Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 70 Sayfa Aralığı: 1 - 14 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25095/mufad.396673 İndeks Tarihi: 21-01-2021

TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması

Öz:
Ülkeler; sosyal, ekonomik, kültürel vb. yönlerden, birbirleriyle her geçen gün daha fazla ilişkili hale gelmekteler. Ülkeler arası artarak devam eden ilişkilerin, daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm dünyada çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, uluslararası ortak bir muhasebe dilinin tesis edilmesine yönelik, ülkemizde atılan adımlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı; teknoloji, küreselleşme, inovasyon ve rekabet gibi ekonomik hayatta belirleyici olan bazı unsurlarda yaşanan hızlı değişimin de etkisiyle, değeri düşen varlıklar konusunu düzenleyen TMS-36' nın incelenerek standartta açıklanan; "Kullanım Değeri" kavramının anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Çalışmanın son bölümünde, Kullanım değerinin hesaplanmasına yönelik çeşitli senaryolar üzerinden örnek çözümler yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Calculation of Value in Use According to Turkish Accounting Standarts-36 on Impairment of Assets

Öz:
Countries are becoming more and more associated with each other from social, economical, and cultural perspectives. To maintain the relations between countries in a more vigorous manner, a variety of regulations is made around the globe. In this context, the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority of Turkey has taken steps to make Turkey's accounting language compatible with the rest of the world. Turkish Accounting Standart-36 regulates the issue of ‘impairment of assets’ which is affected by transformative and rapid changes in technology, globalization, innovation and competition and has a great impact on financial life. The aim of this study is to examine the TAS-36 and, thereby, to contribute to the understanding of “the value in use” concept described in the standards. In the last section of the study, Value in Use calculation has been illustrated for different scenarios.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbulut, Akın (2015), “Karşılaştırmalı TMS/TFRS-Vergi Uygulamaları ve Sonuçları”, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ankara.
 • Akdoğan, Nalan - Sevilengül, Orhan (2007), “Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tekdüzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler”, Mali Çözüm, Sayı:84, Kasım-Aralık, ss.29-69.
 • Akgül, Ali İhsan (2009), “Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü ve Şerefiyenin İncelenmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:18, ss:1-34.
 • Greuning, Hennie - Scott, Darrel - Terblanche, Simonet (2010), “International Financial Reporting Standards A Practıcal Guıde”, The World Bank, Washington D.C. Erişim Tarihi:01.02.2015,.https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2288/608070PUB0Fina10Box358332B01PUBLIC1.pdf?sequence=1
 • IFRS Foundation, (2009). Training Material for the IFRS for SMEs, Module 27-Impairment of Assets, s:1-72, Erişim Tarihi: 30.01.2015, http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Documents/IFRS%20for%20SMEs%20Modules/Module%2027_version2013-2.pdf
 • Marşap, Beyhan (2008), “Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulaması ve Yararlı Ömrün Belirlenmesi”, VI. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, ss:1-258
 • Örten, Remzi - Bayırlı, Rıdvan (2007), “TMS 16'ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:Ekim, ss:34-50.
 • Örten, Remzi - Kaval, Hasan - Karapınar, Aydın (2013), “Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları”, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Sağlam, Necdet - Yolcu, Mehmet - Eflatun, Ali Osman (2014), “Örneklerle UFRS Kayıtları”, Özel Baskı, Ankara.
 • TMS 36, Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı, 18.03.2006 Tarih ve 26112 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 28 Sıra No’lu Tebliğ.
 • Vinals, Jose (2008) “Improving Fair Value Accounting”, Financial Stability Review, Valuation and financial stability, Erişim Tarihi: 15.01.2015, https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Revue_de_la_stabilite_financi ere/etud13_1008.pdf
APA BİLEN A, ÖZKAN F (2016). TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması. , 1 - 14. 10.25095/mufad.396673
Chicago BİLEN Abdulkadir,ÖZKAN Fatih TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması. (2016): 1 - 14. 10.25095/mufad.396673
MLA BİLEN Abdulkadir,ÖZKAN Fatih TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması. , 2016, ss.1 - 14. 10.25095/mufad.396673
AMA BİLEN A,ÖZKAN F TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması. . 2016; 1 - 14. 10.25095/mufad.396673
Vancouver BİLEN A,ÖZKAN F TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması. . 2016; 1 - 14. 10.25095/mufad.396673
IEEE BİLEN A,ÖZKAN F "TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması." , ss.1 - 14, 2016. 10.25095/mufad.396673
ISNAD BİLEN, Abdulkadir - ÖZKAN, Fatih. "TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması". (2016), 1-14. https://doi.org/10.25095/mufad.396673
APA BİLEN A, ÖZKAN F (2016). TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(70), 1 - 14. 10.25095/mufad.396673
Chicago BİLEN Abdulkadir,ÖZKAN Fatih TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.70 (2016): 1 - 14. 10.25095/mufad.396673
MLA BİLEN Abdulkadir,ÖZKAN Fatih TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.70, 2016, ss.1 - 14. 10.25095/mufad.396673
AMA BİLEN A,ÖZKAN F TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2016; 0(70): 1 - 14. 10.25095/mufad.396673
Vancouver BİLEN A,ÖZKAN F TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2016; 0(70): 1 - 14. 10.25095/mufad.396673
IEEE BİLEN A,ÖZKAN F "TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.1 - 14, 2016. 10.25095/mufad.396673
ISNAD BİLEN, Abdulkadir - ÖZKAN, Fatih. "TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması". Muhasebe ve Finansman Dergisi 70 (2016), 1-14. https://doi.org/10.25095/mufad.396673