Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 34 - 46 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31125/hunhemsire.776215 İndeks Tarihi: 26-12-2020

COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları

Öz:
Son zamanlarda devam eden Coronavirüs salgını (COVID-19), DünyaSağlık Örgütü tarafından uluslararası pandemi yaratan bir halksağlığı acil durumu olarak ilan edilmiştir. Salgın nedeniylehastanelere çok sayıda hasta yatışı gerçekleşmekte olup, buhastaların bakım ve tedavisi, hastalığın ciddiyeti ve sağlık çalışanlarıda dâhil birçok kişiye bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyleözellik arz etmektedir. Hastalığa bağlı mortalite oranlarınınazaltılması, zamanında, ihtiyaca yönelik kanıta dayalı bakım vererekiyileşmenin sağlanması ve sağlık çalışanlarının güvenli bir çalışmaortamında hastalara bakım verebilmesi için hemşirelik hizmetleriyöneticilerinin rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu derlememakalede, COVID-19 salgınında hastanelerde hemşirelikhizmetlerinin yönetimine ilişkin yönetici hemşirelere yardımcıolabilecek bilgilerin ilgili literatür doğrultusunda derlenerekverilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda COVID-19 salgını altındahemşirelik hizmetleri yöneticilerinin sorumlulukları; hemşire ış̇yükü, uygun fiziki koşullar, yeterli araç-gereç, geliştirme ve kariyerplanlama, sosyal haklar, ış̇ sağlığı ve güvenliği, ekip ış̇ birliği, ıl̇etişim,takdir ve tanınma, etkili yönetim ve liderlik başlıkları altında elealınmıştır.
Anahtar Kelime:

COVID-19 Outbreak: Nurse Managers’ Role And Responsibilities

Öz:
The recent coronavirus disease outbreak (COVID-19) has been declared by the World Health Organization as a public health emergency creating an international pandemic. Due to the pandemic, a large number of patient hospitalizations take place in hospitals. The care and treatment of these patients is characteristic due to the seriousness of the disease and the high risk of transmission to many people, including healthcare professionals. Nursing services managers have roles and responsibilities for reducing mortality rates due to illness, improving health by providing timely, need-based evidence-based care, and providing care for patients in a safe working environment. In this review article, it is aimed to compile and provide information about the management of nursing services in hospital under COVID - 19 outbreak in line with the relevant literature. In this context, the role and responsibilities of nursing services managers under the COVID19 outbreak were discussed under the headings of nurse workload, appropriate physical conditions and adequate equipment, development and career planning, social rights, occupational health and safety, team collaboration, communication, appreciation and recognition, effective management and leadership.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Lai CC, Shih TP, Ko WC, Tang HJ, Hsueh PR. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. Int J Antimicrob Agents. 2020;55(3):105924.doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.10 5924.
 • 2. Dünya Sağlık Örgütü. Coronavirus disease (COVID-19) situation report-108. [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 08/05/2020, Erişim Adresi: https://www.who.int/docs/defaultsource/ coronaviruse/situationreports/ 20200507covid-19-sitrep- 108.pdf?sfvrsn=44cc8ed8_2.)
 • 3. Wang D, Hu B, Hu C, Liu X, Zhang J, Wang B, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA .2020; 323(11):1061- 1069.doi:10.1001/jama.2020.1585.
 • 4. Chen SL, Chang SM, Lin HS, Chen CH. Post-SARS knowledge sharing and professional commitment in the nursing profession. J Clin Nurs. 2009;18(12):1738- 45.doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02488.x.
 • 5. International Council of Nurses. ICN calls for data on healthcare worker infection rates and deaths. [Internet]. [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 26/05/2020, Erişim Adresi: https://www.icn.ch/news/icn-calls-datahealthcare- worker-infection-rates-and-deaths.)
 • 6. Kocaman G, Arslan Yürümezoğlu H, Uncu S, Türkmen E, Göktepe N, İntepeler ŞS. Development of healthy work environment standards for nurses in Turkey. HEAD.2018;15(1):30-8.doi:10.5222/head.2018.030.
