlamlı birer yordayıcısı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime: ders çalışma alışkanlıkları öğrenme stratejileri üniversite öğrencileri epistemolojik inançlar

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Baker, L. & Brown, A. L. (1984). Metacognitive skills and reading. In P. D. Pearson, M. Kamil, R. Barr, & P. Mosenthal (Eds.), Handbook of reading research, (pp.353-394). New York: Longman.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabi: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. (Geliştirilmiş 3. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Chan, K-W. (2002). Students' epistemological beliefs and approaches to learning. Paper presented at the AARE Conference. Brisbane, Australia.
 • Cook, E. K. & Kazlauskas, E. J. (1993). The cognitive and behavioral basis of an instructional design: Using CBT to teach technical information and learning strategies. Journal of Educational Technology Systems, 21(4), 287-302.
 • Davidson, G. V. (1987). The effects of training learners to generate examples on concepts aquisition. Unpublished doctoral dissertation. University of Minnesota.
 • Deryakulu, D. (2002). Denetim odağı ve epistemolojik inançların öğretim materyalini kavramayı denetleme türü ve düzeyi ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 55-61.
 • Deryakulu, D. & Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(8), 111-125.
 • Flavell, J. H. (1985). Cognitive development. (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Garner, R. (1990). When children and adults do not use learning strategies: Toward a theory of settings. Review of Educational Research, 60(60), 517-529.
 • Kardash, C. M. & Howell, K. L. (2000). Effects of epistemological beliefs and topic-specific beliefs on undergraduates' cognitive and strategic processing of dual-positional text. Journal of Educational Psychology, 92(3), 524-535.
 • Köymen, Ü. (1994). Öğrenme ve ders çalışma stratejileri envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(1), 19-28.
 • Mayer, R. E. (1988). Learning strategies: An overview. In C. E. Weinstein, E. T. Goetz, & P. A. Alexander (Eds.), Learning and study strategies: Issues in assessment, nstruction, and evaluation. (pp. 11-22). San Diago, CA: Academic Press.
 • McCombs, B. L (1988). Motivational skills training: Combining metacognitive, cognitive, and affective learning strategies. In C. E. Weinstein, E. T. Goetz, & P. A. Alexander (Eds.), Learning and study strategies: Issues in assessment, instruction, and evaluation. (pp.141-169). San Diago, CA: Academic Press.
 • Paulsen, M. B. & Feldman, K. A. (1999). Student motivation and epistemological beliefs. New Directions for Teaching and Learning, 78, 17-25.
 • Ryan,-M. P. (1984). Monitoring text comprehension: Individual differences in epistemological standards. Journal of Educational Psychology, 76(2), 248-258.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.
 • Schommer, M., Crouse, A., & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it so. Journal of Educational Psychology, 84(4), 435-443.
 • Schommer, M. & Walker, K. (1997). Epistemological beliefs and valuing school: Considerations for college admissions and retention. Research in Higher Education, 38(2), 173-186.
 • Schreiber, J. B. & Shinn, D. (2003). Epistemological beliefs of community college students and their learning processes. Community College Journal of Research and Practice, 27, 699-709.
 • Weinstein, C. E. (1987). LASSI.- User's manual. Clearwater, FL: H & H Publishing Company.
 • Weinstein, C. E. & Mayer, R. E. (1985). The teaching of learning strategies. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching. (3rd ed, pp.315-327). New York: Macmillan.
 • Weinstein, C. E., Meyer,.D. K., & Van Mater Stone, G. (1992). Teaching students how to learn. In W. J.McKeachie (Ed.), Teaching tips: Strategies, research, and theory for college and university teachers. (9th ed, pp.359-369). Lexington, MA: D.C. Heath and Company
 • Weinstein, C. E., Palmer, D. R., & Schulte, A. C. (1987). LASSI: Learning and study strategies inventory. Clearwater, FL: H & H Publishing Company.
 • Wilson, J. E. (1988). Implications of learning strategy research and training: What it has to say to the practitioner. In C. E. Weinstein, E. T. Goetz, & P. A. Alexander (Eds.), Learning and study strategies: Issues in assessment, instruction, and evaluation. (pp.323-331). San Diago, CA: Academic Press.
 • Youn, I. (2000). The culture specificity of epistemological beliefs about learning. Asian Journal of Social Psychology, 3, 87-105.
APA DERYAKULU D (2004). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. , 230 - 249.
Chicago DERYAKULU Deniz Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. (2004): 230 - 249.
MLA DERYAKULU Deniz Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. , 2004, ss.230 - 249.
AMA DERYAKULU D Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. . 2004; 230 - 249.
Vancouver DERYAKULU D Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. . 2004; 230 - 249.
IEEE DERYAKULU D "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki." , ss.230 - 249, 2004.
ISNAD DERYAKULU, Deniz. "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki". (2004), 230-249.
APA DERYAKULU D (2004). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10(38), 230 - 249.
Chicago DERYAKULU Deniz Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 10, no.38 (2004): 230 - 249.
MLA DERYAKULU Deniz Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.10, no.38, 2004, ss.230 - 249.
AMA DERYAKULU D Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2004; 10(38): 230 - 249.
Vancouver DERYAKULU D Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2004; 10(38): 230 - 249.
IEEE DERYAKULU D "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10, ss.230 - 249, 2004.
ISNAD DERYAKULU, Deniz. "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 10/38 (2004), 230-249.