Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 72 Sayfa Aralığı: 67 - 82 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25095/mufad.396720 İndeks Tarihi: 21-01-2021

Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Öz:
Finansal piyasalar incelendiğinde, belli aralıklarla farklı nedenlerden dolayı krizlerin yaşanmış olduğu görülür. Etkileri büyük çapta hissedilmiş olan bu krizlerin altında yatan en önemli nedenlerden birisi spekülatif balonlardır. Spekülatif balonların nasıl oluştukları hakkındaki araştırmalardan, bu zamana kadar anlamlı sonuçlar alınamamıştır. Balonların oluşumunu açıklamaya yönelik yeni bir disiplin olarak Nöroekonomi ön plana çıkmıştır. Nöroekonomi; nöroloji, psikoloji ve ekonomi bilim dallarını bir araya getirerek, beyin dalgaları ile yatırım kararlarını ve yatırımcı davranışlarını anlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, nöroekonomiden yararlanarak, finansal balonları açıklamaya yönelik çalışmalar incelenmiştir. Finansal balonlarla ortaya çıkan krizler incelenerek, nöroekonomi ve davranışsal finans açısından konu irdelenmiştir. Sonuç olarak, geleneksel finans teorileri ile açıklanamayan bu krizlerin, nöroekonomi ve davranışsal finans ile açıklanabileceği yapılan çalışmaların incelenmesiyle ortaya konmuştur.
Anahtar Kelime:

