Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 212 - 217 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18036/estubtdc.598902 İndeks Tarihi: 11-01-2021

BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ

Öz:
Bupleurum L. cinsi (Apiaceae) yaklaşık 200 tür içermektedir. Bu türler, Kuzey yarımküre, Avrasya ve Kuzey Afrika’da yaygınolarak yetişmektedir. Türkiye florasında yer alan 47 taksonun 21’i endemiktir. Bupleurum türleri halk arasında çoğunluklaantienflamatuvar ve antiseptik aktivitelerinden dolayı kullanılmaktadır. Bununla birlikte bazı Bupleurum türlerinin köklerigeleneksel Çin tıbbında soğuk algınlığı, enfeksiyonlar, sıtmaya bağlı ateşlenme durumlarında, hepatit ve kansere karşı tekbaşına veya kombine halde kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında endemik Bupleurum lophocarpum ve B. heldreichii uçucuyağlarının kimyasal bileşimi incelenmesi amaçlanmıştır. Bupleurum lophocarpum ve B. heldreichii’den su distilasyonuyöntemi ile uçucu yağları elde edilmiştir. Elde edilen yağların bileşimi Gaz Kromatografisi-Alev İyonlaştırıcı Dedektör (GKAİD) ve Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi (GK-KS) yöntemleri ile belirlenmiştir. Bu analizler sonucunda B.lophocarpum uçucu yağında ana bileşik olarak germakren D (%25.4), β-fellandren (%14.4), α-pinen (% 8.4), β- karyofilen(%6.0), hekzadekanoik asit (%3.9) ve undekan (%3.6). B. heldreichii uçucu yağının içerdiği ana bileşikler germakren D(%29.0), fitol (%7.5), spatulenol (%5.6), pentakosan (%5.1), bisiklogermakren (%4.5) ve hekzadekanoik asit (%4.0) tespitedilmiştir.
Anahtar Kelime:

CHARACTERIZATIONS OF ESSENTIAL OIL OF BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA ve B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA

Öz:
Bupleurum L. genus (Apiaceae) comprises about 200 species. These species are common in the Northern Hemisphere, Eurasia and North Africa. In Turkey, there are 47 taxa, including 21 endemics. Bupleurum species are commonly used traditionally due to anti-inflammatory and antiseptic activities. However, the roots of some Bupleurum species are used in Chinese traditional medicine alone or in combination for colds, infections, inflammation due to malaria, hepatitis and cancer. In this present work, essential oils (EOs) of the endemic species Bupleurum lophocarpum and B. heldreichii were obtained by hydrodistillation and chemical compositions were analyzed by GC-FID and GC-MS. Germacrene D (25.4%), β-phellandrene (14.4%), α-pinene (8.4%), β-caryophyllene (6.0%), hexadecanoic acid (3.9%) and undecane (3.6%) were determined as the major components of the EO of B. lophocarpum. As main constituents for B. heldreichii EO were found as germacrene D (29.0%), phytol (7.5%), spathulenol (5.6%), pentacosane (5.1%), bicyclogermacrene (4.5%) and hexadecanoic acid (4.0%).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Davis PH. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. In: Davis PH, editor. Umbelliferae. Edinburgh, USA: Edinburgh University Press, vol. 4. 1972, pp. 394-398.
 • [2] Demirelma H. Bupleurum L. In: Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M and Babaç MT, editor. A Checklist of the Flora of Turkey -Vascular Plants (Türkiye Bitkileri Listesi -Damarlı Bitkiler); Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, Istanbul, 2012; 51-55.
 • [3] Neves SS, Watson MF. Phylogenetic relationships in Bupleurum (Apiaceae) based on nuclear ribosomal DNA ITS sequence data. Ann Bot 2004; 93: 379-398.
 • [4] Snogerup S, Snogerup B. Bupleurum L. (Umbelliferae) in Europe: 1. The Annuals, B. sect. Bupleurum and Sect. Aristata. Willdenowia 2001; 205-308.
 • [5] Burtt BL. Umbelliferae of Southern Africa: an introduction and annotated check-list. Edinburgh J Bot 1991; 48: 133-282.
 • [6] Mısır FT. (2013). Bupleurum heldreichii Boiss. & Bal. ve Bupleurum lophocarpum Boiss. & Bal. türleri üzerine morfolojik ve anatomik bir araştırma. (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • [7] Mısır FT, Demirelma H, Yılmaz Çıtak B, Dural H. An anatomical investigation on Bupleurum heldreichii Boiss. & Bal. and Bupleurum lophocarpum Boiss. & Bal. (Apiaceae) from Turkey. Biodivers Conserv 2017; 10: 18-25.