 • 7. Dünya Sağlık Örgütü. COVID-19 health workforce estimator user guide version 2.2. [Internet]. 2020. . (Erişim Tarihi: 16/04/2020, Erişim Adresi: https://euro.sharefile.com/share/view/s1df028894aa 49abb/fob92ed8-23cb-4b24-a746-524bb6a27843.)
 • 8. Wang H, Feng J, Shao L, Wei J, Wang X, Xu X, et al. Contingency management strategies of the nursing department in centralized rescue of patients with coronavirus disease 2019. Int J Nurs Sci.2020;7(2):139- 142.doi:10.1016/j.ijnss.2020.04.001.
 • 9. Tey J, Ho S, Choo BA, Ho F, Yap SP, Tuan J, et al. Navigating the challenges of the COVID-19 outbreak: perspectives from the radiation oncology service in Singapore. Radiother Oncol.2020;148:189 193.doi:10.1016/j.radonc.2020.03.030.
 • 10. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak tedbirler. [Internet]. 2020. Erişim Adresi: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36865,elekt if-islemlerin-ertelenmesi-ve-diger-tedbirlerpdf.pdf?0.)
 • 11. Alghamdi MG. Nursing workload: a concept analysis. J Nurs Manag 2016;24(4):449- 57.doi:10.1111/jonm.12354.
 • 12. Twigg D, Duffield C. A review of workload measures: a context for a new staffing methodology in Western Australia. Int J Nurs Stud 2009;46(1):131- 9.doi:10.1016/j.ijnurstu.2008.08.005.
 • 13. Swiger PA, Vance DE, Patrician PA. Nursing workload in the acute-care setting: A concept analysis of nursing workload. Nurs Outlook. 2016;64(3):244-54. doi:10.1016/j.outlook.2016.01.003.
 • 14. Liu Y, Wang H, Chen J, Zhang X, Yue X, Ke J, et al. Emergency management of nursing human resources and supplies to respond to coronavirus disease 2019 epidemic. Int J Nurs Sci. 2020;7(2):135- 138.doi:10.1016/j.ijnss.2020.03.011.
 • 15. Huang L, Lin G, Tang L, Yu L, Zhou Z. Special attention to nurses' protection during the COVID-19 epidemic. Crit Care. 2020;24:120.doi:10.1186/s13054-020-2841-7.
 • 16. Dünya Sağlık Örgütü. Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected. [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 31/05/2020, Erişim Adresi:https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272 420/retrieve.)
 • 17. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. COVID- 19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) rehberi. Bilim kurulu çalışması. [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 21/04/2020, Erişim Adresi: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COV ID-19_Rehberi.pdf.)
 • 18. Xu C, Jin J, Song J, Yang Y, Yao M, Zhang Y, et al. Application of refined management in the prevention and control of coronavirus disease 2019 epidemic in non-isolated areas of a general hospital. Int J Nurs Sci. 2020;7(2):143-147.doi:10.1016/j.ijnss.2020.04.003.
 • 19. Wang L. A system for allocation of emergency medical supplies and reserves primarily in large hospitals. Soft Science of Health. 2010; 24:402-403. (in Chinese).
 • 20. Dünya Sağlık Örgütü. List of priority medical devices for COVID-19 case management [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 21/04/2020, Erişim Adresi: https://www.who.int/docs/defaultsource/ coronaviruse/priority-medical-devices-covid- 19-who-10042020xlsx.xlsx?sfvrsn=144f909e_2.)
 • 21. Wang X, Zhang X, He J. Challenges to the system of reserve medical supplies for public health emergencies: reflections on the outbreak of the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV- 2) epidemic in China. Biosci Trends 2020;14(1):3- 8.doi:10.5582/bst.2020.01043.
 • 22. Catton H. Global challenges in health and health care for nurses and midwives everywhere. Int Nurs Rev. 2020;67(1):4-6. doi:10.1111/inr.12578.
 • 23. International Council of Nurses. core competencies in disaster nursing version 2.0. [Internet]. 2019. (Erişim Tarihi: 21/04/2020, Erişim Adresi: https://www.icn.ch/sites/default/files/inlinefiles/ ICN_Disaster-Comp-Report_WEB.pdf.)
 • 24. Yin X, Zeng L. A study on the psychological needs of nurses caring for patients with coronavirus disease 2019 from the perspective of the existence, relatedness and growth theory.Int J Nurs Sci 2020; 7(2):157-160.doi:10.1016/j.ijnss.2020.04.002.
