Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi

Yıl: 2019 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 6 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 26-01-2021

Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi

Öz:
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için organik atıkların geri kazanılması son derece önemlidir. Son yıllarda yapılanaraştırmalarda organik atıkların geri kazanılarak farklı sektörlerde (kompost, gübre, enerji, vb) değerlendirilmesi konularında yürütülenaraştırmalar artarak devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı; kırmızı Kalifornia (Eisenia fetida) solucanının farklı tip yemle beslenmesinin,solucan sayısı ve ağırlığına etkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla üç farklı besi ortamında A: fındık atığı (% 100); B: fındık atığı (% 50) + organikçay lifi (% 50); C: fındık fındık atığı (% 30) + organik çay lifi (% 30) + inek gübresi (%20) + gürgen ağacı talaşı (%15) + gazete kağıdı (%5)tesadüfi deneme desenine göre denemeler kurulmuş ve farklı besi ortamlarında Eisenia fetida türü solucanlar 175 gün beslenmiştir. Ortalamadeğerlere göre en yüksek solucan sayısına 91. günde ve C besi ortamında; en düşük solucan sayısına 133. günde ve C besi ortamındarastlanmıştır. Solucan sayısı bakımından A-B ve B-C besi ortamları arasındaki farkin istatistiksel olarak (p< 0,05) önemli seviyede olduğubelirlenmiştir. Farklı besi ortamlarında 1 adet solucanda en yüksek ağırlığa 49. günde ve C besi ortamında, en düşük solucan ağırlığına ise B besiortamında rastlanmıştır. Farklı besleme materyallerinde 1 solucanın ortalama ağırlığındaki zamana göre meydana gelen değişimin düzensizolduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

The Effect of Different Type of Feeding Materials on Red California Worm Number and Weight

