Yıl: 2004 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 213 - 218 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları

Öz:
Bu retrospektif çalışmada, anesteziye ait uygulamalar ve sonrasında oluşan tıbbi uygulama hatalarının araştırılması planlanmıştır. Nisan 1990- Temmuz 2001 yılları arasında Yüksek Sağlık Şurası'nca incelenen 1826 adli dosya taranmış ve 82 dosyada (%4.5) sorumluluğun direkt anestezi uygulaması ile ilişkisinin olduğu görülmüştür. Elli iki olguda (% 63.4) kusur bulunmuştur. Bu olgulardan 49'una genel anestezi uygulanmıştır. Anestezi ile ilgili 82 dosya incelendiğinde,- kusurlu bulunan 52 dosyadan 40''mm ölümle (%76.9) sonuçlandığı gözlenmiştir. Kusurlu bulunan anestezi uygulamalarındaki ölümlerin %25'inde, diğer kusurlu adli olayların ise %33.4'ünde yalnızca anestezistler sorumlu tutulmuştur. Kusurlu bulunan anestezi ile ilgili olaylarda ölümlerin %42.5'inin 0-10 yaş grubu arasında olduğu gözlenmiştir. Anestezi uygulamalarına bağlı tıbbi uygulama hatalarının en sık genel cerrahi, kadın doğum ve kulak burun boğaz ameliyatları sırası ve sonrasında oluştuğu saptanmıştır. Kusurlu anestezi uygulamalarında 27 ölüm ilk 24 saat içinde olurken, 7 ölüm postoperatif 30 gün içerisinde oluşmuştur. Kalıcı beyin hasan ve yanıklar da sık karşılaşılan diğer sorunlar olarak gözlenmiştir. Tıbbi uygulama hatalarının sebeplerinin başında ventilasyon problemleri yer alırken bunu preoperatif tetkik ve muayene eksikliği izlemektedir. Sonuç olarak, anestezi uygulamalarına bağlı tıbbi uygulama hatalarının düzenli olarak irdelenmesinin mortalite ve morbiditeyi azaltmada faydası olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelime: Tıbbi uygulama hatası Anestezi Geriyedönük çalışma

Konular: Anestezi Acil Tıp

Medical malpractices about anesthesia in forensic reports between years 1990 and 2001

Öz:
In this retrospective study, we aimed to evaluate malpractices during anesthesia and postanesthetic period. We found out that 1826 forensic reports were examined at Medical Council between April 1990 and July 2001. Eightytwo cases (4.5%) were directly related with anesthesia. In 52 cases (63.4%) anesthetic management was found to be responsible. Forty nine patients were given general anesthesia and 40 (76.9%) patients died. Anesthetists were found to be responsible for 25% of death cases and 33.4% of other faulty cases. Deaths between 0-10 age group were 42.5% of deaths. Malpractices related to anesthesia occured mostly in general surgery, obstetrics and ear-nose-throat operations. 27 death occured within 24 hours and 7 of them within 30 days after the operation. Permenant brain damage and burns were other frequently seen problems. Ventilation problems were the major cause of malpractice and inadequate preoperative evaluation followed it. As a result, it is thought to be useful that periodical evaluation of medical malpractices about anesthesia can play important role in decreasing morbidity and mortality.
Anahtar Kelime: Anesthesia Retrospective Studies Malpractice