 • 25. Intensive Care Professional Committee of the Chinese Nursing. Holistic care for patients with severe coronavirus disease 2019: an expert consensus. Int J Nurs Sci 2020;7(2):128- 134.doi:10.1016/j.ijnss.2020.03.010.
 • 26. Qian Y, Zeng T, Wang H, Xu M, Chen J, Hu N, et al. Safety management of nasopharyngeal specimen collection from suspected cases of coronavirus disease 2019. Int J Nurs Sci. 2020;7(2):153- 156.doi:10.1016/j.ijnss.2020.03.012.
 • 27. Li N, Liu T, Chen H, Liao J, Li H, Luo Q, et al. Management strategies for the burn ward during COVID-19 pandemic. Burns. (in press). 2020. doi:10.1016/j.burns.2020.03.013.
 • 28. Sağlık Bakanlığı. Personel izinleri genelgesi. , [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 18/04/2020, Erişim Adresi: https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36878,pers onel-izinleri-1pdf.pdf?0.)
 • 29. Dünya Sağlık Örgütü (WHO). Framework guideline for addressing workplace violence in the health sector. International Labour Office, [Internet]. 2002. (Erişim Tarihi: 18/04/2020, Erişim Adresi: https://www.who.int/violence_injury_prevention/viol ence/interpersonal/en/WVguidelinesEN.pdf?ua=1&ua =1.)
 • 30. Dünya Sağlık Örgütü. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of health workers, including key considerations for occupational safety and health. [Internet].2020. (Erişim Tarihi: 16/04/2020,Erişim Adresi: https://www.who.int/docs/defaultsource/ coronaviruse/who-rights-roles-respon-hwcovid- 19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0.)
 • 31. TC. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.2012. Resmi Gazete (Sayı: 28339). [Internet]. (Erişim Tarihi: 21/05/2020, Erişim Adresi:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/201 20630-1.htm.
 • 32. Sağlık Bakanlığı. Güvenlik raporlama sistemi. [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 08.05.2020, Erişim Adresi: https://grs.saglik.gov.tr/Bildirim.aspx.)
 • 33. Kang L, Li Y, Hu S, Chen M, Yang C, Yang BX, et al. The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. Lancet Psychiatry 2020;7(3):e14.doi:10.1016/S2215- 0366(20)30047-X.
 • 34. Mohindra R, Ravaki R, Suri V, Bhalla A, Singh SM. Issues relevant to mental health promotion in frontline health care providers managing quarantined/isolated COVID- 19 patients. Asian J Psychiatr. 2020;51:102084.doi:10.1016/j.ajp.2020.102084.
 • 35. Sağlık Bakanlığı. 81 il psikososyal destek hat bilgileri. [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 08.05.2020, Erişim Adresi: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/destekhat- bilgileri.)
 • 36. Edmonson C, Sumagaysay D, Cueman M, Chappell S. The nurse leader role in crisis management. J Nurs Adm. 2016;46(9):417-419 doi:10.1097/NNA.0000000000000367.
 • 37. Shih FJ, Turale S, Lin YS, Gau ML, Kao CC, Yan CY, et al. Surviving a life-threatening crisis: taiwan's nurse leaders' reflections and difficulties fighting the SARS epidemic. J Clin Nurs 2009;18(24):3391- 400.doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02521.x.
 • 38. Edmonson C, Sumagaysay D, Cueman M, Chappell S. Crisis management: the nurse leader's role. Nurse Leader 2016;14(3):174- 6.doi:10.1016/j.mnl.2016.04.003.
 • 39. (AONE/ AONL) American organization of nurse executives AONE guiding principles, role of the nurse leader in crisis management. 2017. (Erişim Tarihi: 15/04/2020, Erişim Adresi: https://www.aonl.org/system/files/media/file/2020/0 3/aonl-role-of-the-nurse-leader-in-crisismanagement_ 0.pdf.)
 • 40. Drenkard K, Rigotti G, Hanfling D, Fahlgren TL, LaFrancois G. Healthcare system disaster preparedness, part 1: readiness planning. J Nurs Adm 2002;32(9):461-9.doi:10.1097/00005110-200209000- 00008.
