Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz

Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 871 - 894 Metin Dili: Türkçe DOI: https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519 İndeks Tarihi: 24-12-2020

Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz

Öz:
Bu çalışma nitel bir yaklaşımla Türkiye’deki “erkek evreni” ’nde erkeklik biçimlerini keşfetmek ve betimlemek üzerine kurgulanmıştır. Çalışmada www.erkekadam.org bloğunda yer alan 188 gönderi tematik analiz yöntemi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda hegemonik erkeklik, madun erkeklik ve eril yaşam tarzı olmak üzere 3 temaya ulaşılmıştır. Hegemonik erkeklik; duygusal olarak güçlü, alfa zihniyeti gösteren, hobileri olan, erkek arkadaşları ile vakit geçiren, kendini düşünen, girişimci, baskın, disiplinli, spor yapan, maskülinitesinin farkında olan olarak tasvir edilmiştir. Madun erkeklik ise duygusal olarak güçsüz, dişil, bezgin, itaatkâr, uysal, disiplinsiz, tek kadın ile yaşamını geçiren erkekler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tema ise erkeğin yaşam biçimine yöneliktir. Gönderiler bir yaşam biçimini öğütlemekte ve erkekler için moda, aksesuar, kozmetik gibi çeşitli konularda reçeteler sunmaktadır.
Anahtar Kelime:

The Representation of Masculinity Forms in the Manosphere: A Qualitative Analysis on www.erkekadam.org

Öz:
Study aims to describe the forms of masculinity in the manosphere of Turkey using a qualitative approach. Based on the qualitative paradigm, the answers to the questions of how masculinity is represented in a sample taken from the Manosphere were sought. Thematic analysis, a qualitative data analysis method, was used in the study on the basis of the purpose and questions of the study. In the study, 188 posts in the www.erkekadam. org blog are analyzed by thematic analysis method. As a result of the data analysis, three themes are determined: hegemonic masculinity, subordinate masculinity, and masculine lifestyle. Hegemonic masculinity is depicted as an emotionally strong man with an alpha mentality, who has hobbies, who likes spending time with his male friends, is self- thinking, entrepreneurial, dominant, disciplined, sportive, and aware of his masculinity. Subordinate masculinity is defined as an emotionally weak man, who is feminine, weary, obedient, submissive, undisciplined, and spends his life with a single woman. Another theme was about the ideal lifestyles for men. Posts advocate a certain lifestyle and provide life recipes for men on various topics.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyüz, S. (2010). Etekli İktidar: Erkek Hakları Kitabı. İstanbul: Alfa Yayınları .
 • Alexander, J. (2005). How to Become an Alpha Male: Attract Women and Become Successful . USA: John Alexander Enterprises.
 • Arrowsmith, A. (2015). Rethinking Misogyny Men’s Perceptions of Female Power in Dating Relationships. England: Ashgate Publishing.
 • Ashe, F. (2007). The New Politics of Masculinity. New York: Routledge.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bly, R. (1990). Iron John: A Book About Men. USA: Ingram Publisher.
 • Bozok, M. (2009). Feminizmin erkekler cephesindeki yankısı: Erkekler ve erkeklik üzerine eleştirel incelemeler. Cogito(58), 270-285.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2019). Psikolojide tematik analizin kullanımı. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 873-898. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.17m
 • Carpenter, N. (2014). Yerel ötesi ve topluluk medyası yerel ötesiciliği. B. Yanıkkaya, & B. Çoban içinde, Kendi Medyanı Yarat (s. 215-253). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Carrigan, T., Connell, B., & Lee, J. (1985). Toward a new sociology of masculinity. Theory and Society, 14(5), 551-604. doi:https://doi.org/10.1007/BF00160017
 • Cărtărescu, I. (2010). Utility of online communities – ways one can benefit from one’s online life. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 1(2), 7991.
 • Clatterbaugh, K. (2013). Men’s rights movement. M. S. Kimmel, & A. B. Aronson içinde, Men and Masculinities A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia (s. 528-533). USA: ABC-CLIO Publishing.
 • Connell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. (C. Soydemir, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Connell, R. W. (2019). Erkeklikler. (N. Konukçu, Çev.) Ankara: Phoenix Yayınları.