Konular: Anestezi Acil Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Tinker JH, Dull DL, Caplan RA. Role of monitoring devices prevention of anesthetic mishaps: a closed claims analysis. Anesthesiology 1989;71:541-6.
 • 2. Morray JP, Geiduschek JM, Caplan RA et all. A comparison of pediatric and adult anesthesia closed malpractice claims. Anesthesiology 1993: 78:461-7.
 • 3. Çelik M. Anestezi ve reanimasyon uzmanının yasal sorumlulukları. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: 100-4.
 • 4. Çelik F. Malpraktis mi, malsistem mi? Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2003; 31: 14-5.
 • 5. Edbril SD, Lagasse RS. Relationship between malpractice litigation and human errors. Anesthesiology 1999; 91: 848-55.
 • 6. Günerli A, Moral AR. Anestezide malpraktis. Türk Anest Rean Der Dergisi 2003:31:8-13.
 • 7. Kok OV. Deaths associated with anesthesia and surgery; a critical analysis of 200 cases. S Afr Med J. 1958; 32: 180-6.
 • 8. Gannon K. Mortality associated with anaesthesia. A case review study. Anaesthesia 1991; 46: 962-6.
 • 9. Caplan RA, Posner KL, Ward RJ, Cheney FW. Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis. Anesthesiology 1990: 72: 828-33.
 • 10. Simanowitz A. Standards, attitudes and accountability in the medical profession. Lancet 1985; 2: 546-7.
 • 11. Eke M, Demirel CB, Karaca S, Soysal Z, Köse Y. Anestezi raporları ile ilgili ölümlerin adli tıp kurumu raporlarına göre değerlendirilmesi. Anestezi Dergisi 1998; 6; 175-9.
 • 12. Eichhorn JH. Prevention of intraoperative anesthesia accidents and related severe injury through safety monitoring. Anesthesiology 1989; 70:572-7.
 • 13. Howie WO. Anaesthesia-related lawsuits in Maryland: CRNA and anesthesiologist claims. AANAJ 1998: 66: 394-7.
 • 14. Cheney FW. Posner K. Caplan RA, Ward RJ. Standard of care and anesthesia liability. JAMA 1989; 261: 1599-603.
 • 15. Larson SL, Jordan L. Preventable adverse patient outcomes: a closed claims analysis of respiratory incidents. AANA J 2001; 69: 386-92.
 • 16. Morgan GE, Mikhail MS, Murray JM, Larson CP. Clinical Anesthesiology 3rd ed. The McGraw-Hill, 2002; 850.
 • 17. Morray JP, Geiduschek JM, Rammomorthy C, Haberkern CM, Hackel A, Caplan RA, Domino KB, Posner K, Cheney FW. Anesthesia related cardiac arrest in children: initial findings of the pediatric Perioperative cardiac arrest (POCA) Anesthesiology 2000:93:6-14.
 • 18. Domino KB, Posner KL, Caplan RA, Cheney FW. Airway injury during anesthesia: a closed claims analysis. Anesthesiology 1999; 91:1703-11.
 • 19. Gild WM, Posner KL, Caplan RA, Cheney FW. Eye injuries associated with anesthesia. A closed claims analysis. Anesthesiology 1992; 76: 204-8.
 • 20. Buhre W, Rossairıt R. Perioperative management and monitoring in anesthesia. Lancet 2003; 362: 1839-46.
 • 21. Keenan RL. Boyan CP. Cardiac arrest due to anesthesia. A study of incidence and causes. JAMA 1985; 253: 2373-7.
 • 22. McKay WP, Noble WH, Critical incidents detected by pulse oximetry during anesthesia. Can J Anaesth 1988; 35: 265-9.
 • 23. Kumar V, Hintze MS, Jacob AM. A random survey of anesthesia machines and ancillary monitors in 45 hospitals. Anesth Analg 1988:67:644-9.
 • 24. Yalman A. Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasında yasa ve sorumluluklarımız. Türk Anest Rean Der Dergisi 2003; 31:16-20.
APA Ayoglu H, ATASOY H, AYOĞLU F (2004). 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları. , 213 - 218.
Chicago Ayoglu Hilal,ATASOY Havva,AYOĞLU Ferruh N. 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları. (2004): 213 - 218.
MLA Ayoglu Hilal,ATASOY Havva,AYOĞLU Ferruh N. 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları. , 2004, ss.213 - 218.
AMA Ayoglu H,ATASOY H,AYOĞLU F 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları. . 2004; 213 - 218.
Vancouver Ayoglu H,ATASOY H,AYOĞLU F 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları. . 2004; 213 - 218.
IEEE Ayoglu H,ATASOY H,AYOĞLU F "1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları." , ss.213 - 218, 2004.
ISNAD Ayoglu, Hilal vd. "1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları". (2004), 213-218.
APA Ayoglu H, ATASOY H, AYOĞLU F (2004). 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları. Anestezi Dergisi, 12(3), 213 - 218.
Chicago Ayoglu Hilal,ATASOY Havva,AYOĞLU Ferruh N. 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları. Anestezi Dergisi 12, no.3 (2004): 213 - 218.
MLA Ayoglu Hilal,ATASOY Havva,AYOĞLU Ferruh N. 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları. Anestezi Dergisi, vol.12, no.3, 2004, ss.213 - 218.
AMA Ayoglu H,ATASOY H,AYOĞLU F 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları. Anestezi Dergisi. 2004; 12(3): 213 - 218.
Vancouver Ayoglu H,ATASOY H,AYOĞLU F 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları. Anestezi Dergisi. 2004; 12(3): 213 - 218.
IEEE Ayoglu H,ATASOY H,AYOĞLU F "1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları." Anestezi Dergisi, 12, ss.213 - 218, 2004.
ISNAD Ayoglu, Hilal vd. "1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları". Anestezi Dergisi 12/3 (2004), 213-218.