Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1258 - 1274 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31202/ecjse.714744 İndeks Tarihi: 28-12-2020

Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi

Öz:
Yüksek standartta hizmet verebilmek amacıyla yeni inşa edilen birçok tünel işletme ve tünel güvenliğiaçısından içerisinde birçok teknolojik altyapıyı barındırmaktadır. Özellikle son yıllarda inşa edilen tünellerden,düşük işletme maliyetine sahip olması, sürücüler için ekonomik olması, güvenli olması, kapsamlı kontrol veyönetim sistemlerine sahip olması vb. birçok beklentiye cevap vermesi istenildiğinden tünel işletme ve güvenlikbaşarımlarının üst seviyede olması beklenmektedir. Bu çalışma kapsamında, tünel sayısının oldukça fazla olduğuDoğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Gümüşhane ve Trabzon illeri arasındaki farklı karakteristik özellikte veçoğunluğu yeni inşa edilen toplam 17 adet tünel, gidiş ve geliş yönü için ayrı ayrı güvenlik ve işletim özellikleriile tünellerdeki sürücü davranışları açısından detaylı olarak irdelenmiştir. Böylece tünellerde mevcut olangüvenlik ve işletim problemleri ile tünellerdeki mevcut sorunların sürücü davranışı üzerindeki etkilerinin ortayakonulması hedeflenmiş; kazaların önlenmesi hususunda belirlenen hususlara dikkat çekilmiştir. Elde edilensonuçlara göre, Türkiye’nin sadece tünellerin inşasında değil, güvenlik ve işletmesini sağlayan teknolojikaltyapıların kullanılması ve uygulanması hususunda önemli aşamalar kaydettiği görülmüştür. Yapılanincelemelerden yeni teknolojik sistemlerin yeni inşa edilen tünellerin işletimini kolaylaştırdığı ve güvenliğiniarttırdığı; buna rağmen bazı tünellerde halen güvenlik ve sürücü davranışları açısından farklı özellikteproblemler olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında bu sorunlar detaylı olarak incelenerek sorunlarınçözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Examination of Various Highway Tunnels in terms of Tunnel Features and Driver Behaviors

Öz:
: Many newly built tunnels contain many technological infrastructures in terms of management and tunnel safety to provide high-standard services. Tunnel management and tunnel safety are expected to be at a high level since tunnels, especially built in recent years, are required to meet many expectations such as having low operating costs, being economical for drivers, being safe, and having comprehensive control and management systems. Within the scope of this study, a total of 17 tunnels with different characteristic features between Gümüşhane and Trabzon provinces that are located in the Eastern Black Sea Region, where the number of tunnels is quite high, and including mostly new tunnels, were examined in detail and separately in terms of safety and operational features for the traffic directionally of tunnels and driver behaviors in tunnels. Thus, it was aimed to reveal the existing safety and operational problems in tunnels and the effects of existing problems in tunnels on driver behaviors, and attention was drawn to considerations for the prevention of accidents. According to the results obtained, it was observed that Turkey made significant progress not only regarding the construction of tunnels but also regarding the use and application of technological infrastructures that provide their safety and operation. Based on the examinations, it was determined that new technological systems facilitated the operation of newly built tunnels and increased their safety. However, there were still different problems in terms of safety and driver behaviors in some tunnels. Within the scope of the study, these problems were examined in detail, and suggestions were made for the solution of the problems.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1]. Aydın, M.M. ve Kalkan, H., Türkiye’de Farklı Karakteristik Özelliklerdeki Tünellerin Güvenlik ve İşletim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. 2. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi ve Sergisi. 4-5 Aralık 2019, 189-203, Ankara- Türkiye.
 • [2]. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2019. Köprü ve Tünel Bilgileri, http://www,kgm,gov,tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/KopruveTunel Bilgileri/tunelenvanterbilgileri,pdf, (Erişim Tarihi: 27 Ağustos 2019).
