Yıl: 2020 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 122 - 125 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.4274/tnd.2020.56492 İndeks Tarihi: 21-12-2020

Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis

Öz:
Objective: Although Aquaporin-4 (Aqp-4) gene polymorphisms have been extensively studied in neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD), there islittle evidence on the involvement of Aqp-4 in the pathogenesis of relapsing optic neuritis (RON).Materials and Methods: In our study, we recruited patients who were followed by Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology,Multiple Sclerosis and Myelin Disorders Unit between 1979 and 2015. Blood samples of the patients were genotyped for potential variants in the exons and thenearby regions of Aqp-4 gene.Results: The Aqp-4 gene was sequenced in 15 patients with RON who were seronegative, 33 patients with NMOSD, and 30 healthy controls. None of thepatients showed previously described single nucleotide polymorphisms (SNPs). Three new SNPs were identified in non-exonic regions of the gene. One intronicSNP located in close proximity to the fifth exon had a higher prevalence in patients with RON than patients with NMOSD and healthy controls.Conclusion: Aqp-4 SNPs show a considerable heterogeneous geographic distribution and might be involved in RON pathogenesis.
Anahtar Kelime:

Nöromiyelitis Optika ve Relapslı Enflamatuvar Optik Nöropati Hastalığı ve Aquaporin-4 Gen Polimorfizmi

