Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması

Yıl: 2020 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 181 - 192 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.2399/yod.20.730688 İndeks Tarihi: 24-12-2020

Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması

Öz:
Aralık 2019’da Çin’in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid19) birkaç haftada bütün dünyayı etkileyen bir pandemi boyutunu aldı. Pandemi, ülkelerin başta eğitim kurumları olmak üzere birçok alanda hızlı karar almalarını gerektirdi. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de üniversitelerin 2020–2021 bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alındı. Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerin Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin lisans öğ- rencilerinin memnuniyetleri incelendi. Çalışmayla bu süreçte karşılaşılan sorunların saptanması ve uzaktan eğitimin geleceğine yönelik farkındalı- ğın artırılması amaçlandı. Survey deseninde tasarlanan çalışma, çevrimiçi (online) örnekleme yöntemlerinde e-posta listesi örnekleme kullanılarak 163 üniversitede (111 devlet ve 52 vakıf) öğrenim gören 17.939 öğrenci üzerinde yürütüldü. Veriler, çalışma kapsamında geliştirilen 5’li Likert, 22 madde ve (i) Yükseköğretim Kurulu Memnuniyeti, (ii) Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti, (iii) Dijital ‹çerik/Öğretim Materyali Memnuniyeti, (iv) Senkron/Canlı Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti ve (v) Teknik Alt Yapı Memnuniyeti faktörlerinden oluşan ‘Uzaktan Eğitim Memnuniyeti Ölçeği’ kullanılarak elde edildi. Çalışma verileri; betimsel testler, t-testi ve ANOVA testleri ile analiz edildi. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin memnuniyetlerini ifade eden faktör puanları- nın ortalamaları 3.73 ila 2.63 arasında değişiklik gösterdi. En yüksek memnuniyetin yaşandığı alan ‘Yükseköğretim Kurulu Memnuniyeti’; en düşük memnuniyetin yaşandığı iki alan ise ‘Üniversite ve Fakülte Yönetimi Memnuniyeti’ ve ‘Dijital ‹çerik/Öğretim Materyali Memnuniyeti’ olarak saptandı.
Anahtar Kelime:

Distance Education at Universities during the Novel Coronavirus Pandemic: An Analysis of Undergraduate Students’ Perceptions

