Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 896 - 904 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376 İndeks Tarihi: 16-02-2021

Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması

Öz:
Bu çalışma, buğday agro-ekosisteminde kullanılan pestisitler ve odunsirkesinin toprakta bulunan fungal ile bakteriyel mikroorganizmalarve toprak pH ile EC değerlerine etkilerini araştırmak amacıylayapılmıştır. Çalışma, 2014-2015 ve 2015-2016’da tarla denemesişeklinde tesadüf blokları deneme deseninde dört tekerrürlü olarakyürütülmüştür. Denemede kullanılan odun sirkesi ve pestisitler sırtpülverizatörü yardımıyla 1) pestisit muamelesi, 2) pestisitmuamelesine karşılık gelen %0.5, %1, %2, %3, %4 ile %5 ml odunsirkesi muameleleri ve 3) sadece şebeke suyu verilen kontrolmuameleleri şeklinde yapılmıştır. Deneme alanı toprak örneklerindenAspergillus niger, Penicillium digitatum ve Penicillium italicummikrofungus türleri izole edilmiştir. Pestisit ve odun sirkesimuamelelerinin, araştırılan parametrelere etkisini belirlemekamacıyla tekrarlanan ölçümlü varyans analizi yapılmıştır. Analizlersonucunda, muamelelerin belirlenen özellikleri istatistiksel olarakönemli düzeylerde etkilemediği (P>0.612), buna karşın muameleöncesi ve sonrası arasındaki farkların önemli olduğu görülmüştür(P=0.000). Sonuç olarak, kullanılan pestisit ve odun sirkesininbelirlenen parametreler üzerinde olumsuz bir etki göstermediğisonucuna varmak mümkündür.
Anahtar Kelime:

Investigation of the Effects of Pesticides and Wood Vinegar on Some Microbial and Physico-chemical Soil Parameters

Öz:
This study was conducted to determining the effects of pesticides and wood vinegar on microorganisms including fungi and bacteria, soil pH and EC values in wheat agroecosystem. The study was designed as a randomized block field trial with four repetitions in 2014-2015 and 2015-2016. Wood vinegar and pesticides were applied via a backpack sprayer. The treatments were consisted of pesticide, wood vinegar (0.5, 1, 2, 3, 4 and 5% ml ) which equate to pesticide treatment, and the control (only tap water) treatments. Aspergillus niger, Penicillium digitatum and Penicillium italicum microfungi species were isolated from experimental soil samples. Repeated measurement variance analysis was performed to determine the effect of pesticide and wood vinegar treatments on the parameters investigated. Result of the analyzes indicated that the treatments did not significantly affect the determined properties (P>0.612), whereas the differences between the pre and post treatment were significant (P=0.000). It can be concluded that the pesticide and wood vinegar used did not have a negative effect on the determined parameters.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA koç i, YARDIM E (2019). Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. , 896 - 904. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
Chicago koç ibrahim,YARDIM Erdal Necip Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. (2019): 896 - 904. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
MLA koç ibrahim,YARDIM Erdal Necip Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. , 2019, ss.896 - 904. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
AMA koç i,YARDIM E Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. . 2019; 896 - 904. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
Vancouver koç i,YARDIM E Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. . 2019; 896 - 904. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
IEEE koç i,YARDIM E "Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması." , ss.896 - 904, 2019. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
ISNAD koç, ibrahim - YARDIM, Erdal Necip. "Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması". (2019), 896-904. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
APA koç i, YARDIM E (2019). Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(6), 896 - 904. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
Chicago koç ibrahim,YARDIM Erdal Necip Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 22, no.6 (2019): 896 - 904. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
MLA koç ibrahim,YARDIM Erdal Necip Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.22, no.6, 2019, ss.896 - 904. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
AMA koç i,YARDIM E Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2019; 22(6): 896 - 904. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
Vancouver koç i,YARDIM E Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2019; 22(6): 896 - 904. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
IEEE koç i,YARDIM E "Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22, ss.896 - 904, 2019. 10.18016/ksutarimdoga.vi.550376
ISNAD koç, ibrahim - YARDIM, Erdal Necip. "Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-Kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 22/6 (2019), 896-904. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.550376