Yıl: 2004 Cilt: 59 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 203 - 235 Metin Dili: Türkçe

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık

Öz:
Bu yazıda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelen olumlu ayrımcılık politikaların gelişimi ve kurumsallaşması süreci ile, özgül olarak siyasal temsil boyutundaki görünümlerine değinilmiştir. Öncelikle olumlu ayrımcılık kurumu, eşitlik ve farklılık temelindeki gerilimi aşmaya yönelen bir teorik zeminden tanımlanmaya çalışılmıştır. Ardından toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada etkili bir araç olarak kabul edilen olumlu ayrımcılık kurumunun gelişim sürecine değinilmiştir. Bu çerçevede ilk olarak, çeşitli ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik mekanizmalar ile olumlu ayrımcılık düzenlemeleri incelenmiştir. İkinci bölümde de cinslerarası temsil adaletini gerçekleştirmeye yönelik kota ve diğer olumlu ayrımcılık politikalarının çeşitli hukuk sistemlerinde anayasal eşitlik açısından yarattığı tartışmalar ile anayasal ve yasal düzeyde çözümlere yer verilmiştir.
Anahtar Kelime: olumlu ayrımcılık kadınlar cinsiyet kotaları fırsat eşitliği cinsiyet ayrımcılığı siyasal temsil toplumsal cinsiyet