 • [8] Pimenov M, Leonov M. The Asian Umbelliferae biodiversity database (ASIUM) with particular reference to South-West Asian taxa. Turk J Bot 2004; 28: 139-145.
 • [9] Ozuslu E, Iskender E, Ozaslan M, Zeynelow Y.The Investigation of the flora of Sof Mountain (Gaziantep, Turkey). Flora Mediterranea 2005; 15: 179-209.
 • [10] Savran A, Dural H, Paksoy MY. The flora of Pozantı Mountain (Niğde/Turkey). Biodivers Conserv 2016; 9: 127-143.
 • [11] Pür H. Türkiye’deki endemik bazı Bupleurum taksonlarının saikosaponin ve fenolik madde içeriklerinin HPLC ile karşılaştırılması. MSc, Selçuk University, Konya, Turkey, 2012.
 • [12] Cheng J, Fan C, Sun X, Wang J, Zheng N, Zhang X, Qin J, Wang X. Effects of Bupleurum extract on blood metabolism, antioxidant status and immune function in heat-stressed dairy cows. J of Integr Agric 2017; 16: 1-8.
 • [13] Saraccedil HT, Akın M, Huuml K, Başer C. Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of some Bupleurum L. species. Afr J of Microbiol Res 2012; 6: 2899-2908.
 • [14] Li XQ, Gao QT, Chen XH, Bi KS. High performance liquid chromatographic assay of saikosaponins from Radix Bupleuri in China. Biol and Pharm Bull 2005; 28: 1736-1742.
 • [15] Ashour ML, Wink M. Genus Bupleurum: a review of its phytochemistry, pharmacology and modes of action. J of pharm and pharmacol 2011; 63: 305-321.
 • [16] Pan L, Bu DP, Wang JQ, Cheng JB, Sun XZ, Zhou LY, Qin X, Zhang XK, Yuan YM. Effects of Radix Bupleuri extract supplementation on lactation performance and rumen fermentation in heatstressed lactating Holstein cows. Anim Feed Sci Technol 2014; 187: 1-8.
 • [17] Liu K, Lota ML, Casanova J, Tomi F. The essential oil of Bupleurum fruticosum L. from Corsica: a comprehensive study. Chem biodivers 2009; 6: 2244-2254.
 • [18] Kırmızıbekmez H, Demirci B, Yeşilada E, Başer KH, Demirci F. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils of Lavandula stoechas L. ssp. stoechas growing wild in Turkey. Nat prod commun 2009; 4: 1001-1006.
 • [19] McLafferty FW. The Wiley/NBS registry of mass spectral data. 1989.
 • [20] König WA, Joulain D, Hochmuth D. Terpenoids and related constituents of essential oils. Library of MassFinder, 2004. 2.
 • [21] Li XQ, He ZG, Bi KS, Song ZH, Xu L. Essential oil analyses of the root oils of 10 Bupleu-rum species from China. J Essent Oil Res 2007; 19: 234–238.
 • [22] Li X, Jia Y, Song A, CHEN X, BI K. Analysis of the essential oil from radix Bupleuri using capillary gas chromatography.Yakugaku Zasshi 2005;125: 815–819.
 • [23] Ashour ML, El‐ Readi M, Youns M, Mulyaningsih S, Sporer F, Efferth T, Wink M. Chemical composition and biological activity of the essential oil obtained from Bupleurum marginatum (Apiaceae). J Pharm Pharmacol 2009; 61: 1079–1087.
 • [24] Ocete MA, Risco S, Zarzuelo A, Jimenez J. Pharmacological activity of the essential oil of Bupleurum gibraltarica: anti-inflammatory activity and effects on isolated rat uterus. J Ethnopharmacol 1989; 25: 305–313.
 • [25] Fernandez-Ocaña AM, Gómez-Rodríguez MV, Velasco-Negueruela A, Camacho-Simarro A M, Fernández-López C, Altarejos J. In vivo antifungal activity of the essential oil of Bupleurum gibraltarium against Plasmopara halstedii in sunflower. J Agric Food Chem 2004; 52: 6414–6417.