 • 41. McBride F. Communicating during a crisis-the SARS story at Mount Sinai hospital. Hosp Q 2003;6(4):51- 53.doi:10.12927/hcq..16481.
 • 42. Fahlgren TL, Drenkard KN. Healthcare system disaster preparedness, part 2: nursing executive role in leadership. J Nurs Adm 2002;32(10):531- 7.doi:10.1097/00005110-200210000-00008.
 • 43. The George W. Bush White House Archives chapter 5: lessons learned. [Internet]. 2005. (Erişim Tarihi: 17/04/2020, Erişim Adresi: https://georgewbushwhitehouse. archives.gov/reports/katrina-lessonslearned/ chapter5.html.)
 • 44. Lau PY, Chan CW. SARS (severe acute respiratory syndrome): Reflective practice of a nurse manager. J Clin Nurs. 2005;14(1):28-34.doi:10.1111/j.1365- 2702.2004.00995.x.
 • 45. Knebel AR, Toomey L, Libby M. Nursing leadership in disaster preparedness and response. Annu Rev Nurs Res. 2012;30(1):21-45.doi:10.1891/0739-6686.30.21.
 • 46. Hartung SQ, Miller M. Communication and the healthy work environment: nurse managers' perceptions. J Nurs Adm 2013;43(5):266- 73.doi:10.1097/NNA.0b013e31828eeb3c.
 • 47. Danna D, Bernard M, Jones J, Mathews P. Improvements in disaster planning and directions for nursing management. J Nurs Adm 2009;39(10):423- 31.doi:10.1097/NNA.0b013e3181b9224b.
 • 48. Counts CS. Disaster preparedness: is your unit ready? Nephrol Nurs J 2001;28(5):491.
 • 49. Pekkarinen L. Nursing leadership in disasters-a scoping review with special references to competencies: Diaconia University of Applied Sciences; 2019.
 • 50. Veenema TG, Deruggiero K, Losinski S, Barnett D. Hospital administration and nursing leadership in disasters: An exploratory study using concept mapping. Nurs Adm Q. 2017;41(2):151- 63.doi:10.1097/NAQ.0000000000000224.
 • 51. VanDevanter N, Raveis VH, Kovner CT, McCollum M, Keller R. Challenges and resources for nurses participating in a hurricane sandy hospital evacuation. J Nurs Scholarsh 2017;49(6):635- 43.doi:10.1111/jnu.12329.
 • 52. Hudson K. close the door on crisis management. Nurs Manage 2010;41(7):51- 3.doi:10.1097/01.NUMA.0000384036.63293.c9.
 • 53. Centers for disease control pevention crisis and emergency risk communication (CERC) manual 2nd Edition. [Internet]. 2014. (Erişim Tarihi: 15/04/2020, Erişim Adresi: https://emergency.cdc.gov/cerc/ppt/cerc_2014editio n_Copy.pdf.)
 • 54. Wu AW, Connors C, Everly GS, Jr. COVID-19: peer support and crisis communication strategies to promote ınstitutional resilience. Ann Intern Med 2020.doi:10.7326/M20-1236.
 • 55. International Council of Nurses. Call to action COVID- 19. [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 14/05/2020, Erişim Adresi:https://www.icn.ch/system/files/documents/2 02004/ICN%20briefing_COVID19_Top_priorities_ENG. pdf.)
 • 56. Goh Y, Chua W, Lee JKT,Hoon HX, Ong MKL, Quek ST, et al. Operational strategies to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19) spread in radiology: Experience from a Singapore radiology department after severe acute respiratory syndrome. J Am Coll Radiol. (in press).2020.doi:10.1016/j.jacr.2020.03.027.
 • 57. Brown J, Guru S, Williams K, Florentino R, Miner J, Cagir B. Rural healthcare center preparation and readiness response to threat of COVID-19. J Am Coll Surg (in press). 2020.doi:10.1016/j.jamcollsurg.2020.04.006.
 • 58. Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 (COVID-19) patients. [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 23.04.2020, Erişim Adresi:https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/file s/documents/covid-19-checklist-hospitals-preparingreception- care-coronavirus-patients.pdf.)
