Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 38 - 51 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 28-12-2020

Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması

Öz:
İnsanoğlunun hayatında huzurun değeri hiçbir varlıkla değiştirilemeyecek kadar yüksektir. Ancak dünyamızdakihızlı nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, sanayileşme ve trafikteki araç sayısının artışı gibi birçok faktör pek çoksorunu beraberinde getirmektedir. Gürültü: çevresel kaliteyi, hoş görüntüyü ve insan sağlığını olumsuz yöndeetkileyen önemli bir sorundur. Gürültüyü hoşa gitmeyen ses veya var olan doğal sesin kirlenmiş hali olaraktanımlanabilmektedir. Özellikle büyük kentlerimizdeki gürültü, çağımızın hastalığı olan stres başta olmak üzereinsan yaşamını ve doğal hayatı etkileyerek, kentlerimizi yaşanmaz hale getirmekte ve toplumsal sorunlar açığaçıkmaktadır. Bu çalışmada Konya’da Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uzun süreli ölçüm, izlemeve değerlendirme sonucunda oluşturulan eylem planları uygulama çalışmalarının gürültü kirliliği üzerindekisonuçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Kentte eğlence mekânları civarındaki gürültünün kontrolününgerektiği, trafikte yeşil şerit uygulamaları, raylı sistem ve demiryolu hattında yapılan iyileştirmelerdeğerlendirilmiş, mevcut iyileştirmelerin problemin çözümünde yeterli olmadığı görülmüştür. Eylem planlarıuygulama mevcut azaltıcı ve önleyici faaliyetlerin kent gürültü kirliliği üzerine olası etkileri değerlendirilmiştir.Eğlence yerleri, trafik, raylı sistemler ve sanayi kaynaklı gürültü kirliliğinin azaltılması ve önlenmesini içerenGürültü Haritaları ve Maruziyet Analizleri yorumlanmıştır. Bu çalışma sonrasında Çevresel Gürültü Eylem Planıkapsamında; Konya Kent Merkezine (Meram, Karatay, Selçuklu ilçeleri) ait topoğrafik haritalar ile birliktemodellenmesi, her bir gürültü kaynağına ilişkin (Eğlence yerleri, Raylı sistem ve demiryolu, endüstri ve trafiktenkaynaklı) gürültü haritaları yorumlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Interpretation of Konya Noise Pollution and Action Plans

Öz:
The serenity value for the life of human beings is so high that it cannot be replaced by any beings. However, many factors, such as the rapid population growth in our world, technological developments, industrialization and increase of the vehicles number in traffic, bring many problems. Noise: environmental quality, pleasant appearance and an important problem affecting human health negatively. We can define the noise as unpleasant sound or polluted state of the natural sound that exists. Especially, the noise in metropolitan cities affects human life and natural life, especially the stress that is the disease of our age, making our cities uninhabitable andrevealing social problems. In this study, the results of the implementation of action plans prepared by Konya Metropolitan Municipality as a result of long-term measurement, monitoring and evaluation were performed. Noise control around entertainment venues in the city is required, green lane applications in traffic, rail system, and rail line improvements were evaluated, the existing improvements were not enough to solve the problem. Implementation of action plans assess possible impacts on urban noise pollution of existing mitigation and preventive actions. Noise Maps and Exposure Analyses have been interpreted, including the reduction and prevention of entertainment venues, traffic, rail systems and industrial noise pollution. Within the context of the Environmental Noise Action Plan, the topographical maps of Konya City Centre (Meram, Karatay, Selçuklu districts) and the noise maps of each noise source (entertainment places, railway system and railway, industry and traffic) are interpreted.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] E.E. Maraş , H. H. Maraş, S. S. Maraş, Z. Alkış, CBS Verilerinden Çevresel Gürültü Haritalarının Hazırlanmasında Kullanılan Tahmin Yönteminin Analizi. Harita Dergisi, s. 145, ss. 52-60. 2011.
 • [2] Y. Avşar, “Yıldız teknik üniversitesi merkez kampüsü ve civarının gürültü haritasının çıkartılması”. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 1998.
 • [3] L. K. Wang, N. C. Pereira, Y. T. Hung, Advanced Air and Noise Pollution Control, v. 2, New Jersey, USA, Humana press Publishing 2005, Chapter 13, pp. 453-507.
 • [4] R. Toprak, N. Aktürk, “Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi, c. 61, s. 1, s.s. 49-58, 2004.
 • [5] Anonim, (3 Nisan 2018). [Online]. Erişim: http://www.karar.com/guncel-haberler/istanbulyollarina-gurultu-bariyeri-590994
 • [6] Anonim, (3 Nisan 2018). [Online]. Erişim: http://tr.euronews.com/2015/02/23/sessizguvenilir-ve-cevre-dostu-otoyollar
 • [7] E. U. Directive, “Directive 2002/49/EC of the European Parliament And The Council of 25 June 2002 Relating To The Assessment And Management Of Environmental Noise”. Official Journal of the European Communities, L, 189, 2002.
 • [8] P. A. Vesilind, S. M. Morgan, L. G. Heine, İntroduction to Environmental Engineering, 3. baskı, Ankara, Türkiye, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012, böl 16, ss. 565-573.
 • [9] Anonim, (9 Nisan 2018). [Online]. Erişim: http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php? sayfaID=1973
 • [10] M. D. Köseler, K. Alp ve A. Hanedar, “Konya'da hava kirliliği: dünü, bugünü ve yarını,” Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu‟nda sunuldu, Konya, 2008.
 • [11] C. Dalkılıç, M. Türkmenoğlu, E. Erbay, H. Gedik, Çevresel Gürültü Eylem Planı, Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü, Türkiye, Rap. 1, 2017.
 • [12] C. Dalkılıç, M. Türkmenoğlu, E. Erbay, H. Gedik, Demiryolu ve Endüstri Gürültü Haritası Final Raporu, Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü, Türkiye, Rap. 1, 2017.
 • [13] Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, Sayı: 27601, 4 Haziran 2010
 • [14] Anonim, (26 Nisan 2018). [Online]. Erişim: http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaI D=1875
APA DALKILIÇ E, Ayturan Z (2019). Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. , 38 - 51.
Chicago DALKILIÇ Emre,Ayturan Zeynep Cansu Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. (2019): 38 - 51.
MLA DALKILIÇ Emre,Ayturan Zeynep Cansu Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. , 2019, ss.38 - 51.
AMA DALKILIÇ E,Ayturan Z Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. . 2019; 38 - 51.
Vancouver DALKILIÇ E,Ayturan Z Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. . 2019; 38 - 51.
IEEE DALKILIÇ E,Ayturan Z "Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması." , ss.38 - 51, 2019.
ISNAD DALKILIÇ, Emre - Ayturan, Zeynep Cansu. "Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması". (2019), 38-51.
APA DALKILIÇ E, Ayturan Z (2019). Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2), 38 - 51.
Chicago DALKILIÇ Emre,Ayturan Zeynep Cansu Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7, no.2 (2019): 38 - 51.
MLA DALKILIÇ Emre,Ayturan Zeynep Cansu Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.7, no.2, 2019, ss.38 - 51.
AMA DALKILIÇ E,Ayturan Z Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(2): 38 - 51.
Vancouver DALKILIÇ E,Ayturan Z Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(2): 38 - 51.
IEEE DALKILIÇ E,Ayturan Z "Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması." Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, ss.38 - 51, 2019.
ISNAD DALKILIÇ, Emre - Ayturan, Zeynep Cansu. "Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7/2 (2019), 38-51.