Yıl: 2020 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 112 - 119 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29128/geomatik.58153 İndeks Tarihi: 26-01-2021

Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği

Öz:
Arazi toplulaştırma projeleri sonrasında elde edilen ekonomik kazançlar hem tarımhem de ülke ekonomileri için oldukça önemlidir. Arazi toplulaştırma projelerininartırılması ve ülke genelinde yaygınlaşmasının sağlanması açısından arazitoplulaştırma projelerinin getirdiği ekonomik kazançların özümsenmesi oldukçaönemlidir. Bu çalışmada, Konya İli Çumra İlçesi Üçhüyük Mahallesinde yapılan arazitoplulaştırma projesi incelenerek yapılan toplulaştırma çalışmasının ekonomikanalizleri yapılmıştır. Çalışmada çiftçilerle yapılan anketler ve proje sahası bilgileriincelenmiştir. Ayrıca toplulaştırma çalışmalarının işletmeler üzerindeki etkilerininbelirlenebilmesi için işletmeler büyüklüklerine göre 3 gruba ayrılarak işletmelerüzerinde gayri safi üretim değeri, gayri safi hasıla, işletme masrafları, saf hasıla ve netkar kriterlerine göre analizler yapılmış büyük işletmelerin toplulaştırmaçalışmalarından daha büyük kar elde ettiği bulunmuştur. Analizler yapılırken öncekiyıllarda yapılan çalışmalarla da karşılaştırmalar yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

Economic Analysis of Land Consolidation Project: Üçhüyük District, Çumra-Konya-Turkey Case

Öz:
Economic gains after land consolidation projects are important for both agriculture and national economies. In order to increase land consolidation projects and spread them across the country, it is important to assimilate the economic gains of land consolidation projects. In this study, the land consolidation project in Üçhüyük Quarter of Çumra District of Konya was studied and analyzed. Surveys conducted with farmers and project area information were examined. In addition, in order to determine the effects of the consolidation activities on the enterprises, the enterprises were divided into 3 groups according to their size and analyzed on the basis of gross production value, gross product, operating costs, pure product and net profit criteria. While making the analyzes, comparisons were made with previous studies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Cay T, Ayten T, Iscan F, 2010. Effects of different land reallocation models on the success of land consolidation projects: Social and economic approaches. Land Use Policy, 27, 2, 262-9.
 • Ertunç E, Çay T, Haklı H, 2018. Modeling of reallocation in land consolidation with a hybrid method. Land Use Policy, 76, 754-61.
 • Hiironen J, Riekkinen K, 2016. Agricultural impacts and profitability of land consolidations. Land Use Policy, 55, 309-17.
 • Jin XB, Xu XX, Xiang XM, Bai Q, Zhou YK, 2016. System-dynamic analysis on socio-economic impacts of land consolidation in China. Habitat Int, 56, 166-75.
 • Karlı, 2018. Isparta İlinde Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlardaki Tarım İşletmelerinin SosyoEkonomik Analizi. MKÜ Dergisi, 23, 1, 106-14.
 • Kumbasaroğlu H, Dağdemir V, 2007. Erzurum Merkez ilçede tarım arazilerinde parçalılık durumuna göre tarım işletmelerinin ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38, 1, 49-58.
 • Moravcová J, Koupilová M, Pavlíček T, Zemek F, Kvítek T, Pečenka J, 2017. Analysis of land consolidation projects and their impact on land use change, landscape structure, and agricultural land resource protection: case studies of Pilsen-South and Pilsen-North (Czech Republic). Landsc Ecol Eng, 13, 1.
 • Salvati L, Kosmas C, Kairis O, Karavitis C, Acikalin S, Belgacem A, Solé-Benet A, Chaker M, Fassouli V, Gokceoglu C, 2016. Assessing the effectiveness of sustainable land management policies for combating desertification: A data mining approach. J Environ Manage, 183, 754-62.
 • Sklenicka P, Hladík J, Střeleček F, Kottová B, Lososová J, Číhal L, Šálek M, 2009. Historical, environmental and socio-economic driving forces on land ownership fragmentation, the land consolidation effect and the project costs. Agricultural Economics, 55, 12, 571-82.
 • TRGM, 2017. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Verileri.
 • TÜİK 2014. Tarım Alanları.
 • TÜİK, 2017. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Sonuçlar. Türkiye İstatistik Kurumu.
 • World population trends, 2017. UNFPA, https://www.unfpa.org/world-populationtrends.
 • Van den Noort PC, 1987. Land consolidation in the Netherlands. Land Use Policy, 4, 1, 11-3.
 • Van Huylenbroeck G, Coelho JC, Pinto PA, 1996. Evaluation of land consolidation projects (LCPs): A multidisciplinary approach. J Rural Stud, 12, 3, 297-310.
APA CAY T, SATILMIŞ R (2020). Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği. , 112 - 119. 10.29128/geomatik.58153
Chicago CAY Tayfun,SATILMIŞ Ramazan Yoldaş Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği. (2020): 112 - 119. 10.29128/geomatik.58153
MLA CAY Tayfun,SATILMIŞ Ramazan Yoldaş Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği. , 2020, ss.112 - 119. 10.29128/geomatik.58153
AMA CAY T,SATILMIŞ R Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği. . 2020; 112 - 119. 10.29128/geomatik.58153
Vancouver CAY T,SATILMIŞ R Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği. . 2020; 112 - 119. 10.29128/geomatik.58153
IEEE CAY T,SATILMIŞ R "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği." , ss.112 - 119, 2020. 10.29128/geomatik.58153
ISNAD CAY, Tayfun - SATILMIŞ, Ramazan Yoldaş. "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği". (2020), 112-119. https://doi.org/10.29128/geomatik.58153
APA CAY T, SATILMIŞ R (2020). Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği. Geomatik, 5(2), 112 - 119. 10.29128/geomatik.58153
Chicago CAY Tayfun,SATILMIŞ Ramazan Yoldaş Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği. Geomatik 5, no.2 (2020): 112 - 119. 10.29128/geomatik.58153
MLA CAY Tayfun,SATILMIŞ Ramazan Yoldaş Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği. Geomatik, vol.5, no.2, 2020, ss.112 - 119. 10.29128/geomatik.58153
AMA CAY T,SATILMIŞ R Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği. Geomatik. 2020; 5(2): 112 - 119. 10.29128/geomatik.58153
Vancouver CAY T,SATILMIŞ R Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği. Geomatik. 2020; 5(2): 112 - 119. 10.29128/geomatik.58153
IEEE CAY T,SATILMIŞ R "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği." Geomatik, 5, ss.112 - 119, 2020. 10.29128/geomatik.58153
ISNAD CAY, Tayfun - SATILMIŞ, Ramazan Yoldaş. "Arazi Toplulaştırma Projelerinin Ekonomik Analizi: Üçhüyük Mahallesi, Çumra- Konya- Türkiye Örneği". Geomatik 5/2 (2020), 112-119. https://doi.org/10.29128/geomatik.58153