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • BELGHAZI, S. (2000), Parity, (http://www.comdesfemmes.com/science_potiche/pdf/parity, pdf).
 • BORCHORST, A. (1995), "A Political Niche: Denmark's Equal Status Council," STETSON D. M/ MAZUR, A.G. (eds.), Comparative State Feminism (California: Sage Publications): 59-75.
 • BYSTYDZIENKI, J.M. (1995), Women's Equality Structures in Norway," STETSON D. M/ MAZUR, A.G. (eds.), Comparative State Feminism (California: Sage Publications): 186-202.
 • CURTIN, Jennifer (1997), "Women in the UK General Election 1997," Reasearch Note (No. 47, Mayıs 1997). (http://www.aph.gov.au/librarv/pubs/rn/1996-97/97rn47.htm).
 • ÇAHA, Ömer (1996), Sivil Kadın (Ankara: Vadi) (Çev.: Ertan Özensel).
 • DEFEIS, E.F. (1999), "The Traety of Amsterdam: The Next Step Towards Gender Equality?," Boston Collage International & Comparative Law Review (Volume 23: Number 1). (http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/lwsch/1ournals/bciclr /23m1/23_1jroc.htm ).
 • DWORKIN, Ronald (2000), Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
 • ELMAN, R.. A. (1995), "The State's Equality for Women: Sweden's Equality Ombudsman," STETSON D. M/ MAZUR, A.G. (eds.), Comparative State Feminism (California: Sage Publications): 237-253.
 • GÖREN, Zafer (1999), "Siyasi Partilerde Kota'nın Anayasa Hukuki Açısından Değerlendirmesi," Anayasa yargısı (Sayı: 16): 378-413.
 • GOULD, Carol C. (1999), "Eşitlik Farklılık ve Kamusal Temsil," BENHABIB, S. (der.), Demokrasi ve Farklılık, (İstanbul: Demokrasi Kitaplığı- Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayını): 244-267.
 • GUADAGNINI, M. (1995), "The Latecomers: Italy's Equal Status and Equal Opportunities Agencies," STETSON D. M/ MAZUR, A.G. (eds.), Comparative State Feminism (California: Sage Publications): 150-167.
 • KADER, (2000), Kadın Erkek Eşitliği ve Eşitlik için Kota Politikaları (Ankara), (http://www.ka-der.org/materyaller/default.htm ).
 • KONRAD, A.M./ LINNEHAN, F.(1999), "Affirmative Action: History, Effects, and Attitudes," POWELL, Gary N. (ed.), Handbook of Gender & Work (California: Thousand Oaks-Sage Publications): 429-452.
 • LANE, J.E./ERSSON, S. (1999), Politics and Society in Western Europe (London: Sage, New Delhi: Thousand Oaks).
 • LUVENDUSKI J.(1993), "Introduction: The Dynamics of Gender and Party,"
 • LUVENDUSKI J./ NORRIS P.(eds.), Gender and Party Politics (London: Thousand Oaks; California: Sage Publications): 1-15.
 • MAZUR, Amy G. (1995), "Strong State and Symbolic Reform: The 'Ministere deş Droits de la Femme' in France," STETSON D. M/ MAZUR, A.G. (eds.), Comparative State Feminism (California: Sage Publications): 76-94.
 • MUNOZ, Garcia V. (1997), "Differential Impact of Electoral Systems on Female Political Representation," General For Research Working document European Parliament WOMEN'S RIGHTS SERIES, European Parliament: March 1997, (http://www.europarl.eu.int/workingpapers/femm/w10/default_en.htm ).
 • ÖZKAZANG, Alev (2000), "Eğitim ve Çokkültürlülük: Amerikan Üniversitelerinde Irk ve Kültür Savaşları," Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 55/4: 111-141.
 • PHILLIPS, Anne(1995), Demokrasinin Cinsiyeti (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev.:Alev Türker).
 • SCOTT, J. Wallach (1989), "Gender: A Useful Categorhy of Historical Analysis," WEED, E. (ed.), Coming Terms (Newyork: Rotledge): 28-50.
 • SHORT, Clare (1996), "Women and the Labour Party," LOVENDUSKI, J./NORRIS, P.(eds), Women in Politics (New York: Oxford University Press): 19-27.
 • STETSON, D. M./ MAZUR, A. G. (1995), "/ntroduction," STETSON D. M/ MAZUR, A.G. (eds.), Comparative State Feminism (California: Sage Publications): 1-21.
 • TEKELİ, Ş./ KORAY, M. (1991), Devlet-Kadın-Siyaset (Istanbul: TÜSES Yayını).
 • ÜSTEL, Füsun(1999), Yurttaşlık ve Demokrasi (Ankara: Dost Yayınları).
 • ÜŞÜR, S. S. /ECEVİT, Y. /TAN, M.G (2000), Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset (Ankara: TÜSİAD Yayını).
 • Belge ve Raporlar:
 • Council Of. Europe (2000), Final Reports of Activities: Group of Specialists on Positive Action in the Field of Equality Between Women and Men (Strasbourg: EG-S-PA).
 • Federal Almanya Anayasası (2002)(http://www.oefre.unibe.ch/law/the_basic_law.pdf).
 • Fransa Anayasası(2000) (http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp).
 • Jepson v. The Labour Party Case (1996).(http://www. parliament.the-stationeryoffice.co.uk/pa/cm2Q0102/cmbills/028/en/02028x--.htm) (09.03.2003).
 • Inter-Parliamentary Union istatistikleri (http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm).
 • İsviçre Anayasası (2000).(http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/szOOOOO_.html).
 • İsveç Anayasası (1989). (http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/swOOOOO_.html ).
 • İtalya Anayasası (2002) (http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/itOOOOO_.html).
 • KADER (2000), Kadın-Erkek Eşitliği ve Eşitlik için Kota Politikaları, (Ankara), (http://www.kader.org/materyaller/default.htm) (05.03.2003).
 • Kanada- Constitution Act (1982) (http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ca02000_.html).
 • KSSGM (1998), T.B.M.M. Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Raporu (Ankara: KSSGM Yayını).
 • KSSGM (Tarihsiz), Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesine (CEDAW) Sunulan 2. ve 3. Birleştirilmiş Dönemsel Ülke Raporu (Ankara: KSSGM Yayını).
 • Sex Discrimination (Election Candidates) Act (2002). (http://www.parliament.the-stationervoffice.co.uk/pa/cm200102/cmbills/028/02028--a.htm) (09.03.2003).
 • SEELAN, Alex (2000), Country Report from Germany, European Databese- Women in Decision Making, September, 2000. (http://www.db-decision.de/CoRe/Germany.htm) (05.03.2003).
 • SIMONE-PEIRANO, D. (2000), Country Report from France, European Databese- Women in Decession Making, September, 2000. (http://www.db-decision.de/CoRe/France.htm) (09.03.2003).
 • STRICKLAND, P./GAY, O. /LOURIE, J. /CRACKNEIL, R. (2001), Research Paper 01/75: The Sex Discrimination (Election Candidates) Bill, (House of Commons Library). (http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2001/rp01-075.pdf) (09.03.2003).
 • TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, 2001, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi (Ankara: TBB Yayını No:14).
 • UNDP (2002), Human Develpment Report 2002, New York, (http://hdr.undp.org/reports/ global/2002/en/pdf/complete.pdf) (10.03.2003).
APA ÖZTAN E (2004). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(1), 203 - 235.
Chicago ÖZTAN Ece Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 59, no.1 (2004): 203 - 235.
MLA ÖZTAN Ece Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.59, no.1, 2004, ss.203 - 235.
AMA ÖZTAN E Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2004; 59(1): 203 - 235.
Vancouver ÖZTAN E Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2004; 59(1): 203 - 235.
IEEE ÖZTAN E "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık." Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59, ss.203 - 235, 2004.
ISNAD ÖZTAN, Ece. "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 59/1 (2004), 203-235.