Yıl: 2020 Cilt: 28 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 137 - 153 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24106/kefdergi.3480 İndeks Tarihi: 28-12-2020

Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmada; mesleklerinin ilk yıllarında öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin yaşadıkları zorlukları ve süreç içerisindekazandıkları tecrübeleri belirlemekle beraber göreve yeni başlayan öğretmen adayları için sınıf yönetimine yönelik önerilerialınmaya çalışılmıştır. Araştırma tarama türünde nitel bir çalışmadır. Bu amaçla 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında, Mardin –Artuklu ilçesinde, farklı kademe, okul türü ve branştan amaçlı örnekleme tekniklerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi tekniğiile belirlenen 64 öğretmen ile çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışmaya katılan öğretmenlere veri toplama formları dağıtılaraktoplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak, bulgular; tema, alt tema/görüş ve frekanslarla birlikte tablolarhalinde sunulmuştur. Çalışma bulguları incelendiğinde öğretmenlerin sınıf yönetiminde genel olarak öğretmenyeterlilik/özelliklerinden kaynaklı (öğrenci dikkatinin canlı tutulması, öğretmen alan yetersizliği...) öğrencilerden kaynaklı(öğrencilerin derse hazırlıksız gelmesi, öğrenci hazırbulunuşluk durumları, belirlenen kuralların ihlal edilmesi...), velilerden kaynaklı(sosyal ve kültürel farklılıklar, veli tutumları), mekandan kaynaklı (fiziki şartların yetersizliği, sınıfların kalabalık olması) hususlardasorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Göreve yeni başlayan öğretmen adayları için sınıf yönetimine yönelik önerilerin ise öğretmenyeterliliklerinin geliştirilmesi, uygun sınıf ikliminin oluşturulması, farklı yöntem-teknik kullanımı ve mekanın düzenlenmesihususlarında olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Teachers' Views on Problems in Classroom Management in Their Early Years

Öz:
In this study, it has been tried to determine the difficulties experienced by the teachers in the first years of their professions about the classroom management and the experiences they gained in the process, and it has been tried to take suggestions for the classroom management for the new teacher candidates. For this purpose, in 2016-2017 academic year, a working group was formed with 64 teachers who were determined by the maximum diversity sampling technique from the different stage, type of school and branched sampling techniques in Mardin-Artuklu. Data collection forms were distributed to the teachers who participated in the study. The data has been subjected to content analysis. The findings have been presented in tables with theme, sub-theme / views and frequencies. When the study findings were examined, it was determined that the teachers experienced problems in classroom management due to the teacher qualification / characteristics (keeping student attention alive, lack of teacher space ...), originating from students (students come to the class unprepared, student readiness status, violation of the determined rules...), originating from parents (social and cultural differences, parent attitudes), and due to place (lack of physical conditions, crowded classes). Suggestions for classroom management for newly recruited teacher candidates have been found as development of teacher qualifications, creation of appropriate classroom climate, use of different methods and techniques, and the organization of place.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
8
9
9
APA BOZAN S, Ekinci A (2020). Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. , 137 - 153. 10.24106/kefdergi.3480
Chicago BOZAN SERDAR,Ekinci Abdurrahman Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. (2020): 137 - 153. 10.24106/kefdergi.3480
MLA BOZAN SERDAR,Ekinci Abdurrahman Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. , 2020, ss.137 - 153. 10.24106/kefdergi.3480
AMA BOZAN S,Ekinci A Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. . 2020; 137 - 153. 10.24106/kefdergi.3480
Vancouver BOZAN S,Ekinci A Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. . 2020; 137 - 153. 10.24106/kefdergi.3480
IEEE BOZAN S,Ekinci A "Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi." , ss.137 - 153, 2020. 10.24106/kefdergi.3480
ISNAD BOZAN, SERDAR - Ekinci, Abdurrahman. "Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". (2020), 137-153. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3480
APA BOZAN S, Ekinci A (2020). Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 137 - 153. 10.24106/kefdergi.3480
Chicago BOZAN SERDAR,Ekinci Abdurrahman Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 28, no.1 (2020): 137 - 153. 10.24106/kefdergi.3480
MLA BOZAN SERDAR,Ekinci Abdurrahman Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.1, 2020, ss.137 - 153. 10.24106/kefdergi.3480
AMA BOZAN S,Ekinci A Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2020; 28(1): 137 - 153. 10.24106/kefdergi.3480
Vancouver BOZAN S,Ekinci A Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2020; 28(1): 137 - 153. 10.24106/kefdergi.3480
IEEE BOZAN S,Ekinci A "Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi." Kastamonu Eğitim Dergisi, 28, ss.137 - 153, 2020. 10.24106/kefdergi.3480
ISNAD BOZAN, SERDAR - Ekinci, Abdurrahman. "Öğretmenlerin Mesleklerinin İlk Yıllarında Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 28/1 (2020), 137-153. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3480