 • 59. Uyer G, Abaan, S. Örgütsel iletişim. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı: Koç Üniversitesi Yayınları; 2016:327-48.
 • 60. Maharani R, Thabrany H. How to improve patient handoff quality for ensuring patient safety: A systematic review. The 2nd International Conference on Hospital Administration; 2018: KnE Life Sciences. p. 292–304. doi: 10.18502/kls.v4i9.3580
 • 61. Barratt RL, Shaban R, Moyle W. Patient experience of source ısolation: Lessons for clinical practice. Contemp Nurse. 2011;39(2):180-93.doi:10.5172/conu.2011.180.
 • 62. International Council of Nurses. Highlights top priorities to beat COVID-19. [Internet]. 2020. (Erişim Tarihi: 03/05/2020, Erişim Adresi: https://www.icn.ch/news/icn-highlights-toppriorities- beat-covid-19.)
 • 63. Tan Z, Phoon PHY, Zeng LA, Fu J, Lim XT, Tan TE, et al. Response and operating room preparation for the COVID-19 outbreak: A perspective from the national heart centre in Singapore. J Cardiothorac Vasc Anesth. (in press). 2020.doi:10.1053/j.jvca.2020.03.050.
 • 64. Ehrlich H, McKenney M, Elkbuli A. Strategic planning and recommendations for healthcare workers during the COVID-19 pandemic. Am J Emerg Med.(in press).2020. doi:10.1016/j.ajem.2020.03.057.
APA Duygulu S, BASARAN S, KURUCA ÖZDEMİR E, ERDAT Y (2020). COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. , 34 - 46. 10.31125/hunhemsire.776215
Chicago Duygulu Sergul,BASARAN SEHER,KURUCA ÖZDEMİR EMİNE,ERDAT YILDIZ COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. (2020): 34 - 46. 10.31125/hunhemsire.776215
MLA Duygulu Sergul,BASARAN SEHER,KURUCA ÖZDEMİR EMİNE,ERDAT YILDIZ COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. , 2020, ss.34 - 46. 10.31125/hunhemsire.776215
AMA Duygulu S,BASARAN S,KURUCA ÖZDEMİR E,ERDAT Y COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. . 2020; 34 - 46. 10.31125/hunhemsire.776215
Vancouver Duygulu S,BASARAN S,KURUCA ÖZDEMİR E,ERDAT Y COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. . 2020; 34 - 46. 10.31125/hunhemsire.776215
IEEE Duygulu S,BASARAN S,KURUCA ÖZDEMİR E,ERDAT Y "COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları." , ss.34 - 46, 2020. 10.31125/hunhemsire.776215
ISNAD Duygulu, Sergul vd. "COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları". (2020), 34-46. https://doi.org/10.31125/hunhemsire.776215
APA Duygulu S, BASARAN S, KURUCA ÖZDEMİR E, ERDAT Y (2020). COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7(Özel Sayı), 34 - 46. 10.31125/hunhemsire.776215
Chicago Duygulu Sergul,BASARAN SEHER,KURUCA ÖZDEMİR EMİNE,ERDAT YILDIZ COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 7, no.Özel Sayı (2020): 34 - 46. 10.31125/hunhemsire.776215
MLA Duygulu Sergul,BASARAN SEHER,KURUCA ÖZDEMİR EMİNE,ERDAT YILDIZ COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.7, no.Özel Sayı, 2020, ss.34 - 46. 10.31125/hunhemsire.776215
AMA Duygulu S,BASARAN S,KURUCA ÖZDEMİR E,ERDAT Y COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2020; 7(Özel Sayı): 34 - 46. 10.31125/hunhemsire.776215
Vancouver Duygulu S,BASARAN S,KURUCA ÖZDEMİR E,ERDAT Y COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2020; 7(Özel Sayı): 34 - 46. 10.31125/hunhemsire.776215
IEEE Duygulu S,BASARAN S,KURUCA ÖZDEMİR E,ERDAT Y "COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları." Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7, ss.34 - 46, 2020. 10.31125/hunhemsire.776215
ISNAD Duygulu, Sergul vd. "COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 7/Özel Sayı (2020), 34-46. https://doi.org/10.31125/hunhemsire.776215