Yıl: 2004 Cilt: 28 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 86 - 90 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar

Öz:
İnsanın ince bağırsağında yaşayan en uzun sestod olan, Taenia saginata larval (metasestod) dönemi başta sığırlar olmak üzere pek çok canlı vücudunda gelişebilirler. Sistiserkus denilen bu evrim döneminde larva incimsi beyazlıkta olup, en geniş yerinde yaklaşık bir cm genişliğinde, içi sıvı ile dolu bir kesedir. Bu kesenin içinde invajine durumda, kese çeperiyle bağlantılı olan tek bir skoleks bulunur. Araştırmamızda sığır kalp dokusundan çıkardığımız 45 adet T. saginata sistiserkuslarının (Cysticercus bovis) bir kısmı, %10'luk formalinde tespit edildikten sonra histopatolojik kesitleri hazırlandı; bir bölümü açılarak sistiserkusun normal şekline gelmesi sağlandıktan sonra Delafield'in hematoksileni ve Semichon'un Karmin boyası ile boyanarak incelendi. Diğer bir kısım sistiserkusların boyun kısmından kültür yapılmaya çalışıldı. Bu araştırma T. saginata sistiserkusu üzerinde yaptığımız çalışmanın sonuçlarını içermektedir.
Anahtar Kelime: Taenia saginata Cysticercus

Konular: Genel ve Dahili Tıp Parazitoloji

Observations on cysticerci of Taenia saginata (Cysticercus bovis)

Öz:
The so called Cysticercus bovis is an infective stage of Taenia saginata. This metacestode form lives in intermediate hosts such as cattle and various other animals. It can be found in the musculature of these hosts especially in the young, resembles a pearl-white colored pea and its maximum length is 1 cm. This Cysticercus consists of a fluid filled bladder containing an inverted scolex. In this study, we dissected about 45 cysticerci from a calf heart. Some of these cysticerci were fixed in 10% formaldehyde, then sectioned, stained and mounted using routine histopathological methods. Some other specimens were dissected; the scolices were everted and then stained with either Delafield's hematoxylin or Semichon's carmine. The remaining ones were used in our tissue culture experiments. In this part of the study, we tried to establish a cell line culture from the cells of the neck region of the scolices without success. In this paper, we have reported our findings on the cysticercus stage of T. saginata.
Anahtar Kelime: Taenia saginata Cysticercus

Konular: Genel ve Dahili Tıp Parazitoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Güralp N, 1981. Helmintoloji. 2. Baskı. Ank. Üniv. Vet. Fak. Yayın. No. 368. Ankara.
 • 2. Özçelik S, 1999. Taenia saginata ve Taenia solium’un yapıları ve yaşam döngüleri. “Taeniosis ve Etkenleri” içinde (ed. G. Saygı), Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Sivas, s. 23-52.
 • 3. Pawlowski Z, Schultz MG, 1973. Taeniasis and cysticercosis (Taenia saginata) “Advances in Parasitology” içinde (B. Dawes, ed.), vol. 10, Academic Press, London, pp. 269-343.
 • 4. Poyraz Ö, Saygı G, Genç Ş, 1990. Sivas et ve balık kurumu kombinası’nda 1985-1988 yılları arasında kesilen sığırlarda Cysticercus bovis görülme sıklığı. T Parazitol Derg, 14(1): 51- 58.
 • 5. Roberts LS, Janovy J, 1996. Gerald D. Schmidt and Larry S. Roberts’ Foundations of Parasitology.5 th ed. Wm. C. Brown Publ.
 • 6. Saygı G, 1999. Teniyoz ve sistiserkozun epidemiyolojisi. “Taeniosis ve Etkenleri” içinde (ed. G. Saygı), Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Sivas, s. 97-126.
 • 7. Saygı G, 2000. Parazitoloji Atlası. Esnaf Ofset Matbaacılık, Sivas.
 • 8. Saygı G, Özçelik S, Poyraz Ö, 1995. A survey of intestinal parasites in students of adult educational center in Sivas, Turkey. J Egypt Soc Parasitol, 25(2): 303-310.
 • 9. Saygı G, Yılmaz M, 1984. Sivas Halk Eğitim Merkezi kusiyerlerinde ve akrabalarında bağırsak asalaklarının araştırılması. T Parazitol Derg, 7(1-2): 73-82.
 • 10. Šlais J, 1973. Functional Morphology of Cestode Larvae. “Advances in Parasitology” içinde (ed. B. Dawes), vol. 11, Academic Press, London, pp. 395-480.
 • 11. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M, 1995. Unat’ın Tıp Parazitolojisi. 5. Baskı. Cerr. Tıp Fak. Vakfı ayayını: 15, İstanbul.
 • 12. Von Brand T, Scott DB, Nylen MU, Pugh MH, 1965. Variations in the mineralogical composition of cestode calcareous corpuscles. Exp Parasitol, 16(3):382-391.
 • 13. Von Brand T, Weinbach EC, 1965. Incorporation of phosphate into the soft tıssues and calcareous corpuscles of larval Taenia taeniaeformis. Comp Biochem Physiol, 14: 11-20.
APA POLAT A, SAYGI G, YURTOGLU S (2004). Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar. , 86 - 90.
Chicago POLAT Akın Zübeyde,SAYGI Gülendame,YURTOGLU SINAN Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar. (2004): 86 - 90.
MLA POLAT Akın Zübeyde,SAYGI Gülendame,YURTOGLU SINAN Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar. , 2004, ss.86 - 90.
AMA POLAT A,SAYGI G,YURTOGLU S Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar. . 2004; 86 - 90.
Vancouver POLAT A,SAYGI G,YURTOGLU S Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar. . 2004; 86 - 90.
IEEE POLAT A,SAYGI G,YURTOGLU S "Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar." , ss.86 - 90, 2004.
ISNAD POLAT, Akın Zübeyde vd. "Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar". (2004), 86-90.
APA POLAT A, SAYGI G, YURTOGLU S (2004). Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 28(2), 86 - 90.
Chicago POLAT Akın Zübeyde,SAYGI Gülendame,YURTOGLU SINAN Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar. Türkiye Parazitoloji Dergisi 28, no.2 (2004): 86 - 90.
MLA POLAT Akın Zübeyde,SAYGI Gülendame,YURTOGLU SINAN Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar. Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.28, no.2, 2004, ss.86 - 90.
AMA POLAT A,SAYGI G,YURTOGLU S Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2004; 28(2): 86 - 90.
Vancouver POLAT A,SAYGI G,YURTOGLU S Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2004; 28(2): 86 - 90.
IEEE POLAT A,SAYGI G,YURTOGLU S "Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar." Türkiye Parazitoloji Dergisi, 28, ss.86 - 90, 2004.
ISNAD POLAT, Akın Zübeyde vd. "Taenia saginata sistiserkusu (Cysticercus bovis) üzerinde çalışmalar". Türkiye Parazitoloji Dergisi 28/2 (2004), 86-90.