Yıl: 2019 Cilt: 23 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 167 - 177 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29050/harranziraat.404194 İndeks Tarihi: 29-12-2020

Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri

Öz:
Aspir, iklim ve toprak istekleri diğer yağ bitkilerine göre daha az olan, kurağa dayanıklı birbitkidir. Bu çalışma, aspir genotiplerine uygulanan farklı azot dozlarının verim ve verim öğeleriüzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla,2015 ve 2016 yıllarında, Ankara koşullarında,yürütülmüştür. Materyal olarak, Dinçer, Linas aspir çeşitleri ile Bahri Dağdaş UluslararasıTarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 1 hat (BDUTAE Hattı) ve amonyum sülfatgübresinin farklı dozları (0, 5 ve 15 kg da-1) kullanılmıştır. Araştırma Tesadüf BloklarındaFaktöriyel Deneme Desenine göre, üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre;tohum verimi bakımından birinci yılda, en yüksek değer 160.3 kg da-1 olarak BDUTAE Hattı ve 5kg da-1 azot dozunda elde edilirken ikinci yılda ise, 175.0 kg da-1 olarak Dinçer çeşidinde ve 5 kgda-1 azot uygulamasından, elde edilmiştir. Yağ oranı incelendiğinde ise, birinci yılda, Dinçerçeşidinde 5 kg da-1 azot dozunda en yüksek %39.94 olan değer ikinci yılda, % 40.77 olarak Linasçeşidinde ve kontrol uygulamasında saptanmıştır. Yağ verimi ise birinci yılda, 56.67 kg da-1olarak 5 kg da-1 azot dozunda, Dinçer çeşidinde, çalışmanın ikinci yılında ise, 56.63 kg da-1olarak Linas çeşidinden, kontrol uygulamasında elde edilmiştir. Sonuç olarak, uygulanan azotdozları arasında, verim ve verim öğeleri bakımından çok önemli farklılıklar belirlenmediğinden,dekara 5 kg azot ve aspir çeşitlerinden ise, Linas önerilebilir.
Anahtar Kelime:

The Effects of Different Nitrogen Fertilizer Doses on the Yield and Yield Parameters of Safflower in Ankara Conditions

Öz:
Safflower is a drought tolerant crop plant with less environmental and soil requirements compared to other oilseed plants. This study was carried out in Ankara to determine the effects of different nitrogen doses on the yield and yield components applied to safflower genotypes in 2015 and 2016.Different doses (0, 5 and 15 kg da-1) of ammonium sulphate were applied to safflower cv. Dinçer, Linas and a safflower line developed by Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute (BDUTAE Line)were used as material. The research was set up according to Factorial Random Blocks design with three replications. The highest yield of 160.3 kg da-1 and 175.0 kg da-1 was obtained from the first and second year using cv. BDUTAE Line and cv. Dinçer after application of 5 kg da-1 nitrogen each in the same order. The highest oil content of 39.94% (cv. Dinçer and at the dose of 5 kg da-1 nitrogen doses during first year) and 40.77% (control- during second year) was noted from cv. Linas. Oil yield (56.67 kg da-1) was obtained from the Dinçer variety at the dose of 5 kg da-1 nitrogen in the first year. The second year of the study the highest oil yield was obtained 56.63 kg da-1 from the control and cv. Linas. As there are no significant differences between the applied nitrogen doses in terms of yield and yield parameters, the cv. Linas of safflower can be best suggested for cultivation using 5 kg da-1 nitrogen dose.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Gürsoy M, Başalma D, Nofouzi F (2019). Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. , 167 - 177. 10.29050/harranziraat.404194
Chicago Gürsoy Mehtap,Başalma Dilek,Nofouzi Farzad Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. (2019): 167 - 177. 10.29050/harranziraat.404194
MLA Gürsoy Mehtap,Başalma Dilek,Nofouzi Farzad Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. , 2019, ss.167 - 177. 10.29050/harranziraat.404194
AMA Gürsoy M,Başalma D,Nofouzi F Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. . 2019; 167 - 177. 10.29050/harranziraat.404194
Vancouver Gürsoy M,Başalma D,Nofouzi F Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. . 2019; 167 - 177. 10.29050/harranziraat.404194
IEEE Gürsoy M,Başalma D,Nofouzi F "Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri." , ss.167 - 177, 2019. 10.29050/harranziraat.404194
ISNAD Gürsoy, Mehtap vd. "Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri". (2019), 167-177. https://doi.org/10.29050/harranziraat.404194
APA Gürsoy M, Başalma D, Nofouzi F (2019). Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(2), 167 - 177. 10.29050/harranziraat.404194
Chicago Gürsoy Mehtap,Başalma Dilek,Nofouzi Farzad Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23, no.2 (2019): 167 - 177. 10.29050/harranziraat.404194
MLA Gürsoy Mehtap,Başalma Dilek,Nofouzi Farzad Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.23, no.2, 2019, ss.167 - 177. 10.29050/harranziraat.404194
AMA Gürsoy M,Başalma D,Nofouzi F Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 2019; 23(2): 167 - 177. 10.29050/harranziraat.404194
Vancouver Gürsoy M,Başalma D,Nofouzi F Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 2019; 23(2): 167 - 177. 10.29050/harranziraat.404194
IEEE Gürsoy M,Başalma D,Nofouzi F "Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri." Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23, ss.167 - 177, 2019. 10.29050/harranziraat.404194
ISNAD Gürsoy, Mehtap vd. "Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri". Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23/2 (2019), 167-177. https://doi.org/10.29050/harranziraat.404194