Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 67 - 71 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 16-01-2021

Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci

Öz:
Amaç: Sözel çalışma belleği, anlamsız sözcük tekrarı gibi görevlerle değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkçe içinoluşturulmuş 36 anlamsız sözcükten oluşan Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 1-4 heceli 20 anlamsız sözcükten oluşacakşekilde kısaltılmasıdır. Böylece bireyler arası değişkenliğin en az olduğu anlamsız sözcüklerin seçilmesi planlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesi profesyonel bir stüdyoda, profesyonel bir spiker tarafındankayıt edilmiştir. İki ayrı ses kaydı alınmıştır. Heceler arası ses düzeylerinin dengelenmesi amacıyla normalizasyonyapılmıştır. Normal işiten ve yaşları 7;0-10;5 (yedi yaş sıfır ay - on yaş beş ay) arasında değişen 35 çocuğa ses kayıtlarısunulmuştur. Ses kayıtları sunulurken çocukların tekrarları bir forma işaretlenmiş, aynı zamanda ses kayıt cihazı ile kayıtedilmiştir. Ses kayıtlarının birinci araştırmacı tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek için rastgele seçilenkayıtların %43’ü üçüncü araştırmacı tarafından ayrı bir form kullanılarak gözlemciler arası güvenirlik bakılmıştır.Bulgular: Ses-kaydı-1’in değişim katsayısı %10,96, ses-kaydı-2’nin ise %12,2 bulunmuştur. Ses kayıtları arasında anlamlı birfarklılık bulunmamıştır. Bu nedenle en az değişim katsayısına sahip olan anlamsız sözcükler tespit edilmiştir. Her iki seskaydında eşit değişim katsayısına sahip anlamsız sözcük olduğunda genel olarak ses-kaydı-1’in değişim katsayısı düşük olduğuiçin ses-kaydı-1’deki anlamsız sözcükler seçilmiştir. Sonuç olarak bir, iki, üç ve dört heceli 20 anlamsız sözcük belirlenmiştir.Ayrıca gözlemciler arası güvenirliğin %87 olduğu bulunmuştur.Sonuç: Daha kısa sürede değerlendirme yapması ve görev sırasında çocukların sıkılmasını önlemesi açısından bu listenindaha kullanışlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Kısaltılmış Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesi, araştırmalar arası kıyaslamayapmayı mümkün kılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Shortening Process of Nonword Repetition List