Öz:
Amaç: Aquaporin-4 (Aqp-4) gen polimorfizmi nöromiyelitis optika spektrum bozukluğu (NMOSD) üzerinde oldukça fazla çalışılmış ancak relapslı optik nöropati patogenezi üzerindeki rolü henüz tam olarak bilinmemektedir. Gereç ve Yöntem: Hastalar, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Multipl Skleroz ve Miyelin Hastalıkları Birimi tarafından 1979 ve 2015 yılları arasında takip edilen hastalar arasından seçilmiştir. Hastalardan alınan kan örnekleri ile Aqp-4 geninin ekzonları ve ekzonlara komşu bölgeleri dizilenmiş ve olası farklılıklar açısından taranmıştır. Bulgular: Aqp-4 geni 15 relapslı enflamatuvar optik nöropati, 33 NMOSD spektrum bozukluğu ve 30 sağlıklı kontrol üzerinde çalışılmıştır. Hastalar üzerinde tanımlanan tek nükleotid polimorfizmleri (SNPs) gözlenmemiştir. Hasta ve sağlıklı kontrollerde üç adet yeni tanımlanan SNP saptanmıştır. Beş intronik bölgede yer alan, bazda meydana gelen transisyonunun tekrarlayan optik nörit (RON) grubunda diğer gruplara kıyasla daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç: Aqp-4 geni oldukça heterojen bir izlenim vermiş olup RON patogenezinde rolü olduğunu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Mai W, Hu X, Lu Z, Qiu W, Peng F, Wang Y. Preliminary study on the association of AQP4 promoter polymorphism with anti-aquaporin-4 antibody positivity in southern Han Chinese patients with idiopathic demyelinating disorders of central nervous system. J Neuroimmunol 2013;255:75-80.
 • 2. Wei Q, Yanyu C, Rui L, et al. Human aquaporin 4 gene polymorphisms in Chinese patients with neuromyelitis optica. J Neuroimmunol 2014;274:192- 196.
 • 3. Chu L, Dai Q, Xu Z, et al. Association between the single nucleotide polymorphism and the level of aquaporin-4 protein expression in Han and minority Chinese with inflammatory demyelinating diseases of the central nervous system. Mol Neurobiol 2016;53:2878-2885.
 • 4. Matiello M, Schaefer-Klein JL, Hebrink DD, et al. Genetic analysis of aquaporin-4 in neuromyelitis optica. Neurology 2011;77:1149-1155.
 • 5. Ogasawara M, Meguro A, Sakai T, et al. Genetic analysis of the aquaporin-4 gene for anti-AQP4 antibody-positive neuromyelitis optica in a Japanese population. Jpn J Ophthalmol 2016;60:198-205.
 • 6. Park TJ, Kim JH, Kim HJ, et al. Lack of association between AQP4 polymorphisms and risk of inflammatory demyelinating disease in a Korean population. Gene 2014;536:302-307.
 • 7. Yang TT, He Y, Xiang YJ, et al. No association of AQP4 polymorphisms with neuromyelitis optica and multiple sclerosis. Transl Neurosci 2016;7:76- 83.
 • 8. Xie JL, Liu J, Lian ZY, et al. Association of GTF2IRD1-GTF2I polymorphisms with neuromyelitis optica spectrum disorders in Han Chinese patients. Neural Regen Res 2019;14:346-353.
 • 9. Wang QS, Xiao HQ, Chen HX, Liu YP, Ding XD. The single nucleotide polymorphism site of aquaporin-4 gene in patients with neuromyelitis optica. Exp Ther Med 2017;14:6017-6021.
 • 10. Chu L, Dai Q, Xu Z, et al. Association Between the Single Nucleotide Polymorphism and the Level of Aquaporin-4 Protein Expression in Han and Minority Chinese with Inflammatory Demyelinating Diseases of the Central Nervous System. Mol Neurobiol 2016;53:2878-2885.
 • 11. Wei Q, Yanyu C, Rui L, et al. Human aquaporin 4 gene polymorphisms in Chinese patients with neuromyelitis optica. J Neuroimmunol 2014;274:192- 196.
 • 12. Mai W, Hu X, Lu Z, Qiu W, Peng F, Wang Y. Preliminary study on the association of AQP4 promoter polymorphism with anti-aquaporin-4 antibody positivity in southern Han Chinese patients with idiopathic demyelinating disorders of central nervous system. J Neuroimmunol 2013;255:75-80.
 • 13. Matiello M, Schaefer-Klein JL, Hebrink DD, Kingsbury DJ, Atkinson EJ, Weinshenker BG. NMO Genetics Collaborators. Genetic analysis of aquaporin-4 in neuromyelitis optica. Neurology 2011;77:1149-1155.
 • 14. Ban M, Walton A, Goris A, Gray J, Compston A, Sawcer S. Polymorphisms in the neuromyelitis optica auto-antigen AQP4 and susceptibility to multiple sclerosis. J Neurol 2007;254:398-399.
 • 15. Estrada K, Whelan CW, Zhao F, et al. A whole-genome sequence study identifies genetic risk factors for neuromyelitis optica. Nat Commun 2018;9:1929.
 • 16. Siuko M, Valori M, Kivelä T, et al. Exome and regulatory element sequencing of neuromyelitis optica patients. J Neuroimmunol 2015;289:139-142.
 • 17. Liu J, Shi Z, Lian Z, et al. Association of CD58 gene polymorphisms with NMO spectrum disorders in a Han Chinese population. J Neuroimmunol 2017;309:23-30.
 • 18. Forwell AL, Bernales CQ, Ross JP, et al. Analysis of CH25H in multiple sclerosis and neuromyelitis optica. J Neuroimmunol 2016;291:70-72.
 • 19. Brill L, Vaknin-Dembinsky A, Zveik O, Haham N, Miller K, Benedek G. MIF -173G/C polymorphism is associated with NMO disease severity. J Neuroimmunol. 2020;339:577120.
 • 20. Liu S, Mao J, Wang T, Fu X. Downregulation of aquaporin-4 protects brain against hypoxia ischemia via anti-inflammatory mechanism. Mol Neurobiol 2017;54:6426-6435.
APA Cakar A, Ulusoy C, Bireller S, Kucukali C, Tuzun E, Kürtüncü M (2020). Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis. , 122 - 125. 10.4274/tnd.2020.56492
Chicago Cakar Arman,Ulusoy Canan,Bireller Sinem,Kucukali Cem Ismail,Tuzun Erdem,Kürtüncü Murat Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis. (2020): 122 - 125. 10.4274/tnd.2020.56492
MLA Cakar Arman,Ulusoy Canan,Bireller Sinem,Kucukali Cem Ismail,Tuzun Erdem,Kürtüncü Murat Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis. , 2020, ss.122 - 125. 10.4274/tnd.2020.56492
AMA Cakar A,Ulusoy C,Bireller S,Kucukali C,Tuzun E,Kürtüncü M Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis. . 2020; 122 - 125. 10.4274/tnd.2020.56492
Vancouver Cakar A,Ulusoy C,Bireller S,Kucukali C,Tuzun E,Kürtüncü M Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis. . 2020; 122 - 125. 10.4274/tnd.2020.56492
IEEE Cakar A,Ulusoy C,Bireller S,Kucukali C,Tuzun E,Kürtüncü M "Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis." , ss.122 - 125, 2020. 10.4274/tnd.2020.56492
ISNAD Cakar, Arman vd. "Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis". (2020), 122-125. https://doi.org/10.4274/tnd.2020.56492
APA Cakar A, Ulusoy C, Bireller S, Kucukali C, Tuzun E, Kürtüncü M (2020). Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis. Türk Nöroloji Dergisi, 26(2), 122 - 125. 10.4274/tnd.2020.56492
Chicago Cakar Arman,Ulusoy Canan,Bireller Sinem,Kucukali Cem Ismail,Tuzun Erdem,Kürtüncü Murat Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis. Türk Nöroloji Dergisi 26, no.2 (2020): 122 - 125. 10.4274/tnd.2020.56492
MLA Cakar Arman,Ulusoy Canan,Bireller Sinem,Kucukali Cem Ismail,Tuzun Erdem,Kürtüncü Murat Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis. Türk Nöroloji Dergisi, vol.26, no.2, 2020, ss.122 - 125. 10.4274/tnd.2020.56492
AMA Cakar A,Ulusoy C,Bireller S,Kucukali C,Tuzun E,Kürtüncü M Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis. Türk Nöroloji Dergisi. 2020; 26(2): 122 - 125. 10.4274/tnd.2020.56492
Vancouver Cakar A,Ulusoy C,Bireller S,Kucukali C,Tuzun E,Kürtüncü M Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis. Türk Nöroloji Dergisi. 2020; 26(2): 122 - 125. 10.4274/tnd.2020.56492
IEEE Cakar A,Ulusoy C,Bireller S,Kucukali C,Tuzun E,Kürtüncü M "Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis." Türk Nöroloji Dergisi, 26, ss.122 - 125, 2020. 10.4274/tnd.2020.56492
ISNAD Cakar, Arman vd. "Aquaporin-4 Gene Polymorphisms in Neuromyelitis Optica and Recurrent Optic Neuritis". Türk Nöroloji Dergisi 26/2 (2020), 122-125. https://doi.org/10.4274/tnd.2020.56492