Evaluatin Of Economic Crises Within The Concept Of Neuroeconomics

Öz:
When the financial markets are analyzed it can be seen that crises ocur periodically due to different reasons. One of the main reasons is considered as speculative bubbles. Up to now, any significant result has not been obtained from related studies. At this point neuroeconomics is considered as a new discipline with the aim of examining the bubble formation. Neuroeconomics consisting of neurology, psychology and economics aims to analyze investment decisions and investors’ behaviors via brain waves. In this study papers written for analyzing financial bubbles are taken into the consideration by using neuroeconomics. Furthermore crises caused from these bubbles were explored from the viewpoint of neuroeconomics and behavioral finance. According to the results of related studies these crises which can not be explained by traditional financial theories are examined in the light of neuroeconomics and behavioral finance.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akıncı, Merter.- Yüce Akıncı, Gönül - Yılmaz, Ömer. (2014), "Lale Çılgınlığından Mortgage Krizine Spekülatif Balonlar.", Tarih Okulu Dergisi, Cilt 7, Sayı 19, ss. 719-749.
 • Bayar, Yılmaz. - Kılıç, Cüneyt. (2013), "Küresel Finansal Krizin Davranışsal Finans Perspektifinden İncelenmesi", İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 62, Sayı 2, ss. 177-195.
 • Colombo, Jesse. (2012a), The South Sea Bubble, www.thebubblebubble.com.
 • Colombo, Jesse. (2012b), The Dot-Com Bubble. Erişim Tarihi: 02.01.2013, http://www.stock-market-crash.net/dot-com-bubble/. (Aktaran Akıncı, Merter, Gönül Yüce Akıncı, ve Ömer Yılmaz. (2014) "Lale Çılgınlığından Mortgage Krizine Spekülatif Balonlar.", Tarih Okulu Dergisi, Cilt 7, Sayı 19, ss. 740).
 • De Freitas, Will. - De Martino, Benedetto. - Taffler Richard. (2013), "Neuroscience May Help Us Understand Financial Bubbles", http://theconversation.com.
 • Duman, Erhan. (2011), "Krizlerin Anatomisi: 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizinin Karşılaştırılması." Yüksek Lisans Tezi, Karaman: Karamanoğlu Mehmet Bey Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eğilmez, Mahfi. (2008), "Balonlar Lale Çılgınlığıyla Başladı", www.radikal.com.tr.
 • Flood, Robert P.- Garber, Peter M. (1980), "Market Fundamentals versus Price-Level Bubbles: The First Tests", Journal of Political Economy, Cilt 88, Sayı 4, ss. 745-770.
 • Gitlin, Martin. - Richard, Sylla. (2008), The 1929 Stock Market Crash. USA: ABDO Publishing. (Aktaran Akıncı, Merter, Gönül Yüce Akıncı, ve Ömer Yılmaz. (2014) "Lale Çılgınlığından Mortgage Krizine Spekülatif Balonlar.", Tarih Okulu Dergisi, Cilt 7, Sayı 19, ss. 730).
 • Grosse, Robert.( 2010), "The Global Financial Crisis - A Behavioral View", Social Science Research Network.. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1537744.
 • Kurtoğlu, Ramazan. (2015), Küresel Para Savaşları ve Davranışsal Ekonomisi Nörofinans, Orion Kitabevi, Ankara.
 • Kutlu, Hüseyin Ali. - Demirci N. Savaş. (2011), "Küresel Finansal Krizi (2007-?) Ortaya Çıkaran Nedenler, Krizin Etkileri, Krizden Kısmi Çıkış ve Mevcut Durum", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 121-136.
 • Peterson, Richard L. (2012), Aklın Para Üzerindeki Gücü Karar Anı, Scala Yayıncılık, İstanbul
 • Smith, Alec. - Lohrenz, Terry. - King, Justin. - Montague, P. Read. - Camerer, F. Colin. (2014), "Irrational Exuberance and Neural Crash Warning Signals During Endogenous Experimental Market Bubbles.", Proceedings of the National Academy of Sciences, Cilt 111, Sayı 29, ss. 10503–10508.
 • Soydal, Haldun. - Mızrak, Zekeriya - Yorgancılar, Fatma Nur. (2010) "Nöroekonomi Kavramının İktisat Bilimi İçindeki Yeri, Önemi, Bilimselliği", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 19, ss. 215-240.
 • Speck, William Arthur. (1977). Stability and Strife: England, 1714-1760. USA: Harvard University Press. (Aktaran Akıncı, Merter, Gönül Yüce Akıncı, ve Ömer Yılmaz. (2014) "Lale Çılgınlığından Mortgage Krizine Spekülatif Balonlar.", Tarih Okulu Dergisi, Cilt 7, Sayı 19, ss. 726).
 • Szyszka, Adam. (2010), "Behavioral Anatomy of the Financial Crisis", Journal of CENTRUM Cathedra, Cilt 3, Sayı 2, ss.121-135.
 • Tufan, Ekrem. (2008), Davranışsal Finans: Finansal Kararları Yönlendiren Sosyal Psikolojik Anomalilerin Davranışsal Finans Bağlamında İncelenmesi ve İMKB Açısından Değerlendirmesi, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Wollscheid, Christian. (2012), Rise and Burst of the Dotcom Bubble: Causes, Characteristics, Examples. Germany: GRIN Verlag. (Aktaran Akıncı, Merter, Gönül Yüce Akıncı, ve Ömer Yılmaz. (2014) "Lale Çılgınlığından Mortgage Krizine Spekülatif Balonlar.", Tarih Okulu Dergisi, Cilt 7, Sayı 19, ss. 739).
 • Yılmaz, Durmuş. (2008), “Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız?", Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , ss. 1-11.
 • Yılmaz, D. ve Gayğusuz, F.(2009), 2008 Krizinin Yeni Ekonomik Yapı Üzerine Etkileri: http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/kalkinma/kalkinma39.pdf, Erişim Tarihi: 22.04.2010 (Aktaran Duman, Erhan. (2011), "Krizlerin Anatomisi: 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizinin Karşılaştırılması." Yüksek Lisans Tezi, Karaman: Karamanoğlu Mehmet Bey Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss. 57).
 • http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-irrational-markets-20140710-story.html (Erişim Tarihi: 28.11.2015).
 • http://www.neurogistics.com/thescience/whatareneurotransmi09ce.asp Erişim Tarihi: 26.11http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-irrational-markets-20140710-story.html (Erişim Tarihi: 28.11.2015).
 • http://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/ (Erişim Tarihi: 23.12.2015).
 • www.thebubblebubble.com (Erişim Tarihi: 24.12.2015).
APA GÖKBEL ALTINIRMAK S, EYÜBOĞLU A (2016). Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. , 67 - 82. 10.25095/mufad.396720
Chicago GÖKBEL ALTINIRMAK Serpil,EYÜBOĞLU Ayşesu Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. (2016): 67 - 82. 10.25095/mufad.396720
MLA GÖKBEL ALTINIRMAK Serpil,EYÜBOĞLU Ayşesu Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. , 2016, ss.67 - 82. 10.25095/mufad.396720
AMA GÖKBEL ALTINIRMAK S,EYÜBOĞLU A Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. . 2016; 67 - 82. 10.25095/mufad.396720
Vancouver GÖKBEL ALTINIRMAK S,EYÜBOĞLU A Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. . 2016; 67 - 82. 10.25095/mufad.396720
IEEE GÖKBEL ALTINIRMAK S,EYÜBOĞLU A "Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi." , ss.67 - 82, 2016. 10.25095/mufad.396720
ISNAD GÖKBEL ALTINIRMAK, Serpil - EYÜBOĞLU, Ayşesu. "Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi". (2016), 67-82. https://doi.org/10.25095/mufad.396720
APA GÖKBEL ALTINIRMAK S, EYÜBOĞLU A (2016). Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(72), 67 - 82. 10.25095/mufad.396720
Chicago GÖKBEL ALTINIRMAK Serpil,EYÜBOĞLU Ayşesu Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.72 (2016): 67 - 82. 10.25095/mufad.396720
MLA GÖKBEL ALTINIRMAK Serpil,EYÜBOĞLU Ayşesu Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.72, 2016, ss.67 - 82. 10.25095/mufad.396720
AMA GÖKBEL ALTINIRMAK S,EYÜBOĞLU A Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2016; 0(72): 67 - 82. 10.25095/mufad.396720
Vancouver GÖKBEL ALTINIRMAK S,EYÜBOĞLU A Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2016; 0(72): 67 - 82. 10.25095/mufad.396720
IEEE GÖKBEL ALTINIRMAK S,EYÜBOĞLU A "Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.67 - 82, 2016. 10.25095/mufad.396720
ISNAD GÖKBEL ALTINIRMAK, Serpil - EYÜBOĞLU, Ayşesu. "Ekonomik Krizlerin Nöroekonomi Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi 72 (2016), 67-82. https://doi.org/10.25095/mufad.396720