 • Çevirmen Hoca. (13 Mayıs 2019). Spontane Neg Örnekleri. Şubat 2020 tarihinde http:// erkekadam.org/2019/05/13/spontane-neg-ornekleri/ adresinden alındı
 • Çevirmen Hoca. (25 Haziran 2019). Günümüz İlişki Piyasasına Dair Bir Değerlendirme. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org. blog sitesi: https://erkekadam. org/2019/06/24/goldmundun-gunumuz-iliski-piyasasina-dair-birdegerlendirmesi/ adresinden alındı
 • Çevirmen Hoca. (31 Mayıs 2019). Vaka Çalışması: Ben Sana Futbolcu Olamazsın Demedim Betalıktan Kurtulamazsın Dedim. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2019/05/31/vaka-calismasi-ben-sana-futbolcuolamazsin-demedim-betaliktan-kurtulamazsin-dedim/ adresinden alındı
 • Davidson, B. L., Jones, S. L., & Joinson, A. N. (2019). The evolution of online ideological communities. Plos One, 14(5), 1-25. doi:https:// doi.org/10.1371/journal. pone.0216932.
 • Delanty, G. (2015). Bir Kavramın Anatomisi Topluluk. (B. Atay, Çev.) İstanbul: Everest Yayınları.
 • Elam , P. (2014). Mission Statement . Aralık 2019 tarihinde A Voice for Men Web sitesi : https://avoiceformen.com/a-voice-for-men/mission-statement/ adresinden alındı
 • Farrell, T., Fernandez, M., Novotny, J., & Alani, H. (2019). Exploring Misogyny across the Manosphere in Reddit. Proceedings of the 10th ACM Conference on Web Science - WebSci’19, (s. 87-96). USA.
 • Ganesh, B. (2018). The Ungovernability of Digital Hate Culture. Journal of International Affairs, 71(2), 30-49.
 • Ging, D. (2017). Alphas, Betas, and Incels: Theorizing the Masculinities of the Manosphere. Men and Masculinities, 638-657. doi:10.1177/1097184X17706401.
 • Goldberg, H. (1994). Erkek Olmanın Tehlikeleri (3. b.). (S. Budak, Çev.) Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Golder, S., & Donath, J. (2004). Social roles in electronic communities. Internet Research 5.0. London: Emerald Publishing. https://www.researchgate.net/ publication/228794250_Social_roles_in_electronic_communities adresinden alındı
 • Goldrick-Jones, A. (2004). Profeminist’ men. M. S. Kimmel, & A. B. Aronson içinde, Men and Masculinities A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia (s. 634-636). USA: ABCCLIO Publishing.
 • Green, J. (2000). Profeminist Men’s theory. L. Code içinde, Encyclopedia of Feminist Theories (s. 402-403). London: Routledge .
 • Groes-Green, C. (2009). Hegemonic and Subordinated Masculinities: Class, Violence and Sexual Performance Among Young Mozambican Men. Nordic Journal of African Studies, 286-304.
 • Hank Moody. (8 Eylül 2017). Duygusal Güç. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2017/09/08/duygusal-guc/ adresinden alındı
 • Hiltz, S. R. (1985). Online Communities: A Case Study of the Office of the Future. Norwood,NJ.: Ablex Publishing.
 • Kaufman, S. B. (2015, Aralık 10). The Myth of the Alpha Male. Şubat 2020 tarihinde Greater Good Magazine: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/the_myth_of_the_ alpha_male adresinden alındı
 • Kelly, A. (2017). The Alt-Right: Reactionary rehabilitation for white masculinity. Sounding , 66-78.
 • Kimmel, M. S. (2013). Angry white men: American masculinity at the end of an era. New York : Nation Books .
 • Kimmel, M. S., & Kaufman, M. (1993). The New Men’s Movement: Retreat and regression with American’s Weekend Warriors. Feminist Issues, 13(2), 3-21.
 • Konuk Yazar. (23 Aralık 2019). Takdir. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: https://erkekadam.org/2019/12/23/takdir/ adresinden alındı
 • Konuk Yazar. (25 Kasım 2019). Pook’un Kitabı. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam. org blog sitesi: http://erkekadam.org/2019/11/25/pookun-kitabi-15-dersondorduncu-ders/ adresinden alındı
 • Lawler, J. (2003). Kant Matrix’i Nasıl Yanıltacağımızı Açıklıyor. W. Irvin içinde, Matrix ve Felsefe (M. Sağlam, Çev., s. 161-179). İstanbul: Güncel Yayıncılık.