 • [26] Martin S, Padilla E, Ocete MA, Galvez J, Jimenez J, Zarzuelo A. Anti-inflammatory activity of the essential oil of Bupleurum fruticescens. Planta Med 1993; 59: 533–536.
 • [27] Lorente I, Ocete MA, Zarzuelo A, Cabo MM, Jimenez J. Bioactivity of the essential oil of Bupleurum fruticosum. J Nat Prod 1989; 52: 267–272.
 • [28] Akın M, Saraçoğlu HT, Demirci B, Başer KHC, Küçüködük M. Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from different parts of Bupleurum rotundifolium L. Rec Nat Prod 2012; 6: 316-320.
 • [29] Saraçoğlu HT. İç Anadolu bölgesinde yetişen bazı Bupleurum L.(Apiaceae) taksonlarının, uçucu yağ bileşimleri ve antibakteriyel aktivitelerinin belirlenmesi. Phd, Selçuk University, Konya, Turkey, 2011.
APA KIRCI D, ÖZTÜRK B, ÇELİK M, DOĞAN ÇETİN Ö, Demirci B, BAŞER K (2019). BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ. , 212 - 217. 10.18036/estubtdc.598902
Chicago KIRCI Damla,ÖZTÜRK Başak Gözde,ÇELİK Mustafa Haluk,DOĞAN ÇETİN Özlem,Demirci Betül,BAŞER Kemal Hüsnü Can BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ. (2019): 212 - 217. 10.18036/estubtdc.598902
MLA KIRCI Damla,ÖZTÜRK Başak Gözde,ÇELİK Mustafa Haluk,DOĞAN ÇETİN Özlem,Demirci Betül,BAŞER Kemal Hüsnü Can BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ. , 2019, ss.212 - 217. 10.18036/estubtdc.598902
AMA KIRCI D,ÖZTÜRK B,ÇELİK M,DOĞAN ÇETİN Ö,Demirci B,BAŞER K BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ. . 2019; 212 - 217. 10.18036/estubtdc.598902
Vancouver KIRCI D,ÖZTÜRK B,ÇELİK M,DOĞAN ÇETİN Ö,Demirci B,BAŞER K BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ. . 2019; 212 - 217. 10.18036/estubtdc.598902
IEEE KIRCI D,ÖZTÜRK B,ÇELİK M,DOĞAN ÇETİN Ö,Demirci B,BAŞER K "BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ." , ss.212 - 217, 2019. 10.18036/estubtdc.598902
ISNAD KIRCI, Damla vd. "BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ". (2019), 212-217. https://doi.org/10.18036/estubtdc.598902
APA KIRCI D, ÖZTÜRK B, ÇELİK M, DOĞAN ÇETİN Ö, Demirci B, BAŞER K (2019). BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online), 8(2), 212 - 217. 10.18036/estubtdc.598902
Chicago KIRCI Damla,ÖZTÜRK Başak Gözde,ÇELİK Mustafa Haluk,DOĞAN ÇETİN Özlem,Demirci Betül,BAŞER Kemal Hüsnü Can BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online) 8, no.2 (2019): 212 - 217. 10.18036/estubtdc.598902
MLA KIRCI Damla,ÖZTÜRK Başak Gözde,ÇELİK Mustafa Haluk,DOĞAN ÇETİN Özlem,Demirci Betül,BAŞER Kemal Hüsnü Can BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online), vol.8, no.2, 2019, ss.212 - 217. 10.18036/estubtdc.598902
AMA KIRCI D,ÖZTÜRK B,ÇELİK M,DOĞAN ÇETİN Ö,Demirci B,BAŞER K BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online). 2019; 8(2): 212 - 217. 10.18036/estubtdc.598902
Vancouver KIRCI D,ÖZTÜRK B,ÇELİK M,DOĞAN ÇETİN Ö,Demirci B,BAŞER K BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online). 2019; 8(2): 212 - 217. 10.18036/estubtdc.598902
IEEE KIRCI D,ÖZTÜRK B,ÇELİK M,DOĞAN ÇETİN Ö,Demirci B,BAŞER K "BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ." Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online), 8, ss.212 - 217, 2019. 10.18036/estubtdc.598902
ISNAD KIRCI, Damla vd. "BUPLEURUM LOPHOCARPUM BOISS. & BALANSA VE B. HELDREICHII BOISS. & BALANSA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMLERİ". Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online) 8/2 (2019), 212-217. https://doi.org/10.18036/estubtdc.598902