Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 111 Sayfa Aralığı: 135 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-02-2021

Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi

Öz:
Petrol ekonomi için hayati öneme sahiptir. Fiyatlardaki ani bir de-ğişiklik, ülkelerin ekonomilerini yakından etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, 1980-2014 yılları arasındaki OPEC petrol fiyatlarının, Birleşik Krallık ve ABD’de ki hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini araştırmak-tır. Çalışmada ilk önce Granger nedensellik analizi yapılmış, bu metodu uyguladıktan sonra etki-tepki analizi ve parçalı regresyon analizi yapıl-mıştır. Ayrıca, parçalı regresyon analizinin sonucunu güçlendirmek ve rejimlerin etkilerini bulmak için Markov değişen rejim analizi uygulan-mıştır. Analiz sonuçları, petrol fiyat şoklarının Birleşik Krallık’ta faizi arttı-rıp borsa getirilerini azalttığını ve ABD’de faiz oranlarını düşürüp borsa getirilerini de düşürdüğünü göstermektedir. Araştırma sonuçları 1981-1985 yılları arasında petrol fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın borsa getirileri üzerinde önemli negatif etkisinin olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

The Effect of Oil Prices on Stock Market Returns of USA and UK

Öz:
Oil has very important role for an economy. Sudden changes of oil prices can directly influence nations eco-nomies. The objective of that research is to find out the impact of OPEC oil prices on UK’ and USA’ stock returns between the years of 1980-2014. In that research, Granger causality analysis was applied first. After implementing that method, impulse response analysis and break regression analysis was applied. Moreover, in order to strengthen the break regression result and to find the regime impacts, Markov regime switching analysis was also implemented. Analysis results indicated that oil price shocks increased interest rate and diminishes stock market returns in UK and oil price shocks diminishes interest rate and stock return in USA and oil prices had significant negative influence on USA and UK stock market returns between the years of 1981-1985.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdioğlu, Z. & Değirmenci, N. (2014). Petrol Fiyatları-Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: Bist Sektörel Analiz. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8), 01-24.
 • Basher, S. A. & Sadorsky, P. (2006). Oil Price Risk And Emerging Stock Markets. Global Finance Journal. (17), 224-251.
 • Cergibozan, R. & Arı, A. (2017). Türkiye’deki Banka Krizlerine Yönelik Ekonometrik Bir Yaklaşım: Markov Rejim Değişim Modeli. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.1(39), 47-64.
 • Cong, R. G. & Wei, Y. M. & Jiao, J. L. & Fan, Y. (2008). Relationships Between Oil Price Shocks And Stock Market: An Empirical Analysis From China. Energy Policy. (36), 3544-3553.
 • Dhaoui, A. & Khraief, N. (2014). Empirical Linkage Between Oil Price and Stock Market Returns and Volatility: Evidence from International Developed Markets. Economics Discussion Papers. (12), 2-29.
 • Ftiti, Z. & Guesmi, K. & Abidc, I. (2016). Oil Price And Stock Market Co-Movement: What Can We Learn From Time-Scale Approaches? International Review of Finan-cial Analysis. (46), 266-280.
 • Hamilton, J. D. (1985). Historical Causes of Postwar Oil Shocks and Recessions. The Energy Journal. 6(1), 97-116.
 • Jones, C. M. & Kaul, G. (1996). Oil and the Stock Markets. The Journal Of Finance. 11(2),463-491.
 • Kilian, L. & Park, C. (2009). The Impact Of Oil Price Shocks On The U.S. Stock Market. International Economic Review. 50(4), 1267-1287.
 • Laser, Y. (1987). Interest Rate, Inflation, Growth and the Direction of Hong Kong Eco-nomy. Chinese Economic Review, 120(3), 74-86.
