Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: Ek Sayı Sayfa Aralığı: 211 - 220 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 24-02-2021

Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler

Öz:
Bu çalışma, sürdürülebilir turizm olgusuna yönelik eleştirileri ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle,literatür taraması gerçekleştirilmiş ve sürdürülebilir turizme yönelik eleştirileri içeren çalışmalar derlenmiştir. Ardından, bu çalışmalardaortaya konan temel eleştiri noktaları sistematik literatür incelemesi yöntemiyle incelenmiş ve bu eleştiri noktalarından hareketlesürdürülebilir turizmin temel eleştirel boyutları ortaya konmuştur. Bu çerçevede, sürdürülebilir turizme yönelik eleştirilerin beş ana boyutaltında ele alınabileceği anlaşılmıştır. Bu boyutlar; ikiyüzlülük, belirsizlik, yanılgı, teori-pratik uyumsuzluğu ve literatür yetersizliğidir. Bukapsamda, mevcut uygulamalardaki riyakârlıklar, kavramsal ve anlamsal belirsizlikler, insanların odak noktasını farklı yönlere çevirenyanılgılar, teorilerin pratiğe uyarlanamamasıyla oluşan uyumsuzluklar ve literatürün eksik yönleri değerlendirilmiştir. Sürdürülebilirliğinsadece bir pazarlama aracı olarak kullanılması, sürdürülecek şeyin ne olduğunun muğlaklığı, endüstrinin sürdürülebilir söylemlerlehedef saptırması, teorilerin bir türlü pratiğe geçmemesi ve araştırmaların sayısının hızla artmasına rağmen incelenen konuların hepaynı kısır döngüye çıkması temel eleştiriler olmuştur.
Anahtar Kelime:

Is Sustainable Tourism Really Sustainable?: Critical Evaluations Towards Sustainable Tourism

Öz:
This study was carried out in order to reveal a criticism about the phenomenon of sustainable tourism. In this context, by reviewing the existing literature, the studies conducted on sustainable tourism criticisms were collected. Then, the criticism points revealed in these studies were determined with the method of systematical literature review, and based on these criticism points the main criticism dimensions of sustainable tourism were identified. In this context, it has been understood that there are five dimensions regarding to sustainable tourism criticisms. These dimensions are hypocrisy, vagueness/ambiguity, delusions, theory-practice inconsistency and inadequacy of literature. In this context, the hypocrisies in current practice, conceptual and semantic ambiguities, the delusions that shift people's focus in different directions, the inconsistencies that arise from the inability of the theories to adapt to practice and the missing aspects of the literature have been evaluated. Using sustainability only as a marketing tool, ambiguity of what is to be sustained, industry's misdirecting with sustainable discourses, theories that do not turn into practice, and vicious circles in examined themes despite the growth in number of studies were identified as main criticisms.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (1987). Report of the World Commision on Environment and Development: Our Common Future. (https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/UN%20WCED %201987%20Brundtland%20Report.pdf). : Erişim tarihi: 03 Ekim 2019.
 • Buchsbaum, B. D. (2004). Ecotourism and sustainable development in Costa Rica. Unpublished master thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia. Butcher, J. (2005). The moral authority of ecotourism: A critique. Current Issues in Tourism, 8(2-3), 114-124.
 • Caalders, J., Van Der Duim, R., Van Mispelaar, A., & Ritsma, N. (2003). Sustainale tourism chains: Connecting smallscale enterprises in Costa Rica to the Dutch tourism market. Bureau voor Economie & Omgeving BUITEN.
 • Garrod, B. & Fyall, A. (1998). Beyond the rhetoric of sustainable tourism?. Tourism Management, 19(3), 199-212.
 • Lansing, P. & De Vries, P. (2007). Sustainable tourism: Ethical alternative or marketing ploy?. Journal of Business Ethics, 72(1), 77-85.
 • Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: A critique. Journal of Sustainable Tourism, 11(6), 459-475.
 • Lu, J. & Nepal, S. K. (2009). Sustainable tourism research: An analysis of papers published in the Journal of Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 17(1), 5-16.
 • McKercher, B. (1993). Some fundamental truths about tourism: Understanding tourism’s social and economic impacts. Journal of Sustainable Tourism, 1(1), 6-16.
 • Mowforth, M. & Munt, I. (2003). Tourism and sustainability: Development and new tourism in the third World. New York: Routledge.
 • Robinson, J. (2004). Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development. Ecological Economics, 48(4), 369-384.
 • Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, B. D., & McLennan, C. J. (2015). Trends and patterns in sustainable tourism research: A 25-year bibliometric analysis. Journal of Sustainable Tourism, 23(4), 517-535.
 • Sharpley, R. (2009). Tourism development and the environment: Beyond sustainablity. London: Cromwell Press Group. Sharpley, R. (2010). The myth of sustainable tourism. CSD Working Papers Series 2009/2010, 4, 1-14.
 • Swarbrooke, J. (1999). Sustainable tourism management. UK: CABI Publishing.
 • Telfer, D.J. & Sharpley, R. (2008). Tourism and development in the developing World. London: Routledge. Tosun, C. (2001). Challenges of sustainable tourism development in the developing world: The case of Turkey. Tourism Management, 22, 289-303.
 • Varnacı Uzun, F. (2012). Ihlara Vadisi kültürel peyzaj alanında sürdürülebilir turizm. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Wu, C-W. (2009). Sustainable development conceptual framework in tourism ındustry context in Taiwan: Resource based view. Conference of the International Journal of Arts and Sciences, 2 (1), 1-11.
APA Evren S, Şimşek Evren E, Çakıcı A, ÇAKIR O (2019). Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler. , 211 - 220.
Chicago Evren Savaş,Şimşek Evren Emine,Çakıcı Abdulcelil,ÇAKIR Onur Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler. (2019): 211 - 220.
MLA Evren Savaş,Şimşek Evren Emine,Çakıcı Abdulcelil,ÇAKIR Onur Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler. , 2019, ss.211 - 220.
AMA Evren S,Şimşek Evren E,Çakıcı A,ÇAKIR O Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler. . 2019; 211 - 220.
Vancouver Evren S,Şimşek Evren E,Çakıcı A,ÇAKIR O Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler. . 2019; 211 - 220.
IEEE Evren S,Şimşek Evren E,Çakıcı A,ÇAKIR O "Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler." , ss.211 - 220, 2019.
ISNAD Evren, Savaş vd. "Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler". (2019), 211-220.
APA Evren S, Şimşek Evren E, Çakıcı A, ÇAKIR O (2019). Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(Ek Sayı), 211 - 220.
Chicago Evren Savaş,Şimşek Evren Emine,Çakıcı Abdulcelil,ÇAKIR Onur Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.Ek Sayı (2019): 211 - 220.
MLA Evren Savaş,Şimşek Evren Emine,Çakıcı Abdulcelil,ÇAKIR Onur Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.Ek Sayı, 2019, ss.211 - 220.
AMA Evren S,Şimşek Evren E,Çakıcı A,ÇAKIR O Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(Ek Sayı): 211 - 220.
Vancouver Evren S,Şimşek Evren E,Çakıcı A,ÇAKIR O Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(Ek Sayı): 211 - 220.
IEEE Evren S,Şimşek Evren E,Çakıcı A,ÇAKIR O "Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss.211 - 220, 2019.
ISNAD Evren, Savaş vd. "Sürdürülebilir Turizm Gerçekten Sürdürülebilir Mi?: Sürdürülebilir Turizme Yönelik Eleştirel Değerlendirmeler". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10/Ek Sayı (2019), 211-220.