Öz:
Recycling of organic waste is extremely important for the sustainable use of natural resources. In recent years, research on organic waste in different sectors (compost, fertilizer, energy, etc.) has been going on. The aim of this study is to determine the effect of different types of feeding materials on the number and total weight of the red worm (Eisenia fetida). For this purpose, experiments were carried out according to the random trial design with four replicates in three diffrent feeding materials; A: hazelnut husk (100%); B: hazelnut husk (50%) + organic tea fiber (50%); C: hazelnut husk (30%) + organic tea fiber (30%) + cow fertilization (20%) + hornbeam sawdust (15%) + newspaper paper (5%) and Eisenia fetida were fed for 175 days. The highest number of worms were found at day 91 and in C feeding materials; while the lowest number of worms was found at day 175 and in B feeding materials. It was determined that the difference between the B and C feeding materials was statistically significant in terms of worm number. In the time dependent change of worm number, it was found that the difference between the feeding materials was statistically significant (p <0.05). The change in the average weight of 1 worm in different feeding materials was irregular.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anonim. (2018). Çay atıklarının değerlendirilmesi. http:// www.mnecevre.com/cay-atiklarinin-degerlendirilmesi-2, (16 Temmuz 2018).
 • Amouei, A.I., Yousefi, Z. & Khosravi, T. (2017). Comparison of vermicompost characteristics produced from sewage sludge of wood and paper industry and household solid wastes. Journal of Environmental Health Science & Engineering, 15, 5, doi: 10.1186/s40201-017-0269-z.
 • Arıman Karabulut, H., Kurtoğlu, İ., Yüksek, T. & Osmanoğlu, M.İ. (2016). Balık Yemlerinde Hayvansal Protein Kaynağı Olarak Solucan Ununun Kullanımı, Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 1(2), 64-69.
 • Aygün, S. (2015). Fındık zurufu kompostunun toprak kalitesi üzerine etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, Ordu, Türkiye, 91s.
 • Dandotiya, P. & Agrawal, O.P. (2014). Domestic method of kitchen and garden waste management. International Journal of Science and Research, 3(6), 1322-1327.
 • Deivanayaki, M. & Sathya, R. (2015). Macro and micronutrient analysis of vermicompost obtained from greengram wastes. Indian Journal of Science, 15(45), 27-33.
 • Demirel, B. & Gürdil, G.A.K. (2018). Fındık zurufu atığından yakıt briketi elde edilmesi ve brikete ait bazı özelliklerin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilim. Dergisi, 33, 24-29.
 • Gunadi, B. & Edwards, C.A. (2003). The effects of multiple applications of different organic wastes on the growth, fecundity and survival of Eisenia fetida (Savigny) (Lumbricidae). Pedobiologia, 47, 321- 329.
 • Güney, M.S. (2013). Utilization of hazelnut husk as biomass. Sustainable Energy Technol Assess, 4, 72- 77.
 • Güler, C. & Çakmakçı, H.A. (2016). Levha üretiminde alternatif kaynaklar. http://www.mobilyadergisi. com.tr/haber/levha-uretiminde-alternatif-kaynaklar, (11 Kasım 2016).
 • Gürdil, G.A.K., Baz, Y.Ö., Dok, M., Acar, M. & Demirel, Ç. (2016). Fındık zurufundan üretilen yakıt peletinin ısısal parametreleri. 2. Ulusal Biyo-yakıtlar Sempozyumu, 27-30 Eylül, 2016, Samsun Türkiye, 107-113s.
 • Iordache, M. (2018). Survival, weight, and prolifi cacy of Eisenia fetida (Savigny 1826) in relation to food type and several soil parameters. Pol J Environ Stud, 27(1), 109-115.
 • Pattnaik, S. & Reddy, M.V. (2010). Nutrient status of vermicompost of urban greenwaste processed by three earthworm species-Eisenia fetida, Eudrilus eugeniae, and Perionyx excavatus. Hindawi Publishing Corporation Applied and Environmental Soil Science, Article ID 967526, 13p, doi:10.1155/2010/967526.
 • Sherman, R. (2003). Raising earthworms successfully. North Carolina Cooperative Extension Service Publication Number: EBAE 103-83 Last Electronic Revision: August 2003 (CM), 1-26 pp. https://www.bae.ncsu.edu/extension/extpublications /waste/composting/agw-641_rasing-earthworms.pdf, (12 Kasım 2016).
 • Siddique, J., Khan, A.A., Hussain, I. & Akhter, S. (2005). Growth and reproduction of earthworm (Eisenia fetida) in different organic media. Pakistan J Zool, 37(3), 211-214.
 • Taşçıoğlu, C., Akçay, Ç. & Güler, C. (2018). Bazı tarımsal atıklardan üretilen kompozitlerin esmer çürüklük mantarı fomitopsis palustris’e karşı dayanımı. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 40-46.
 • Vodounnou, D.S.J.V., Kpogue D.N.S., Tossavi, C.E., Mennsah, G.A. & Fiogbe, E.D. (2016). Effect of animal waste and vegetable compost on production and growth of earthworm (Eisenia fetida) during vermiculture. Int J Recycl Org Waste Agricult, 5, 87-92.
 • Yadav, A. & Garg, V.K. (2013). Nutrient recycling from ındustrial solid wastes and weeds by Vermiprocessing using earthworms. Pedosphere, 23(5) 668-677.
 • Yüksek, T. (2016). Farklı tip yemle beslenen Kırmızı Kalifornia solucanı (Eisenia fetida)’nın biomass (solucan sayısı ve toplam ağırlığı) verimi ve meydana gelen gübrenin bazı kalite parametrelerine etkisinin araştırılması. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-BAP Birimi 2014.113.01.01 (ID=253) proje sonuç raporu.
APA YÜKSEK T (2019). Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi. , 1 - 6.
Chicago YÜKSEK Turan Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi. (2019): 1 - 6.
MLA YÜKSEK Turan Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi. , 2019, ss.1 - 6.
AMA YÜKSEK T Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi. . 2019; 1 - 6.
Vancouver YÜKSEK T Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi. . 2019; 1 - 6.
IEEE YÜKSEK T "Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi." , ss.1 - 6, 2019.
ISNAD YÜKSEK, Turan. "Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi". (2019), 1-6.
APA YÜKSEK T (2019). Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, 4(1), 1 - 6.
Chicago YÜKSEK Turan Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES 4, no.1 (2019): 1 - 6.
MLA YÜKSEK Turan Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.4, no.1, 2019, ss.1 - 6.
AMA YÜKSEK T Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES. 2019; 4(1): 1 - 6.
Vancouver YÜKSEK T Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES. 2019; 4(1): 1 - 6.
IEEE YÜKSEK T "Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi." JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, 4, ss.1 - 6, 2019.
ISNAD YÜKSEK, Turan. "Farklı Tip Yemle Beslemenin Kırmızı Kaliforniya Solucanında Solucan Sayısı ve Ağırlığına Etkisi". JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES 4/1 (2019), 1-6.