 • Mark, K.A. & Olsen, O. & Mysen, H. T. (1994). Macroeconomic Responses to Oil Price Increases and Decreases in Seven OECD Countries, The Energy Journal, 15(4),19-36.
 • Muhtaseb, B. M. A. & Al-Assaf, G. (2017). Oil Price Fluctuations and Their Impact on Stock Market Returns in Jordan: Evidence from an Asymmetric Cointegration Analy-sis. International Journal of Financial Research. 8(1), 172-180.
 • Naurin, A. & Qayyum, A. (2016). Impact of Oil Price and Its Volatility on Stock Market Index in Pakistan: Bivariate EGARCH Model. Munich Personal Repec Archive.
 • Olufisayo, A.O. (2014). Oil Price and Stock Market: Empirical Evidence from Nigeria. European Jo-urnal of Sustainable Development.3(2), 33-40.
 • Oriakhi, I. & Osaze, D. (2013). Oil Price Volatility And İts Consequences On The Growth Of The Nigerian Economy: An Examination (1970-2010), Asian Economic and Financial Review, 3(5), 683-702.
 • Öztürk, S. & Saygın, S. (2017). The Economic Effects of The 1973 Oil Crisis And Stagf-lation Case. BJSS Balkan Journal of Social Sciences. 6(12), 1-12.
 • Park, J. & Ratti, R. A. (2008). Oil Price Shocks And Stock Markets in The U.S. and 13 European Countries. Energy Economics. (30), 2587-2608.
 • Sadorsky, P. (1999). Oil Price Shocks And Stock Market Activity. Energy Economics. (21), 449-459.
 • Soyemi, K.A. & Akingunola, R. O-O. & Ogebe, J. (2017). Effects Of Oil Price Shock On Stock Returns Of Energy Firms İn Nigeria. Kasetsart Journal of Social Sciences, 1-8.
 • Verleger, P. K. (1979). The U.S. Petroleum Crisis of 1979. Brookings Papers on Econo-mic Activity. (2), 463-476.
 • Wang, Y. & Wu, C. & Yang, L. (2013). Oil Price Shocks And Stock Market Activities: Evidence From Oil-İmporting And Oil-Exporting Countries. Journal of Comparative Economics. (41), 1220-1239.
 • Zortuk, M. & Bayrak, S. (2016). Ham Petrol Fiyat Şokları - Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: ADL Eşik Değerli Koentegrasyon Testi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergi-si, 11(1), 7-22.
 • www.oecd.org (OECD Web Sitesi-Veriler) (05.09.2018)
 • https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-development(GFD-Veriler) (05.09.2018)
 • https://fred.stlouisfed.org/ (Faiz-Verileri) (05.09.2018)
APA Cetin H, ALTUN N (2019). Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi. , 135 - 154.
Chicago Cetin Huseyin,ALTUN Nihal Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi. (2019): 135 - 154.
MLA Cetin Huseyin,ALTUN Nihal Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi. , 2019, ss.135 - 154.
AMA Cetin H,ALTUN N Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi. . 2019; 135 - 154.
Vancouver Cetin H,ALTUN N Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi. . 2019; 135 - 154.
IEEE Cetin H,ALTUN N "Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi." , ss.135 - 154, 2019.
ISNAD Cetin, Huseyin - ALTUN, Nihal. "Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi". (2019), 135-154.
APA Cetin H, ALTUN N (2019). Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi. MALİYE FİNANS YAZILARI, 0(111), 135 - 154.
Chicago Cetin Huseyin,ALTUN Nihal Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi. MALİYE FİNANS YAZILARI 0, no.111 (2019): 135 - 154.
MLA Cetin Huseyin,ALTUN Nihal Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi. MALİYE FİNANS YAZILARI, vol.0, no.111, 2019, ss.135 - 154.
AMA Cetin H,ALTUN N Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi. MALİYE FİNANS YAZILARI. 2019; 0(111): 135 - 154.
Vancouver Cetin H,ALTUN N Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi. MALİYE FİNANS YAZILARI. 2019; 0(111): 135 - 154.
IEEE Cetin H,ALTUN N "Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi." MALİYE FİNANS YAZILARI, 0, ss.135 - 154, 2019.
ISNAD Cetin, Huseyin - ALTUN, Nihal. "Petrol Fiyatlarının ABD ve Birleşik Krallığın Borsa Getirileri Üzerine Etkisi". MALİYE FİNANS YAZILARI 111 (2019), 135-154.