Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1536 - 1567 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 23-02-2021

ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Öz:
Gelişen teknoloji ile birlikte teknolojinin farklı kullanım alanları ortaya çıkmıştır. Bu alanların en çok kullanılanıinternet olmuştur. İnternet pek çok amaca hizmet etmektedir. Hızlı, kolay ve ulaşabilir özelliklerini barındırmasıylabirlikte internet insanların yaşamlarını kolaylaştırabildiği kadar zorlaştırabilmektedir.Bu araştırmanın temel amacı,Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Meslek Lisesi ve Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu öğrencilerindesiber mağduriyet düzeyleri karşılaştırmalı şekilde incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Harran ÜniversitesiBirecik Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler Programı öğrencileri, Birecik KızTicaret ve Birecik Erkek Meslek Lisesi öğrencilerinden olmak üzere 354 Meslek Lisesi ve 123 MeslekYüksekokulu öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Arıcak vd. (2012:2) tarafından geliştirilen “SiberMağduriyet Ölçeği” kullanılarak yüz yüze ve online anket tekniği ile yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleriSPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Sayısal değişkenlerin normallik dağılımlarına bakmak içinShapirowilk testi uygulanmış ve normal dağılım elde edilmiştir. Veri setinde parametrik testler kullanılmıştır.Tanımlayıcı istatistiklerin çözümlenmesinde de frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum vemaksimum değerlerden faydalanılmıştır.
Anahtar Kelime:

COMPARISON OF STUDENTS’ CYBER VICTIMIZATION RATES

Öz:
With advancing technology, different uses of technology have emerged. The most common use of these areas is internet. The Internet serves many purposes. With its fast, easy and accessible features, the internet can make people's lives as easy as they can. The main aim of this study is to conduct a comparative examination of the level of cyber victimization among students in a Vocational High School in Birecik district of Şanlıurfa and Birecik Vocational School of Harran University. The sample group of the study consists of 354 Vocational High School students and 123 Vocational School students from the Public Relations Program of Marketing and Advertising Department in Harran University, Birecik Vocational Trade High School for Girls and Birecik Vocational High School for Boys. Research data was collected through face-to-face and online survey method using "Cyber Victimization Scale" developed by Arıcak vd. (2012). In the statistical analysis of data, SPSS 22.0 program was used. Shapirowilk test was performed to assess the normality of numerical variables, and normal distribution was observed. Also parametric tests were used in the data set. In addition, frequency, percent, arithmetic mean, standard deviation, minimum and maximum values were used in the analysis of descriptive statistics.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÇIFTÇI H (2018). ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. , 1536 - 1567.
Chicago ÇIFTÇI HASAN ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. (2018): 1536 - 1567.
MLA ÇIFTÇI HASAN ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. , 2018, ss.1536 - 1567.
AMA ÇIFTÇI H ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. . 2018; 1536 - 1567.
Vancouver ÇIFTÇI H ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. . 2018; 1536 - 1567.
IEEE ÇIFTÇI H "ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI." , ss.1536 - 1567, 2018.
ISNAD ÇIFTÇI, HASAN. "ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". (2018), 1536-1567.
APA ÇIFTÇI H (2018). ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1536 - 1567.
Chicago ÇIFTÇI HASAN ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6, no.2 (2018): 1536 - 1567.
MLA ÇIFTÇI HASAN ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.6, no.2, 2018, ss.1536 - 1567.
AMA ÇIFTÇI H ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(2): 1536 - 1567.
Vancouver ÇIFTÇI H ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(2): 1536 - 1567.
IEEE ÇIFTÇI H "ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI." Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6, ss.1536 - 1567, 2018.
ISNAD ÇIFTÇI, HASAN. "ÖĞRENCİLERİN SİBER MAĞDURİYET DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6/2 (2018), 1536-1567.