Öz:
Aim: The aim of this study is to shorten the Turkish Nonword Repetition List which consists of 36 nonwords to be composed of 20 nonwords of 1-4 syllables. Thus, it is planned to select nonwords that have the least variability among the individuals. Material and Methods: The Turkish Nonword Repetition was recorded by a professional speaker in a professional studio. Two audio recordings were taken. Normalization was done to balance the sound levels between the syllables. Sound recordings were presented to 35 children who were hearing typically and range of their ages are 7;0-10;5. When sound recordings were presented, the repetitions of the children were marked on a form and recorded with a sound recorder at the same time. Forty-three percent of the records were examined for interobserver reliability. Results: The variation coefficient of sound-recording-1 was found 10.96%, and the sound-recording-2 was found 12.2%. No significant differences were found between the sound recordings. Therefore, nonwords which have the least variation coefficient were identified. When there are words with equal variation coefficient in both sound recordings, the nonwords in sound-recording-1 were chosen inasmuch as the variation coefficient of sound-recording-1 is generally low. As a result, 20 nonwords were identified as one, two, three and four syllables. Moreover the interobserver reliability was found to be 87%. Conclusion: It is thought that this list is more useful in terms of evaluating less time and preventing children are bored during the task. It is also possible to compare between studies with the Short Nonword Repetition List.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Henry L. The development of working memory in children. London: SAGE Publications; 2012.
 • 2. Baddeley A. Working memory, thought, and action. London: Oxford University Press; 2007.
 • 3. Gathercole SE, Willis CS, Emslie H, Baddeley AD. Phonological memory and vocabulary development during the early school years: A longitudinal study. Developmental Psychology. 1992; 28(5): 887-98.
 • 4. Pisoni DD, Geers AE. Working memory in deaf children with cochlear implants: Correlations between digit span and measures of spoken language processing. The Annals of Otology, Rhinology & Laryngology Supplement. 2000; 185: 92-3.
 • 5. Masoura EV, Gathercole SE. Phonological short‐term memory and foreign language learning. International Journal of Psychology. 1999; 34(5-6): 383-8.
 • 6. Dillon CM, Pisoni DB. Non word repetition and reading skills in children who are deaf and have cochlear implants. The Volta Review. 2006; 106(2): 121-45.
 • 7. Archibald LM, Gathercole SE. Nonword repetition: A comparison of tests. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2006; 49(5): 970-83.
 • 8. Kidd E. The role of verbal working memory in children's sentence comprehension: A critical review. Topics in Language Disorders. 2013; 33(3): 208-23.
 • 9. Gathercole SE, Hitch GJ, Martin AJ. Phonological short-term memory and new word learning in children. Developmental Psychology. 1997; 33(6): 966-79.
 • 10. Dillon CM, Burkholder RA, Cleary M, Pisoni DB. Nonword repetition by children with cochlear implants: Accuracy ratings from normal-hearing listeners. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2004; 47(5): 1103-16.
 • 11. Dillon CM, Pisoni DB. Nonword repetition and reading in deaf children with cochlear implants. International Congress Series. 2004; 1273: 304-7.
 • 12. Akoğlu G, Acarlar F. Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2014; 39(173): 13-24.
 • 13.Carter AK, Dillon CM, Pisoni DB. Imitation of nonwords by hearing impaired children with cochlear implants: Suprasegmental analyses. Clinical Linguistics & Phonetics. 2002; 16(8): 619-38.
 • 14. Cleary M, Pisoni DC, David B. Imitation of nonwords by deaf children after cochlear implantation: Preliminary findings. The Annals of Otology, Rhinology & Laryngology Supplement. 2002; 189: 91-6.
 • 15. Dillon CM, Cleary M, Pisoni DB, Carter AK. Imitation of nonwords by hearing‐impaired children with cochlear implants: Segmental analyses. Clinical Linguistics & Phonetics. 2004; 18(1): 39-55.
 • 16. Tsai KS, Tseng LH, Wu CJ, Young ST. Development of a mandarin monosyllable recognition test. Ear and Hearing. 2009; 30(1): 90-9.
 • 17. Martin FN, Clark JG. Introduction to audiology. 9th ed. Boston: Pearson/Allyn and Bacon; 2006.
 • 18.Büyüköztürk Ş. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem; 2014.
 • 19. House AE, House BG, Campbell MB. Measures of interobserver agreement: Calculation formula and distribution effect. Journal of Behavioral Assessment. 1981; 3(1): 37-57.
 • 20. Henry LA. The effects of word length and phonemic similarity in young children's short-term memory. The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1991; 43(1): 35-52.
 • 21. Henry LA, Turner JE, Smith PT, Leather C. Modality effects and the development of the word length effect in children. Memory. 2000; 8(1): 1-17.
 • 22. Towse JN, Hitch GJ, Hutton U. A reevaluation of working memory capacity in children. Journal of Memory and Language. 1998; 39(2): 195-217.
 • 23. Montgomery JW. Understanding the language difficulties of children with specific language impairments does verbal working memory matter? American Journal of Speech-Language Pathology. 2002; 11(1): 77-91.
 • 24. Kahramaner M. Kekeme çocuklarda fonolojik bellek ve görsel-mekansal bellek değerlendirmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2018.
APA AKÇAKAYA H, Dogan M, GÜRKAN S, YUCEL E (2018). Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. , 67 - 71.
Chicago AKÇAKAYA Hatice,Dogan Murat,GÜRKAN Selhan,YUCEL Esra Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. (2018): 67 - 71.
MLA AKÇAKAYA Hatice,Dogan Murat,GÜRKAN Selhan,YUCEL Esra Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. , 2018, ss.67 - 71.
AMA AKÇAKAYA H,Dogan M,GÜRKAN S,YUCEL E Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. . 2018; 67 - 71.
Vancouver AKÇAKAYA H,Dogan M,GÜRKAN S,YUCEL E Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. . 2018; 67 - 71.
IEEE AKÇAKAYA H,Dogan M,GÜRKAN S,YUCEL E "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci." , ss.67 - 71, 2018.
ISNAD AKÇAKAYA, Hatice vd. "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci". (2018), 67-71.
APA AKÇAKAYA H, Dogan M, GÜRKAN S, YUCEL E (2018). Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 67 - 71.
Chicago AKÇAKAYA Hatice,Dogan Murat,GÜRKAN Selhan,YUCEL Esra Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8, no.2 (2018): 67 - 71.
MLA AKÇAKAYA Hatice,Dogan Murat,GÜRKAN Selhan,YUCEL Esra Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, 2018, ss.67 - 71.
AMA AKÇAKAYA H,Dogan M,GÜRKAN S,YUCEL E Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(2): 67 - 71.
Vancouver AKÇAKAYA H,Dogan M,GÜRKAN S,YUCEL E Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(2): 67 - 71.
IEEE AKÇAKAYA H,Dogan M,GÜRKAN S,YUCEL E "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci." Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, ss.67 - 71, 2018.
ISNAD AKÇAKAYA, Hatice vd. "Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin Kısaltılma Süreci". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8/2 (2018), 67-71.