Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 625 - 648 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-01-2021

Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma

Öz:
Muhasebe meslek mensuplarının ve mükelleflerin,birbirlerinden ve ilişki içinde oldukları kurumlardan hemmaddi anlamda ve hem de yasal olarak birtakım beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentiler aynı zamanda birtakım sorunların varlığına da dikkat çekmektedir. Buaraştırmada muhasebe meslek mensupları ile mükelleflerin beklentilerinin neler olduğu ve bu beklentilerin aynızamanda hangi sorunları açığa çıkarttığı tespit edilmeyeçalışılmıştır. Bu amaç çerçevesinde araştırma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve durum çalışmasıolarak desenlenmiştir. Araştırma verileri 25 muhasebemeslek mensubu ve 15 vergi mükellefi ile yapılan yarıyapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır.Araştırma verilerinin analizi, tümevarım analizi yoluylabilgisayar destekli nitel veri analizi programından biriolan NVivo 11 Pro yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları ise araştırma sorusu temel alınaraksunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Expectations and Problems of Accounting Professionals and Taxpayers: A Qualitative Study

Öz:
Accounting professionals and taxpayers have both financial and legal expectations from each other and from the institutions with which they are related. These expectations also draw attention to the existence of a number of problems. In this research, it is tried to determine what the expectations of the accounting professionals taxpayers are and what problems these expectations reveal at the same time. For this purpose, the search was carried out by qualitative research method and it was designed as a case study. The data were collected through semistructured interviews with 25 accounting professionals and 15 taxpayers. The analysis of the search data was carried out with the help of NVivo 11 Pro which is one of the computer aided qualitative data analysis program by induction analysis. The findings of the research are presented based on the research question.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Bişgin A, Ünlüer S, ÜYÜMEZ M (2020). Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma. , 625 - 648.
Chicago Bişgin Aytül,Ünlüer Sema,ÜYÜMEZ MUSTAFA ERKAN Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma. (2020): 625 - 648.
MLA Bişgin Aytül,Ünlüer Sema,ÜYÜMEZ MUSTAFA ERKAN Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma. , 2020, ss.625 - 648.
AMA Bişgin A,Ünlüer S,ÜYÜMEZ M Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma. . 2020; 625 - 648.
Vancouver Bişgin A,Ünlüer S,ÜYÜMEZ M Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma. . 2020; 625 - 648.
IEEE Bişgin A,Ünlüer S,ÜYÜMEZ M "Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma." , ss.625 - 648, 2020.
ISNAD Bişgin, Aytül vd. "Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma". (2020), 625-648.
APA Bişgin A, Ünlüer S, ÜYÜMEZ M (2020). Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(2), 625 - 648.
Chicago Bişgin Aytül,Ünlüer Sema,ÜYÜMEZ MUSTAFA ERKAN Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15, no.2 (2020): 625 - 648.
MLA Bişgin Aytül,Ünlüer Sema,ÜYÜMEZ MUSTAFA ERKAN Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, 2020, ss.625 - 648.
AMA Bişgin A,Ünlüer S,ÜYÜMEZ M Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 15(2): 625 - 648.
Vancouver Bişgin A,Ünlüer S,ÜYÜMEZ M Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 15(2): 625 - 648.
IEEE Bişgin A,Ünlüer S,ÜYÜMEZ M "Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15, ss.625 - 648, 2020.
ISNAD Bişgin, Aytül vd. "Muhasebe Meslek Mensupları ile Mükelleflerin Beklentileri ve Sorunları: Nitel Bir Çalışma". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15/2 (2020), 625-648.