Öz:
The novel Coronavirus infection (Covid-19) reported by China in December 2019 turned into a pandemic in a few weeks, which affects the whole world. All the countries had to act fast in many areas, education being one of the first and most important. With a prompt decision, Turkish universities started delivering spring term courses through distance education as of 16 March 2020. This study examined the satisfaction levels of undergraduate students regarding the distance education practices during the Covid-19 pandemic. The aim of the study was to identify the problems encountered during this period and to raise awareness about the future of distance education. The survey design was employed in the study, and it was carried out on 17,939 students studying at 163 universities (111 public & 52 foundation) through e-mail sampling. The data were gathered using the ‘Distance Education Satisfaction Scale’ (DESS), which was developed specifically for this study. The DESS is a five-point Likert type scale with 22 items. The DESS has 5 sub-scales: (i) Satisfaction with the Council of Higher Education, (ii) Satisfaction with the University and Faculty Management, (iii) Satisfaction with the Digital Content/Instructional Materials, (iv) Satisfaction with the Synchronous/Live Lessons/Video Supported Lessons, and (v) Satisfaction with the Technical Infrastructure. The data gathered in the study was analyzed using descriptive analysis, t-test, and ANOVA. The results revealed that the mean scores of the factors indicating student satisfaction ranged from 3.73 to 2.63. The dimension students are most satisfied with is the ‘Satisfaction with the Higher Education Council’; and the two dimensions students are the least satisfied with are the ‘Satisfaction with the University and Faculty Management’ and ‘Satisfaction with the Digital Content/Instructional Materials’.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Hamburg, M. (1985). Basic statistics: A modern approach. New York, NY: Harcourt, Brace Jovanovich.
 • Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., … Cao, B. (2020) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 395, 497–506.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2017a). Türkiye üniversite memnuniyet araştırması. Eskişehir: Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Yayınları. doi:10.13140/ RG.2.2.31233.76641
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2017b). Türkiye üniversite memnuniyet araştırması [TÜMA-2017]: Rapor özeti. Yükseköğretim Dergisi, 7(2), 132–144.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2018). Türkiye üniversite memnuniyet araştırması (TÜMA) 2018. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr). 5 Nisan 2020 tarihinde < https://www.uniar.net/tuma> adresinden erişildi.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2019). Türkiye üniversite memnuniyet araştırması (TÜMA) 2019. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr). 5 Nisan 2020 tarihinde < https://www.uniar.net/tuma> adresinden erişildi.
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (2020). Kriz döneminde farklı bir yönetim yaklaşımı raporu. 5 Nisan 2020 tarihinde <www.ahievran.edu.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020a). Basın açıklaması (26.03.2020). 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020b). Eczacılık programlarındaki öğrenciler için alınan karar. 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020c). Hemşirelik programlarındaki öğrencilere uzaktan eğitim imkânı. 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020d). ‹ntörnlere uygulamalı eğitim kolaylığı. 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020e). Koronavirüs (COVID-19) bilgilendirme notu: 1. 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020f). Öğrencilere eğitime destek kotası. 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020g). Öğretmen adayı öğrencilere müjde. 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020h). Uygulamalı eğitimde değişiklik. 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020i). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020j). YÖK dersleri platformuna öğrencilerden yoğun ilgi. 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020k). Yükseköğretim istatistikleri. 30 Nisan 2020 tarihinde <https:// istatistik.yok.gov.tr/> adresinden erişildi.
 • YÖK (2020l). Yükseköğretim kurumları sınavı ertelemesi. 30 Nisan 2020 tarihinde <www.yok.gov.tr> adresinden erişildi.
 • Yuan, J., Li, M., & Lu, Z. K. (2020). Monitoring transmissibility and mortality of COVID-19 in Europe. International Journal of Infectious Diseases, 95, 311–315.
APA KARADAĞ E, Yücel C (2020). Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. , 181 - 192. 10.2399/yod.20.730688
Chicago KARADAĞ Engin,Yücel Cemil Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. (2020): 181 - 192. 10.2399/yod.20.730688
MLA KARADAĞ Engin,Yücel Cemil Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. , 2020, ss.181 - 192. 10.2399/yod.20.730688
AMA KARADAĞ E,Yücel C Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. . 2020; 181 - 192. 10.2399/yod.20.730688
Vancouver KARADAĞ E,Yücel C Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. . 2020; 181 - 192. 10.2399/yod.20.730688
IEEE KARADAĞ E,Yücel C "Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması." , ss.181 - 192, 2020. 10.2399/yod.20.730688
ISNAD KARADAĞ, Engin - Yücel, Cemil. "Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması". (2020), 181-192. https://doi.org/10.2399/yod.20.730688
APA KARADAĞ E, Yücel C (2020). Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181 - 192. 10.2399/yod.20.730688
Chicago KARADAĞ Engin,Yücel Cemil Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. Yükseköğretim Dergisi 10, no.2 (2020): 181 - 192. 10.2399/yod.20.730688
MLA KARADAĞ Engin,Yücel Cemil Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. Yükseköğretim Dergisi, vol.10, no.2, 2020, ss.181 - 192. 10.2399/yod.20.730688
AMA KARADAĞ E,Yücel C Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. Yükseköğretim Dergisi. 2020; 10(2): 181 - 192. 10.2399/yod.20.730688
Vancouver KARADAĞ E,Yücel C Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması. Yükseköğretim Dergisi. 2020; 10(2): 181 - 192. 10.2399/yod.20.730688
IEEE KARADAĞ E,Yücel C "Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması." Yükseköğretim Dergisi, 10, ss.181 - 192, 2020. 10.2399/yod.20.730688
ISNAD KARADAĞ, Engin - Yücel, Cemil. "Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması". Yükseköğretim Dergisi 10/2 (2020), 181-192. https://doi.org/10.2399/yod.20.730688