 • Mahmut Abi . (15 Aralık 2019). Kırmızı Hap ile Mavi Hap Oyunu Oynamak. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2019/12/15/ kirmizi-hap-ile-mavi-hap-oyunu-oynamak/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi . (27 Mart 2017). Acı Ama Gerçek İğdiş Edilmiş Erkekler Çağı. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2017/03/27/ aci-ama-gercek-igdis-edilmis-erkekler-cagi/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (1 Mart 2018). Duygusal Güç Bir Erkeğin Sahip Olabileceği En Büyük Güç. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam. org/2018/03/01/duygusal-guc-bir-erkegin-sahip-olabilecegi-en-buyuk-guc/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (11 Ekim 2017). Soru cevap Alfa Erkek ve Beta Erkek Üzerine. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: https://erkekadam.org/2017/10/11/ soru-cevap-alfa-erkek-ve-beta-erkek-uzerine/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (12 Aralık 2017). Maskülen Benliği Geliştirmek. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2017/12/12/maskulinbenligini-gelistirmek/comment-page-1/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (12 Ocak 2019). İlgi Yönetimi. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2019/01/12/ilgi-yonetimi-2/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (14 Şubat 2019). Kadın Mantığını Anlamak. Şubat 2020 tarihinde www. erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2019/02/14/kadin-mantiginianlamak/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (17 Şubat 2019). Kırmızı Hapın Pratiği. Şubat 2020 tarihinde www. erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/tag/kirmizi-hapin-pratigi/ page/3/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (19 Ekim 2019). Alfa. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2017/10/19/alfa/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (21 Eylül 2017). Bir Erkeğin Kendi Değerini Yükseltmesinin En Kolay Yolu. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2017/09/ page/2/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (25 Mayıs 2019). Cinsel Pazar Değeri. www.erkekadam.org blog sitesi : http://erkekadam.org/2019/05/25/cinsel-pazar-degeri-nedir/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (25 Şubat 2019). Uzun Süreli İlişkide Kadın Erkek Düşünce Şekli. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: https://erkekadam.org/2019/02/25/ uzun-sureli-iliskide-kadin-erkek-dusunce-sekli/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (26 Ocak 2019). Aldatan Kadın Belirtileri. Şubat 2020 tarihinde www. erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2019/01/26/aldatan-kadinbelirtileri/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (27 Aralık 2019). Vaka Çalışması Kırmızı Alarmlarla Dolu Bir Evlilik Macerası. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: https://erkekadam. org/2019/12/27/vaka-calismasi-kirmizi-alarmlarla-dolu-bir-evlilik-macerasi/ adresinden alındı sitesi:
 • Mahmut Abi. (27 Nisan 2019). ... Sırrı. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog http://erkekadam.org/2019/04/27/picin-sirri/comment-page-2/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (29 Haziran 2019). Bekar Anne Olmak. Şubat 2020 tarihinde www. erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2019/06/29/bekar-anneolmak/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (5 Mayıs 2017). Ruh İkizi Kişilik Bozukluğu. Şubat 2020 tarihinde www. erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam.org/2017/05/05/ruh-ikizi-kisilikbozuklugu/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (5 Ocak 2019). Beta Öder. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: https://erkekadam.org/2019/10/09/ilk-bulusma-yemegi/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (8 Kasım 2017). Maskülin Erkekler Feminen Kadınları Tercih Ediyorlar. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: http://erkekadam. org/2017/11/08/maskulin-erkekler-feminen-kadinlari-tercih-ediyorlar/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (9 Ağustos 2019). Sadece Erkekler Girebilir. Şubat 2020 tarihinde www. erkekadam.org blog sitesi: https://erkekadam.org/2019/08/09/sadece-erkeklergirebilir/ adresinden alındı
 • Mahmut Abi. (9 Ekim 2019). İl Buluşma Yemeği. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: https://erkekadam.org/2019/10/09/ilk-bulusma-yemegi/ adresinden alındı
 • Mahmut Hoca. (26 Ocak 2019). Yalvarırım Bana Boşanma Kozu Ver. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: https://erkekadam.org/2019/01/26/yalvaririmbana-bosanma-kozu-ver/ adresinden alındı
 • Massanari, A. (2015). #Gamergate and The Fappening: How Reddit’s Algorithm, Governance, and Culture Support Toxic Technocultures. New Media and Society, 329-346. doi:10. 1177/1461444815608807
 • Mcmahon, A. (2003). Acı Hapı Yutmak: Matrix’te Varoluşsal Otantiklik ve Bulantı. W. Irvin içinde, Matrix ve Felsefe (M. Sağlam, Çev., s. 190-209). İstanbul : Güncel Yayıncılık .
 • Messerschmidt, J. W. (2019). Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme. (E. E. İnisiyatifi, Çev.) İstanbul: Özyeğin Üniversitesi Yayınları.
