Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 60 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-12-2020

Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017)

Öz:
Bütçe açığı ve cari açık gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları ekonomik problemlerin temel belirleyicileriarasında yer almakla birlikte ilgili makroekonomik değişkenlerin arasında bir ilişki olup olmadığı sıkça tartışma konusu yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye içinbütçe açığı ile cari açık arasında nedensellik ilişkisi vevarsa nedenselliğin yönü araştırılmıştır. Söz konusu ilişki1975-2017 dönemi yıllık veri seti kullanılarak Hacker veHatemi-J (2006) Bootstrap nedensellik testi ve zamanladeğişen nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, 1980-2008 döneminde değişkenler arasındaçift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmakla birlikte ilgili dönemin öncesi ve sonrasında cari açıktan bütçe açığınadoğru bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

The Relationship between Budget Deficit – Currency Deficit in Turkey: Time – Varying Causality Test (1975-2017)

Öz:
While budget deficit and current account deficit are among the main determinants of the economic problems experienced by both developed and developing countries, it is frequently discussed whether there is a relationship between the related macroeconomic variables. In this study, causal relationship between budget and current account deficit and the direction of causality, if any were investigated for Turkey. This relationship was analyzed using Hacker and Hatemi-J (2006) Bootstrap causality test using a time-varying causality test using the 1975-2017 period data set. As a result, although there is a bidirectional causality relationship between the variables during the 1980- 2008 period, there is a relationship between the current deficit and the budget deficit before and after the relevant period.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA YILMAZ H, Tütüncü A (2020). Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017). , 47 - 60.
Chicago YILMAZ HIKMET,Tütüncü Asiye Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017). (2020): 47 - 60.
MLA YILMAZ HIKMET,Tütüncü Asiye Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017). , 2020, ss.47 - 60.
AMA YILMAZ H,Tütüncü A Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017). . 2020; 47 - 60.
Vancouver YILMAZ H,Tütüncü A Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017). . 2020; 47 - 60.
IEEE YILMAZ H,Tütüncü A "Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017)." , ss.47 - 60, 2020.
ISNAD YILMAZ, HIKMET - Tütüncü, Asiye. "Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017)". (2020), 47-60.
APA YILMAZ H, Tütüncü A (2020). Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 47 - 60.
Chicago YILMAZ HIKMET,Tütüncü Asiye Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15, no.1 (2020): 47 - 60.
MLA YILMAZ HIKMET,Tütüncü Asiye Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, 2020, ss.47 - 60.
AMA YILMAZ H,Tütüncü A Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 15(1): 47 - 60.
Vancouver YILMAZ H,Tütüncü A Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 15(1): 47 - 60.
IEEE YILMAZ H,Tütüncü A "Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017)." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15, ss.47 - 60, 2020.
ISNAD YILMAZ, HIKMET - Tütüncü, Asiye. "Türkiye’de Bütçe Açığı – Cari Açık İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Testi (1975-2017)". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15/1 (2020), 47-60.