Yıl: 2020 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 484 - 490 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35229/jaes.759153 İndeks Tarihi: 02-02-2021

Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması

Öz:
Bu çalışmanın amacı; Mega Şehir İstanbul için 01 Mart 2013 ile 01 Mart 2019 tarihleri arasındaki6 yıllık periyodda Atatürk Uluslararası Havalimanı’nda ölçülen ekstrem basınç değerlerinin ölçüldüğügündeki basınç değerleri ile, bu havalimanına en yakın konumdaki hava kalitesi ölçüm istasyonu olanYenibosna Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’ndan elde edilen PM10 değerleri arasındaki ilişkiyiaraştırmaktır. Meteorolojik veriler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’den, PM10 değerleri deÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan temin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bu periyodda en yüksekbasınç değeri 1040 hPa olarak 08 Aralık 2016 tarihinde, en düşük basınç değeri de 990 hPa olarak 18Ocak 2018 tarihinde ölçülmüştür. Bu iki ekstrem gün için meteorolojik analiz (yer kartı, 850 hPa,İstanbul’a ait sounding verisi, uydu görüntüleri) yapılarak, PM10 değerlerinin değişimi bu iki gün içinanaliz edilmiştir. En yüksek basıncın ölçüldüğü 08 Aralık 2016 için korelasyon katsayısı -0,74 ve endüşük basıncın ölçüldüğü gün olan 18 Ocak 2018 için korelasyon katsayısı 0,29'dur. Elde edilensonuçlara göre, en yüksek ve en düşük basınç değerlerinin ölçüldüğü günlerdeki saatlik basınçdeğişimleri ile saatlik ortalama PM10 değerleri arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Bu PM10’dekideğişimin doğrudan basınca bağlı olmadığını, diğer meteorolojik parametrelerin de etkili olabileceğidurumların mevcut olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Investigation of the Relationship Between Extreme Pressure Values and Particulate Matter (PM10) Values for Megacity İstanbul

