Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 72 Sayfa Aralığı: 51 - 66 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25095/mufad.396719 İndeks Tarihi: 21-01-2021

Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*

Öz:
Günümüzde, işletmelere yatırım kararları için yatırımcılar, sadece finansal raporlardaki veriler ve karlılık oranı ile değil, sosyal sorumluluk ve çevresel faktörleri de dikkate alarak, işletmenin geleceğine ilişkin durumunu görmek ve işletmenin sürdürülebilirliğini test etmek istemektedirler. Bu nedenle bir işletmenin sürekliliğinin raporlanması için, faaliyet raporlarında, finansal ve finansal olmayan verilerin birlikte raporlanması gerekmekte ve bu entegre raporlama ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada, kurumsal sürdürülebilirlik ve entegre raporlama literatüre dayanılarak kavramsal olarak ele alınmakta ve ülkemizde faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler üzerinde durulmaktadır. Çalışma kapsamında, BIST Sürdürülebilirlik İndeksinde yer alan işletmelerin yıllık faaliyet raporlarının incelenmesi suretiyle çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaların analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelime:

The Importance of Integrated Reporting From the View of Corporate Sustainability and BIST Applications

Öz:
Today, investors not only depend their investment decisions on data and profitability ratios in financial reports but also they take account social responsibilities and environmental factors to see the future of companies and test their business sustainability. Therefore, for the reporting of a company's continuity, the annual report is required to be reported along with the financial and non-financial data which is provided with integrated reporting. In this study, corporate sustainability and integrated reporting was handled conceptually based on literature and regulations about how to prepare financial reports in our country was emphasized. In the scope of the study, by examining the annual reports, the aim is to analyze environmental and social sustainability applications of companies which are part of BIST Sustainability Index.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 14 Şubat 2011 Tarihli, 27846 sayılı Resmi Gazete
 • Aras, Güler- Sarıoğlu, Gaye Uğur ( 2015), Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama, TUSİAD, Yayın No: T/2015, 10-567
 • Aydin, Sevgi (2015) , “KURUMSAL RAPORLAMANIN EVRİLME SÜRECİNE İLİŞKİN BİR İRDELEME”, Mali Çözüm Dergisi, Temmuz –Ağustos 2015, ss.61-72
 • BDS 570 İşletmenin Sürekliliği, 23.01. 2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete
 • Büdeyri, Taner- Kısa, Adnan (2016), “Entegre Raporlama(Er): Literatür Araştırması”, Proceedings of SOCIOINT 2016 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 23-25 May 2016- Istanbul, Turkey, ss.182-189
 • Dissanayake, Dinithi - Tilt, Carol - Xydias-Lobo, Maria (2016), ‘‘Sustainability reporting by publicly listed companies in Sri Lanka’’, Journal of Cleaner Production, Sayı 129, ss. 169–182. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.086
 • EIRIS Empowering Responsible Investment ( 2014 ), Bıst Sustaınable Index Research Methodology (www.eiris.org)
 • Fasan, Marco - Mio, Chiara - Pauluzzo, Rubens (2016), ‘‘Internal Application of IR Principles: Generali’s Internal Integrated Reporting’’, Journal of Cleaner Production, ss. 1–42.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik, 28.08.2012 Tarihli 28395 Sayılı Resmi Gazete
 • http://www.tkyd.org/files/images/content/faaliyet_alanlari/haberler/EkoIQ_Subat2015_TKY D_EntegreRporlama_EOG.pdf ( 02.08.2016) https://www.kap.org.tr/tr/bildirim-sorgu
 • Kaya, H. Pınar ( 2015), “Entegre Raporlama Sisteminin Ortaya Çıkış Sebepleri ve Şirketlere Sağlayacağı Faydalar”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Haziran 2015, ss.113-130
 • Maas, Karen - Schaltegger, Stefan - Crutzen, Nathalie (2016), ‘‘Integrating corporate sustainability assessment, management accounting, control, and reporting’’, Journal of Cleaner Production, ss. 1–12. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.008
 • Mitche, Steven ( 2016) “Neden, Ne Zaman, Ne Niçin? Entegre Raporlamaya Bir Bakış”, Hissedar dergisi , sayı 19 , ss.38-39
 • Özdemir, Haluk (2014), “Entegre Raporlama ve Değer Yaratma” konulu panel konuşması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği”, 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi Gazete
 • Thijssens, Thomas - Bollen, Laury - Hassink, Harold (2016), ‘‘Managing sustainability reporting: Many ways to publish exemplary reports’’, Journal of Cleaner Production, ss. 1–16. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.098
 • Topcu, Mustafa Kemal- Korkmaz, Göksel ( 2015), “Entegre Raporlama: Kavramsal Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:30, Sayı:1, Yıl:2015, ss. 1-22
 • Türker, İnci - Sayar, A. R. Zafer. (2014), ‘‘ The Relationship Between Integrated Reporting and Financial Reporting’’, Management Studies, Cilt 2, Sayı 7, ss. 465–478.
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Proje Ortakları( 2016) , Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Ulusal İnceleme Raporu
 • Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-Turkish.pdf( 10.08.2016)
 • Yaz, Dursun Ali (2014), Entegre Raporlama (Integrated Reporting), http://www.finansgundem.com/yazarlar/entegre-raporlama-integrated-reporting-yazisi/466633( 02.08.2016)
APA GÜCENME GENÇOĞLU Ü, AYTAÇ A (2016). Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*. , 51 - 66. 10.25095/mufad.396719
Chicago GÜCENME GENÇOĞLU Ümit,AYTAÇ Alp Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*. (2016): 51 - 66. 10.25095/mufad.396719
MLA GÜCENME GENÇOĞLU Ümit,AYTAÇ Alp Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*. , 2016, ss.51 - 66. 10.25095/mufad.396719
AMA GÜCENME GENÇOĞLU Ü,AYTAÇ A Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*. . 2016; 51 - 66. 10.25095/mufad.396719
Vancouver GÜCENME GENÇOĞLU Ü,AYTAÇ A Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*. . 2016; 51 - 66. 10.25095/mufad.396719
IEEE GÜCENME GENÇOĞLU Ü,AYTAÇ A "Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*." , ss.51 - 66, 2016. 10.25095/mufad.396719
ISNAD GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit - AYTAÇ, Alp. "Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*". (2016), 51-66. https://doi.org/10.25095/mufad.396719
APA GÜCENME GENÇOĞLU Ü, AYTAÇ A (2016). Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(72), 51 - 66. 10.25095/mufad.396719
Chicago GÜCENME GENÇOĞLU Ümit,AYTAÇ Alp Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.72 (2016): 51 - 66. 10.25095/mufad.396719
MLA GÜCENME GENÇOĞLU Ümit,AYTAÇ Alp Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.72, 2016, ss.51 - 66. 10.25095/mufad.396719
AMA GÜCENME GENÇOĞLU Ü,AYTAÇ A Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2016; 0(72): 51 - 66. 10.25095/mufad.396719
Vancouver GÜCENME GENÇOĞLU Ü,AYTAÇ A Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2016; 0(72): 51 - 66. 10.25095/mufad.396719
IEEE GÜCENME GENÇOĞLU Ü,AYTAÇ A "Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.51 - 66, 2016. 10.25095/mufad.396719
ISNAD GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit - AYTAÇ, Alp. "Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları*". Muhasebe ve Finansman Dergisi 72 (2016), 51-66. https://doi.org/10.25095/mufad.396719