Yıl: 2020 Cilt: 23 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 975 - 980 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234 İndeks Tarihi: 26-02-2021

Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi

Öz:
Bu çalışma yoncaya “YN” (Medicago sativa L.) farklı oranlarda ilaveedilen (% 100:0, 75:25, 50:50, 25:75) Macar fiği “MF” (Vicia pannonicaCrantz), yem şalgamı “YŞ” (Brassica rapa L.) ve yulaf “Y” (Avenasativa L.) karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi amacıylayürütülmüştür. Hasat zamanı yalın yulafta süt olum, yalın yemşalgamında çiçeklenme, yalın Macar fiğinde alt baklaların oluştuğudönemde, yalın yoncada ise % 10 çiçeklenme döneminde yapılmıştır.Karışımlarda ise yoncanın hasat zamanı baz alınmıştır. Parçalamaişleminden sonra materyaller 2 kg’lık kavanozlarda ağızları havaalmayacak şekilde kapatılarak 25±2 oC’de 45 gün süre ilefermantasyona bırakılmıştır. Fermantasyon süresinin sonunda açılansilajlar örneklerinde; kuru madde (KM), pH, ham protein (HP), laktikasit (LA), asetik asit (AA), bütürik asit (BA), potasyum (K), fosfor (P),kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve demir (Fe) içerikleribelirlenmiştir. Silajların Flieg puanlamalarına göre % 75YN+25Y(97.80), % 25YN+75YŞ (97.20), % 50YN+50Y (96.80), % 25YN+75Y(91.93) ile yalın yulaf (91.33) işlemleri en yüksek değere sahip olmuşve silaj kalitesi bakımından çok iyi sınıfta yer almıştır. En yüksek LAoranı % 6.570 ile % 75YN+25Y, en düşük ise % 0.780 ile %75YN+25MF silajlarından elde edilmiştir. Silajların AA asit değeri ise% 0.033-0.283 arasında değişirken, BA tespit edilmemiştir. SilajlarınFlieg puanları ile ham protein oranları birlikte değerlendirildiğinde;yonca ile yem şalgamının ele alınan tüm oranlarında ve yulaf ile %75+25 oranında yapılan silajların kalitesinin daha yüksek olduğusonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Effect of Different Companion Crops on Alfalfa Silage Quality

Öz:
Objective of this study was to determine silage quality of Hungarian vetch “HV” (Vicia pannonica Crantz), Turnip “T” (Brassica rapa L.) and Oat “O” (Avena sativa L.) added to Alfalfa “A” (Medicago sativa L.) with different proportions (100:0, 75:25, 50:50 ve 25:75%). Harvest was done at milk dought stage for sole oat, flowering stage for sole turnip, exact shape formation period of seeds in the bottom pods for sole Hungarian vetch, 10% flowering stage for sole alfalfa. Besides, the harvest of mixtures was done based on alfalfa. Then, plants were ensiled in 2 kg plastic jars and fermentation at 25±2 oC over 45 days. The silage samples were opened at the end of the fermentation period and dry matter ratio (DM), pH, crude protein ratio (CP), lactic acid (LA), acetic acid (AA), butyric acid (BA), potassium (K), phosphorus (P), calcium (Ca), magnesium (Mg) and iron (Fe) were determined. According to the Flieg score, 75A+25O% (97.80), 25A+75T% (97.20), 50A+50O% (96.80), 25A+75O% (91.93) and sole oat (91.33) silages have the highest value and, they were in good quality class of silage. The highest LA was determined in 75A+25O% (6.570%), while the lowest was 75A+25HV% (0.780%). The AA acid ranged between 0.033- 0.283%, and the BA was not found. As a result, when the Flieg score and crude protein ratios was evaluated together, it was concluded that suitable silage quality determined relatively high of alfalfa with all turnip mixture and with oat at 75+25% mixture.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
7
9
9
APA Mut H, Gülümser E, çopur doğrusöz m, başaran u (2020). Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi. , 975 - 980. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
Chicago Mut Hanife,Gülümser Erdem,çopur doğrusöz medine,başaran uğur Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi. (2020): 975 - 980. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
MLA Mut Hanife,Gülümser Erdem,çopur doğrusöz medine,başaran uğur Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi. , 2020, ss.975 - 980. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
AMA Mut H,Gülümser E,çopur doğrusöz m,başaran u Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi. . 2020; 975 - 980. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
Vancouver Mut H,Gülümser E,çopur doğrusöz m,başaran u Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi. . 2020; 975 - 980. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
IEEE Mut H,Gülümser E,çopur doğrusöz m,başaran u "Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi." , ss.975 - 980, 2020. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
ISNAD Mut, Hanife vd. "Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi". (2020), 975-980. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
APA Mut H, Gülümser E, çopur doğrusöz m, başaran u (2020). Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(4), 975 - 980. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
Chicago Mut Hanife,Gülümser Erdem,çopur doğrusöz medine,başaran uğur Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23, no.4 (2020): 975 - 980. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
MLA Mut Hanife,Gülümser Erdem,çopur doğrusöz medine,başaran uğur Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.23, no.4, 2020, ss.975 - 980. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
AMA Mut H,Gülümser E,çopur doğrusöz m,başaran u Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2020; 23(4): 975 - 980. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
Vancouver Mut H,Gülümser E,çopur doğrusöz m,başaran u Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2020; 23(4): 975 - 980. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
IEEE Mut H,Gülümser E,çopur doğrusöz m,başaran u "Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23, ss.975 - 980, 2020. 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234
ISNAD Mut, Hanife vd. "Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23/4 (2020), 975-980. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.669234