Yıl: 2020 Cilt: 55 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 651 - 672 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299 İndeks Tarihi: 25-12-2020

Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeyleri ile medyaokuryazarlığı öğretim öz-yeterlikleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Çok boyutlu yordayıcı korelasyoneldesenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye’nin kuzeyinde yeralan bir devlet üniversitesinde öğrenimine devam eden 197 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır.Veri toplama aracı olarak “Medya Okuryazarlığı Becerileri Ölçeği” ve “Medya Okuryazarlığı ÖğretmenYeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, fark testleri, korelasyon veçoklu regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları; sosyal bilgiler öğretmen adaylarınınmedya okuryazarlığı becerileri ve medya okuryazarlığı öğretim öz-yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğunuortaya koymuştur. Değişkenler arasındaki yordayıcı ilişkileri ortaya koymak amacıyla yapılan çokluregresyon analizi sonuçlarına göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeyleri;mesleki öz-yeterlik alt boyutundaki değişimin %59’unu ve kişisel öz-yeterlik alt boyutundaki değişimin%41’ini manidar bir şekilde açıklamıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmen adaylarının medyaokuryazarlığı düzeyi arttıkça medya okuryazarlığı öğretiminde kendilerini daha yeterli göreceklerisöylenebilir.
Anahtar Kelime:

The Media Literacy Skill Predicting Level of Media Literacy Teaching Self-Efficacy

Öz:
This research aims to investigate the relationships between prospective social studies teachers’ media literacy levels and media literacy teaching self-efficacy levels. The research design is the multi-factorial predictive correlational model and the study group consists of 197 prospective social studies teachers who continue their education at a state university in northern Turkey in the first half of the 2019-2020 academic year. As the data collection tool, “Media Literacy Skills Scale” and “Media Literacy Teacher Competencies Scale” were used. Descriptive statistics, difference tests, correlation and multiple regression analysis were used in the analysis of the data. The results of the research reveal that prospective social studies teacher have a high level of media literacy skills and media literacy teaching self-efficacy. According to the results of multiple regression analysis conducted to explain the predictive relationships between the variables, the media literacy levels of the prospective social studies teachers significantly explained 59% of the change in the sub-dimension of professional self-efficacy and 41% of the change in the sub-dimension of personal self-efficacy. Based on these results, it can be suggested that the higher the level of media literacy, the more qualified teachers are in teaching media literacy.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
2
2
APA üztemur s, Avcı G (2020). Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi. , 651 - 672. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
Chicago üztemur servet,Avcı Görkem Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi. (2020): 651 - 672. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
MLA üztemur servet,Avcı Görkem Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi. , 2020, ss.651 - 672. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
AMA üztemur s,Avcı G Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi. . 2020; 651 - 672. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
Vancouver üztemur s,Avcı G Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi. . 2020; 651 - 672. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
IEEE üztemur s,Avcı G "Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi." , ss.651 - 672, 2020. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
ISNAD üztemur, servet - Avcı, Görkem. "Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi". (2020), 651-672. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
APA üztemur s, Avcı G (2020). Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 55(2), 651 - 672. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
Chicago üztemur servet,Avcı Görkem Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 55, no.2 (2020): 651 - 672. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
MLA üztemur servet,Avcı Görkem Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.55, no.2, 2020, ss.651 - 672. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
AMA üztemur s,Avcı G Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2020; 55(2): 651 - 672. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
Vancouver üztemur s,Avcı G Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2020; 55(2): 651 - 672. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
IEEE üztemur s,Avcı G "Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi." Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 55, ss.651 - 672, 2020. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299
ISNAD üztemur, servet - Avcı, Görkem. "Medya Okuryazarlığı Becerisinin Medya Okuryazarlık Öğretim Öz-Yeterliklerini Yordama Düzeyi". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 55/2 (2020), 651-672. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299