Öz:
The aim of this study is analyzing the particulate matter (PM10) concentrations on the days when extreme pressure values are measured for Mega City Istanbul. This study covers the 6-year period between March 01, 2013 and March 01, 2019. Meteorological data were obtained from the Turkish State Meteorological Service (TSMS). The values of air pollutants (PM10) are obtained from the Ministry of Environment and Urbanization. According to the results, the highest pressure value was measured on December 08, 2016 with 1040 hPa and the lowest pressure was measured on January 18, 2018 with 990 hPa in this 6-year period. For these two extreme days, meteorological analysis (synoptic card, 850 hPa, sounding data from Istanbul, satellite imagery) was performed and the changes in the values of air pollutants were analyzed. According to the results, there was no significant change at the particulate matter (PM10) concentrations measured on the days when the highest and lowest pressure values were measured compared to the average PM10 values of the city. The correlation coefficient is - 0.74 for December 08, 2016, when the highest pressure was measured, and 0.29 for January 18, 2018, when the lowest pressure was measured. According to the results, there was no significant relationship between hourly pressure changes and hourly mean PM10 values on the days when the highest and lowest pressure values were measured. This result shows that the change in PM10 is not directly dependent on pressure and there are situations where other meteorological parameters may also be effective.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağaçayak, T., Kindap, T., Ünal, A., Pozzoli, L., Mallet, M. & Solmon, F. (2015). A case study for Saharan dust transport over Turkey via RegCM4.1 model. Atmospheric Research, 153, 392-403.
 • Borhan, Y. (2006). İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Dinamik Meteoroloji Ders Notları, 47s.
 • Cambridge Dictionary. (2020). Erişim tarihi: 02 Haziran 2020, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/engli sh/megacity.
 • Çapraz, Ö., Efe, B. & Deniz, A. (2016). Study on the association between air pollution and mortality in İstanbul, 2007-2012. Atmospheric Pollution Research, 7(1), 147-154.
 • Çapraz, Ö., Deniz, A. & Doğan, N. (2017). Effects of air pollution on respiratory hospital admissions in İstanbul, Turkey, 2013 to 2015. Chemosphere, 181, 544-550.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2020). Erişim tarihi: 09 Haziran 2020, https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/havakalitesinde-pm10-ve-so2-ortalamalari-i-85734 & https://kiathm.csb.gov.tr/sayfa=15.
 • EPA (United States Environmental Protection Agency). (2020). Erişim tarihi: 13 Eylül 2020, https://www.epa.gov/pm-pollution/particulatematter-pm-basics#PM.
 • Harita. (2020). Erişim tarihi: 02 Haziran 2020, https://www.harita.gov.tr/images/urun/il_ilce_ala nlari.pdf.
 • Hava İzleme. (2020). Erişim tarihi: 10 Ocak 2020, https://www.havaizleme.gov.tr/.
 • Holton, J.R. & Hakim, G.J. (2013). An Introduction to Dynamic Meteorology. Fifth Edition, Elsevier,UK, 81-85p.
 • Kabatas, B., Unal, A., Pierce, R., Kindap, T. & Pozzoli, L. (2014). The Contribution of Saharan dust in PM10 concentration levels in Anatolian Peninsula of Turkey. Science of Total Environment, 488- 489, 413-421.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2020). Erişim tarihi: 10 Ocak 2020. https://www.mgm.gov.tr/.
 • NASA Earthdata. (2020). Erişim tarihi: 10 Ocak 2020, https://worldview.earthdata.nasa.gov/.
 • NASA Modis. (2020). Erişim tarihi: 10 Haziran 2020.
 • https://modis.gsfc.nasa.gov/data/
 • Özdemir, E. T., Sezen, İ., Efe, B. & Deniz, A. (2013). İstanbul’da BLSA (Savrulan Kum)’ un ve Epizodik PM10 Konsantrasyonlarının Sinoptik Analizi. I. Meteorolojik Uzaktan Algılama Çalıştayı, 5-7 Kasım 2013, Antalya, Türkiye, 225- 242.
 • Özdemir, E. T., Deniz, A., Yavuz, V., Doğan, N. & Akbayır, İ. (2018). Investigation of Fog-Air Quality Relationship in Istanbul. Fresenius Environmental Bulletin, 27(1), 30-36.
 • Özdemı̇r, E. T. (2019). Investigations of a Southerly NonConvective High Wind Event in Turkey and Effects on PM10 Values: A Case Study on April 18, 2012. Pure and Applied Geophysics, 176(10), 4599-4622. https://doi.org/10.1007/s00024-019- 02240-1
 • Özdemir, E. T., Çapraz, Ö. & Deniz A. (2020). Analysis of Air Pollutants at Extreme Pressure Values in İstanbul, Turkey. 1 st International Conference on Applications of Air Quality in Science and Engineering (ICAAQSE 2020), 10-12 Feb 2020, Kuwait, 571-575.
 • TÜİK. (2020). Erişim tarihi: 02 Haziran 2020, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=teme list. University of Wyoming. (2020). Erişim tarihi: 10 Ocak 2020. http://www.weather.uwyo.edu/upperair/sounding .html.
 • Wetter3. (2020). Erişim tarihi: 10 Ocak 2020. http://www1.wetter3.de/.
 • World Population Review. (2020). Erişim tarihi: 02 Haziran 2020. https://worldpopulationreview.com/world-cities/.
APA Özdemir E, Çapraz Ö, Deniz A (2020). Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması. , 484 - 490. 10.35229/jaes.759153
Chicago Özdemir Emrah Tuncay,Çapraz Özkan,Deniz Ali Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması. (2020): 484 - 490. 10.35229/jaes.759153
MLA Özdemir Emrah Tuncay,Çapraz Özkan,Deniz Ali Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması. , 2020, ss.484 - 490. 10.35229/jaes.759153
AMA Özdemir E,Çapraz Ö,Deniz A Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması. . 2020; 484 - 490. 10.35229/jaes.759153
Vancouver Özdemir E,Çapraz Ö,Deniz A Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması. . 2020; 484 - 490. 10.35229/jaes.759153
IEEE Özdemir E,Çapraz Ö,Deniz A "Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması." , ss.484 - 490, 2020. 10.35229/jaes.759153
ISNAD Özdemir, Emrah Tuncay vd. "Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması". (2020), 484-490. https://doi.org/10.35229/jaes.759153
APA Özdemir E, Çapraz Ö, Deniz A (2020). Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, 5(4), 484 - 490. 10.35229/jaes.759153
Chicago Özdemir Emrah Tuncay,Çapraz Özkan,Deniz Ali Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES 5, no.4 (2020): 484 - 490. 10.35229/jaes.759153
MLA Özdemir Emrah Tuncay,Çapraz Özkan,Deniz Ali Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.5, no.4, 2020, ss.484 - 490. 10.35229/jaes.759153
AMA Özdemir E,Çapraz Ö,Deniz A Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES. 2020; 5(4): 484 - 490. 10.35229/jaes.759153
Vancouver Özdemir E,Çapraz Ö,Deniz A Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması. JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES. 2020; 5(4): 484 - 490. 10.35229/jaes.759153
IEEE Özdemir E,Çapraz Ö,Deniz A "Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması." JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, 5, ss.484 - 490, 2020. 10.35229/jaes.759153
ISNAD Özdemir, Emrah Tuncay vd. "Mega Şehir İstanbul İçin Ekstrem Basınç Değerlerinde Partikül Madde (PM10) Değişiminin Araştırılması". JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES 5/4 (2020), 484-490. https://doi.org/10.35229/jaes.759153