 • [3]. Arends, B. J., Jonkman, S. N., Vrijling, J. K., van Gelder, P. H. A. J. M., Evaluation of tunnel safety: towards an economic safety optimum. Reliability Engineering & System Safety, 2005 90 (2-3), 217-228.
 • [4]. Fridolf, K., Nilsson, D., Frantzich, H., Fire evacuation in underground transportation systems: A review of accidents and empirical research. Fire Technology, 2011 49(2), 451–475.
 • [5]. Gandit, M., Kouabenan, D. R., Caroly, S., Road-tunnel fires: Risk perception and management strategies among users. Safety Science, 2009 47(1), 105–114.
 • [6]. Astra Tunnel Task Force, Schlussbericht (Final Report), 2000, Bern, Switzerland.
 • [7]. Kinateder M, Ronchi E, Gromer D, Mu¨ller M, Jost M, Nehfischer M, Mu¨hlberger A, Pauli P., Social influence on route choice in a virtual reality tunnel fire. Transp. Res. Part F Traffic Psychol. Behav., 2014 26,116 – 125.
 • [8]. Beard, A.N., Tunnel safety, risk assessment and decision-making. Tunn Undergr Space Technol, 2010 25(1):91–94.
 • [9]. Hu, Y.Q., Liu, H.X., Zhu, T., Influence of spatial visual conditions in tunnel on driver behavior: Considering the route familiarity of drivers. Adv. Mech. Eng., 2019 11, 1–9.
 • [10]. Manseer, M., and Riener, A., Evaluation of driver stress while transiting road tunnels. In: Proceedings of the 6th adjunct international conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications, Seattle, WA, 17 September 2014, pp.177–182. New York: ACM Press.
 • [11]. Calvi, A., Blasiis, M.R.D., Guattari, C., An empirical study of the effects of road tunnel on driving performance. Procedia, 2012 53: 1098–1108.
 • [12]. Leitner, A., The fire catastrophe in the Tauern tunnel: experience and conclusions for the Austrian guidelines. Tunnelling and Underground Space Technology, 2001 16 (3), 217–223.
 • [13]. Kirkland, C.J., The fire in the channel tunnel. Tunnelling and Underground Space Technology, 2002 17 (2), 129–132.
 • [14]. Carvel, R., Marlair, G., A history of fire incidents in tunnels. In: Beard, A.N., Marlair, G. (Eds.), The Handbook of Tunnel Fire Safety. Thomas Telford Limited, London, 2005 pp. 3– 41,. [15]. Nussbaumer, C., Comparative analysis of safety in tunnels. In: Young Researchers Seminar 2007, Brno.
 • [16]. Kircher, K., Ahlstrom, C., The impact of tunnel design and lighting on the performance of attentive and visually distracted drivers,Accident Analysis & Prevention, 2012 47, 153-161.
 • [17]. Amundsen, F.H., Studies of driver behaviour in Norwegian road tunnels. Tunnelling and Underground Space Technology, 1994 9 (1), 9–15.
 • [18]. Amundsen, F.H., Engelbrektsen, A., Studies on Norwegian Road Tunnels II. An Analysis on Traffic Accidents in Road Tunnels 2001–2006. Vegdirektoratet, Roads and Traffic Department, Traffic Safety Section, Oslo, 2009.
 • [19]. Jenssen, G.D., Evaluation of interior design in the world’s longest road tunnel. In: First International Conference: Long Road and Rail Tunnels, 1999, Basel, Switzerland.
 • [20]. Kvaale, J., Lotsberg, G., Measures against monotony and phobia in the 24.5 km long Laerdal tunnel in Norway. In: Krokeborg, J. (Ed.), Strait Crossings 2001: Proceedings of the Fourth Symposium on Strait Crossings, Bergen, Norway. Swets & Zeitlinger B.V., Lisse, 2001. The Netherlands.
 • [21]. Flø, M., Jenssen, G.D., Drivers’ perception of long tunnels. In: Proceedings of the 4th International Conference—Traffic and Safety in Road Tunnels, 25–27 April 2007, Hamburg, Germany.