 • Messner, M. A. (2000). Politics of Masculinities, Men in Movements. Lanham: Altamira Press .
 • Meuser, M. (2004). Homosociality. M. S. Kimmel, & A. Aronson içinde, Men and Masculinities a Social, Cultural, and Historical Encyclopedia (s. 396-398). Santa BArbara, CA: ABCCLIO.
 • Moore, R., & Gillette, D. (1995). Kral, Savaşçı, Büyücü, Aşık (Olgun Erkeklik Arketipleri Yeniden Keşfediliyor). (F. Zengin, Çev.) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Mountford, J. B. (2018). Topic Modelling The Red Pill. Social Sciences, 1-16. doi:10.3390/ socsci7030042
 • Nagle, A. (2016). The New Man of 4Chan. The Baffler, 30, 64-76.
 • Pfeil, U., Svangstu, K., Ang, C. S., & Zaphiris, P. (2011). Social Roles in an Online Support Community for Older People. International Journal Of Hum. Comput. Interact, 27(4), 323-347.
 • Preece, J. (2000). Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability. Industrial Management & Data Systems, 459-460.
 • Preece, J., & Maloney-Krichmar, M. (2005). Online communities: design, theory, and practice. Journal of Computer-Mediated Communication, 10(4). doi:https://doi. org/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00264.x
 • Return of King . (tarih yok). Ocak 2020 tarihinde About: http://www.returnofkings.com/ about adresinden alındı
 • Rheingold, H. (1993). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. London: MIT Press.
 • Sancar , S. (2013). Erkeklik: İmkansız İktidar, Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları .
 • Sardar, Z. (1995). alt. civilizations.faq cyberspace as the darker side of the West. Futures, 27, 777-794.
 • Schmitz, R. M., & Kazyak, E. (2016). Masculinities in Cyberspace: An Analysis of Portrayals of Manhood in Men’s Rights Activist Websites. Social Sciences, 2-16.
 • Sonsuzluk ve Bir Gün. (27 Nisan 2019). Yanlış Erkek. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam. org blog sitesi: http://erkekadam.org/2019/04/27/yanlis-erkeklik/ adresinden alındı
 • Strauss, L. C. (1994). Yaban Düşünce. (T. Yücel, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Turner, T., Smith, M., Fisher, D., & Welser, H. (2005). Picturing Usenet: Mapping ComputerMediated Collective Action. J. Comput Communication, 1-22. the
 • Van Valkenburgh, S. P. (2018). Digesting the Red Pill: Masculinity and Neoliberalism in Manosphere. Men and Masculinities, 1-20. doi:https://doi. org/10.1177/1097184X18816118
 • Wachowski Kardeşler (Yöneten). (1999). Matrix 1 [Sinema Filmi].
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık .
 • Yin. (15 Haziran 2019). Rebound Safhası. Şubat 2020 tarihinde www.erkekadam.org blog sitesi: https://erkekadam.org/2019/06/15/rebound-safhasi/ adresinden alındı
APA ELGÜN A (2020). Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. , 871 - 894. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
Chicago ELGÜN ASLI Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. (2020): 871 - 894. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
MLA ELGÜN ASLI Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. , 2020, ss.871 - 894. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
AMA ELGÜN A Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. . 2020; 871 - 894. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
Vancouver ELGÜN A Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. . 2020; 871 - 894. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
IEEE ELGÜN A "Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz." , ss.871 - 894, 2020. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
ISNAD ELGÜN, ASLI. "Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz". (2020), 871-894. https://doi.org/https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
APA ELGÜN A (2020). Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. Erciyes İletişim Dergisi, 7(2), 871 - 894. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
Chicago ELGÜN ASLI Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. Erciyes İletişim Dergisi 7, no.2 (2020): 871 - 894. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
MLA ELGÜN ASLI Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. Erciyes İletişim Dergisi, vol.7, no.2, 2020, ss.871 - 894. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
AMA ELGÜN A Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. Erciyes İletişim Dergisi. 2020; 7(2): 871 - 894. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
Vancouver ELGÜN A Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz. Erciyes İletişim Dergisi. 2020; 7(2): 871 - 894. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
IEEE ELGÜN A "Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz." Erciyes İletişim Dergisi, 7, ss.871 - 894, 2020. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519
ISNAD ELGÜN, ASLI. "Erkek Evreninde Erkeklik Biçimlerinin Temsili: www.erkekadam.org Üzerine Nitel Bir Analiz". Erciyes İletişim Dergisi 7/2 (2020), 871-894. https://doi.org/https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.713519