Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 73 - 86 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20290/aubtdb.491185

DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI

Öz:
Bu çalışma, afete müdahale çalışmalarındaki bilgi triyajının zorluklarını gönüllü kaynaklı veriler ile nasıl kolaylaştırılabileceğinigöstermektedir. Son zamanlarda, afet yönetiminde verinin toplanmasında yeni yaklaşımlar görülmektedir. Bilgi ve iletişim, risklidavranışları önlemenin en önemli köşe taşlarından olmasından dolayı kitle kaynak yönetimiyle sismik riskin azaltılmasında ileriteknolojiler kullanılır. Ülkemizin bulunduğu coğrafi bölgedeki doğa kaynaklı tehlike türleri ve terör olayları başta olmak üzeregündelik yaşantımızda karşılaşabileceğimiz her türlü afet ve acil durum olaylarının gerçek zamanlı tespiti ve raporlanmasıoldukça önemlidir. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak, karşılaşılan afetin etki alanı ve etki derecesini hızlı ve güvenilirbir şekilde tespit etmek amacıyla afet veya acil durum olaylarının sistematik bir şekilde raporlanması gerekmektedir. Her bir afetveya acil durum olayı mekânsal veri özelliği de taşıdığından, bu olaylar coğrafi bilgi sistemi çözümlerinde gerçek nesneler olaraktanımlanır ve bu nesneler arasındaki ilişkilerin modellenmesine yönelik veri tabanları geliştirilir. Hızlı durum tespitine yönelikbu çalışmalarda kitle-kaynak (crowdsourcing) yönetiminden etkin bir şekilde yararlanılır. Kitle-kaynak yeni bir olgu olmayıpgeçmişte de kullanıcı katılımlarını toplamak için birçok durumda kullanılmıştır [1]. Bu çalışmada coğrafi bilgi teknolojileri vemobil uygulama kullanılarak gönüllü katılımı ile depremlerde yeni bir hasar belirleme yöntemi araştırılmıştır. Bu metot, depremiilk hisseden yani depremden ilk olarak etkilenen kişilerin gözlemleri, tanıklıklarına dayanır. Gerçek zamanlı bilgiler depremdenetkilenen kişilerle doğrudan bağlantı kurularak toplanmaktadır. Araştırma, afet ve acil durum anlarında hasar ve kayıplarınınazaltılması, toplumsal bilgilendirme hizmetleri, kitle kaynak kullanımı konularındaki literatüre önemli katkılar sağlamayıhedeflemektedir.
Anahtar Kelime:

THE RAPID COLLECTION OF THE EFFECTS OBSERVED IN THE EARTHQUAKE BY WITNESSES

Öz:
This paper shows how Noticed Witness Data can ease the challenges of information triage in disaster response efforts. Recently, disaster management has seen a revolution in data collection. Because information and communication are cornerstones in preventing risky behaviors, advanced technologies uses to the reduction of seismic risk by providing to the crowdsourcing management. Real-time determination and reporting of all disaster and emergency incidents that we may encounter in our daily lives are crucial. That is especially true of the natural hazard types common in the geographic location of our country and of terrorist incidents. Systematic reporting of disaster and emergency situations is required to promote safety of life and property and to rapidly and reliably determine the scope and degree of the disaster. Because each disaster and emergency incident has spatial data properties, those incidents are represented as real objects in the geographic information system (GIS) solutions, and databases aimed at modeling the relationships between those objects are developed. Crowdsourcing management is used effectively in such quick, assessment-oriented studies. Crowdsourcing is not a new phenomenon; it has been used in the past in many cases for collecting users’ participations [1] In this study, an new damage estimation method in the earthquake has investigated by using of Web Geographic Information System (GIS) Technologies and Mobile Application with witnesses participation. The method is based on earthquake witnesses, who are the first to feel an earthquake, and therefore the first informed that an event is happening. The real-time information and data is collected in connection with to the populations affected by earthquakes. The research aims to minimize the damage and losses caused by disasters and emergency incidents, to provide public information services, and to contribute to the literature concerning the utilization of crowdsourcing.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Howe J, Crowdsourcing: How the power of the crowd is driving the future of business. 2008: Random House.
 • [2] UNISDR U., Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. 2015, United Nations International Strategy for Disaster Reduction Geneva.
 • [3] Özmen B and Özden T. Türkiye’nin afet yönetim sistemine ilişkin eleştirel bir değerlendirme. 2014.
 • [4] AFAD, Türkiye, Afet Farkındalığı ve Afetlere Hazırlık Araştırması. 2014, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
 • [5] Özmen B, et al., Afet yönetimi ve afet işleri genel müdürlüğü. Deprem Sempozyumu, 2005: p. 23-25.
 • [6] Varol N and Buluş Kırıkkaya E. Afetler Karşısında Toplum Dirençliliği. Journal of Resilience, 2017. 1(1): p. 1-9.
 • [7] Poblet M, García-Cuesta E and Casanovas P. Crowdsourcing tools for disaster management: A review of platforms and methods, in AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. 2014, Springer. p. 261-274.
 • [8] Özmen B, Afet Yönetimi-I. Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı Ders Kitabı. 2017, Açıköğretim Fakültesi: Anadolu Üniversitesi
 • [9] Carter WN, Disaster management: A disaster manager's handbook. 2008.
 • [10] Coburn A and Spence R. Earthquake Protection, 9. Earthquake Risk Modeling. 2002, JOHN WILEY & SONS, pp313-317.
 • [11] Rigaux P, Scholl M and Voisard A. Spatial databases: with application to GIS. 2001: Elsevier.
 • [12] Tün M, et al., Afet ve Acil Durum Bildirimlerinde Kitle-Kaynak Yönetim Uygulaması Eskişehir Örneği 2017.
APA TÜN M, PEKKAN E, MUTLU S (2018). DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI. , 73 - 86. 10.20290/aubtdb.491185
Chicago TÜN MUAMMER,PEKKAN Emrah,MUTLU Sunay DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI. (2018): 73 - 86. 10.20290/aubtdb.491185
MLA TÜN MUAMMER,PEKKAN Emrah,MUTLU Sunay DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI. , 2018, ss.73 - 86. 10.20290/aubtdb.491185
AMA TÜN M,PEKKAN E,MUTLU S DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI. . 2018; 73 - 86. 10.20290/aubtdb.491185
Vancouver TÜN M,PEKKAN E,MUTLU S DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI. . 2018; 73 - 86. 10.20290/aubtdb.491185
IEEE TÜN M,PEKKAN E,MUTLU S "DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI." , ss.73 - 86, 2018. 10.20290/aubtdb.491185
ISNAD TÜN, MUAMMER vd. "DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI". (2018), 73-86. https://doi.org/10.20290/aubtdb.491185
APA TÜN M, PEKKAN E, MUTLU S (2018). DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi b- Teorik Bilimler, 6(Özel Sayı), 73 - 86. 10.20290/aubtdb.491185
Chicago TÜN MUAMMER,PEKKAN Emrah,MUTLU Sunay DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi b- Teorik Bilimler 6, no.Özel Sayı (2018): 73 - 86. 10.20290/aubtdb.491185
MLA TÜN MUAMMER,PEKKAN Emrah,MUTLU Sunay DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi b- Teorik Bilimler, vol.6, no.Özel Sayı, 2018, ss.73 - 86. 10.20290/aubtdb.491185
AMA TÜN M,PEKKAN E,MUTLU S DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi b- Teorik Bilimler. 2018; 6(Özel Sayı): 73 - 86. 10.20290/aubtdb.491185
Vancouver TÜN M,PEKKAN E,MUTLU S DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi b- Teorik Bilimler. 2018; 6(Özel Sayı): 73 - 86. 10.20290/aubtdb.491185
IEEE TÜN M,PEKKAN E,MUTLU S "DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI." Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi b- Teorik Bilimler, 6, ss.73 - 86, 2018. 10.20290/aubtdb.491185
ISNAD TÜN, MUAMMER vd. "DEPREMLERDE GÖZLENEN ETKİLERİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI". Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi b- Teorik Bilimler 6/Özel Sayı (2018), 73-86. https://doi.org/10.20290/aubtdb.491185