 • [22]. Aydin, M.M. ve Çoruh, E., Tünel inşaatlarının taşıt hareketleri ve yol güvenliği üzerindeki etkilerinin araştırılması: Yeni Zigana tüneli örneği”, Karayolu 4. Ulusal Kongresi, 28-29 Kasım 2018, 67-80, Ankara-Türkiye.
 • [23]. URL-1. https://www.isbak.istanbul/tunel-yonetim-sistemleri/scada/ Erişim Tarihi: [18/02/2020].
 • [24]. URL-2. https://www.isbak.istanbul/tunel-yonetim-sistemleri/yangin/ Erişim Tarihi: [18/02/2020].
 • [25]. Forslöf, L. and Jones, H., Roadroid: Continuous Road Condition Monitoring With Smart Phones, Journal of Civil Engineering and Architecture, 2015 vol:9, pp:485-496.
 • [26]. Aydın, M. M., Yıldırım, M. S., & Farslöf, L., The use of smart phones to estimate road roughness: A case study in turkey. Engineering Sciences, 2018 13(3), 247-257.
 • [27]. Guideline, 2013, R., Quick start ver 1.2.1., Sweden,.
 • [28]. Forslöf, L. and Jones, H., Roadroid: Continuous Road Condition Monitoring With Smart Phones, In IRF 17th World Meeting and Exhibition, 2013 Vol:24, pp:1-11.
 • [29]. Gamage, D., Pasindu, H.R., and Bandara, S., Pavement Roughness Evaluation Method for Low Volume Roads, Proc. of the Eighth Intl. Conf. on Maintenance and Rehabilitation of Pavements, 2016 pp:1-10.
APA AYDIN M, çoruh e, KALKAN H (2020). Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi. , 1258 - 1274. 10.31202/ecjse.714744
Chicago AYDIN Metin Mutlu,çoruh emine,KALKAN HÜSEYİN Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi. (2020): 1258 - 1274. 10.31202/ecjse.714744
MLA AYDIN Metin Mutlu,çoruh emine,KALKAN HÜSEYİN Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi. , 2020, ss.1258 - 1274. 10.31202/ecjse.714744
AMA AYDIN M,çoruh e,KALKAN H Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi. . 2020; 1258 - 1274. 10.31202/ecjse.714744
Vancouver AYDIN M,çoruh e,KALKAN H Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi. . 2020; 1258 - 1274. 10.31202/ecjse.714744
IEEE AYDIN M,çoruh e,KALKAN H "Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi." , ss.1258 - 1274, 2020. 10.31202/ecjse.714744
ISNAD AYDIN, Metin Mutlu vd. "Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi". (2020), 1258-1274. https://doi.org/10.31202/ecjse.714744
APA AYDIN M, çoruh e, KALKAN H (2020). Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 7(3), 1258 - 1274. 10.31202/ecjse.714744
Chicago AYDIN Metin Mutlu,çoruh emine,KALKAN HÜSEYİN Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering 7, no.3 (2020): 1258 - 1274. 10.31202/ecjse.714744
MLA AYDIN Metin Mutlu,çoruh emine,KALKAN HÜSEYİN Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.7, no.3, 2020, ss.1258 - 1274. 10.31202/ecjse.714744
AMA AYDIN M,çoruh e,KALKAN H Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering. 2020; 7(3): 1258 - 1274. 10.31202/ecjse.714744
Vancouver AYDIN M,çoruh e,KALKAN H Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi. El-Cezerî Journal of Science and Engineering. 2020; 7(3): 1258 - 1274. 10.31202/ecjse.714744
IEEE AYDIN M,çoruh e,KALKAN H "Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi." El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 7, ss.1258 - 1274, 2020. 10.31202/ecjse.714744
ISNAD AYDIN, Metin Mutlu vd. "Farklı Karayolu Tünellerinin Tünel Özellikleri ve Sürücü Davranışları Açısından İrdelenmesi". El-Cezerî Journal of Science and Engineering 7/3 (2020), 1258-1274. https://doi.org/10.31202/ecjse.714744