Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: Ek Sayı Sayfa Aralığı: 340 - 350 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları

Öz:
Korunan alanlar eğitim faaliyetlerinin ve bilimsel araştırmaların yapıldığı, genetik çeşitliliğin ve türlerin saklandığı, kültürel, geleneksel,simgesel doğal kaynakların zarar verici etkilerden sakınıldığı ve sürdürülebilir olarak kullanıldığı, özel öneme sahip doğal ve kültürelbölgelerin turizm ve rekreasyonel kullanım imkanının sağlandığı bölgelerdir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi içinde yer alanArtvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde yer alan korunan alanlar materyal olarak seçilmiştir. Bu alanlarda 2010-2017yılları arasındaki ziyaretçi sayılarının belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. İller arası ziyaretçi sayılarının karşılaştırılmasındaTek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler Rekreasyonel kullanım olarak 2018 yılı itibariyle bu İllerden Artvin’de 3,Gümüşhane’de 5, Trabzon’da 8, Rize’de 6 ve Giresun’da 4 adet korunan alan bulunmaktadır. Bölge müdürlüğü sınırları içerisindebulunan korunan alanları toplam olarak, 2010 yılında 450.411 kişi, 2011 yılında 555.678 kişi, 2012 yılında 973.391 kişi, 2013 yılında1.936.608 kişi, 2014 yılında 1.601.913 kişi, 2015 yılında 1.458.617 kişi, 2016 yılında 1.558.290 kişi ve son olarak 2017 yılında1.911.429 kişi ziyaret etmiştir. Yıllar itibarı ile ziyaretçi sayısının artışında, ilan edilen korunan alan sayısının çoğalması, korunanalanların daha kaliteli hizmet verecek hale getirilmesi ve insanların rekreasyon ihtiyaçlarının giderek artmasının önemli olduğusöylenebilir.
Anahtar Kelime:

Recreational Use of Protected Areas Found in The Eastern Black Sea Region

Öz:
Protected areas are areas where educational and recreational use of natural and cultural areas with special precaution is provided where educational activities and scientific research are carried out, genetic diversity and species are kept, cultural, traditional, symbolic natural resources are avoided and sustainable from damaging effects. Recreation is, as a definition, expressed as activities that people make with their own will in their free time in order to restore old weariness of soul and body health. In this study, the protected areas in the provinces of Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize and Trabzon in Eastern Black Sea Region were selected as material. It is aimed to determine and compare visitor numbers between 2010-2017 in these areas. The visitor numbers of provinces were compared using one way ANOVA. As of 2018, there are 3 protected areas in Artvin, 5 in Gümüşhane, 8 in Trabzon, 6 in Rize and 4 in Giresun as recreational use. Total protected areas within the boundaries of the regional directorate are 450,411 in 2010, 555,678 in 2011, 973,391 in 2012, 1,936,608 in 2013, 1,601,913 in 2014, 1,458,617 in 2015, 1,558,290 in 2016, and finally 1,911,429 in 2017 people visited the site. As a result, visitor numbers have increased in 2010, 2011, 2012 and 2013 and there has been no decrease in 2014 and 2015. In 2016 and 2017, the number of visitors has increased again. The largest number of visitors was registered in 2013, and the least number of visitors was registered in 2010. The most visited province was Trabzon while the least visited was in Giresun province. It can be said that as the number of visitors increases with the number of years, it is important that the number of declared protected areas increase, the protected areas become more capable of providing quality services, and the recreation needs of people increase gradually.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akten, S. ve Gül, A. (2014). Korunan Doğal Alanlarda Ziyaretçilerin Olası Etki Düzeyleri Önlem ve Standartların Belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 15, 130-139.
 • Arda, S.S. ve Özkara, A. H. (2017). Türkiye’de Doğa Koruma Çalışmaları, Sorunlar ve Yönetsel Etkinlik. IV. Ulusal Ormancılık Kongresi, 108-120
 • Deniz, İ. (2012), “Odun Dışı Orman Ürünleri Ders Notları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon.
 • Gül, A., (2005). Korunan Doğal Alanların Planlama Sorunları ve Ekolojik Yönetim Planı Önerisi. Çevre ve Orman Bakanlığı 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Cilt 4, 1421-1429.
 • Kalaycı, Ş. (2010), “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, 5.Baskı, Ankara.
 • Karataş, İ. ve Altunel, T. (2017). Türkiye’de Korunan Alanların Hukuki Durumu. 1st International Sustainable Tourism Congress, 931-937
 • Polat, S. ve Aktaş Polat, S. (2016), “Rekreasyonel Tabiat Parklarının Korunan Alanlar Kapsamında İncelenmesi: Mersin İli Örneği” Social Sciences (NWSASOS), 3C0139, 11(2), s.85-115.
 • Sezen, J. (2017), “Türkiye Ve Dünyada Korunan Alanlara Yönelik Çevre Bilincinin Önemi”, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 2(2), s.165-177
 • Surat, H., Surat, B. Z. ve Özdemir, M. (2014). Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Borçka Karagöl Tabiat Parkı Örneği. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 331-342.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2018), “Korunan alanlarımız”, http://www.milliparklar.gov.tr/korunan-alanlar, (28.07.2018).
 • Türker, M.F., Öztürk, A. ve Tiryaki, E. (2002). Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Odun Dışı Orman Ürünleri Kapsamında Değerlendirilen Odun Dışı Bitkisel Ürünlerin İşletmeciliği. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt No.1, 270- 279.
 • Uzun, S. (2005). Kırsal Ve Kentsel Alanlardaki Parklarda Kullanıcı Memnuniyeti: Gölcük Ormaniçi Dinlenme Alanı Ve İnönü Parkı Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
APA ÖZ M, ADANUR H, fidan m, KOMUT O (2019). Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları. , 340 - 350.
Chicago ÖZ MEHMET,ADANUR HAKAN,fidan muhammed said,KOMUT OSMAN Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları. (2019): 340 - 350.
MLA ÖZ MEHMET,ADANUR HAKAN,fidan muhammed said,KOMUT OSMAN Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları. , 2019, ss.340 - 350.
AMA ÖZ M,ADANUR H,fidan m,KOMUT O Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları. . 2019; 340 - 350.
Vancouver ÖZ M,ADANUR H,fidan m,KOMUT O Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları. . 2019; 340 - 350.
IEEE ÖZ M,ADANUR H,fidan m,KOMUT O "Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları." , ss.340 - 350, 2019.
ISNAD ÖZ, MEHMET vd. "Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları". (2019), 340-350.
APA ÖZ M, ADANUR H, fidan m, KOMUT O (2019). Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(Ek Sayı), 340 - 350.
Chicago ÖZ MEHMET,ADANUR HAKAN,fidan muhammed said,KOMUT OSMAN Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.Ek Sayı (2019): 340 - 350.
MLA ÖZ MEHMET,ADANUR HAKAN,fidan muhammed said,KOMUT OSMAN Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.Ek Sayı, 2019, ss.340 - 350.
AMA ÖZ M,ADANUR H,fidan m,KOMUT O Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(Ek Sayı): 340 - 350.
Vancouver ÖZ M,ADANUR H,fidan m,KOMUT O Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(Ek Sayı): 340 - 350.
IEEE ÖZ M,ADANUR H,fidan m,KOMUT O "Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss.340 - 350, 2019.
ISNAD ÖZ, MEHMET vd. "Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10/Ek Sayı (2019), 340-350.