Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 181 - 189 Metin Dili: Türkçe

Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

Öz:
Bu çalışma Türk bankaların karlılığı üzerinde etkili olan bankaya özgü, sektöre özgü ve makro ekonomik faktörleri ampirik olarak analizetmektedir. Çalışma Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankaların 2005-2015 yıllarına ilişkin verilerini kapsamaktadır.Çalışmada panel veri regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada ticari bankaların karlılığını ölçmek için iki alternatif karlılık göstergesikullanılmıştır. Bu göstergeler sırasıyla aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı değişkenleridir. Sabit etkiler panel veri tahmincisinden eldeedilen bulgulara göre; kredi riski (takibe düşen krediler), banka büyüklüğü, faaliyet giderleri, banka sermayesi, faiz dışı gelirler veekonomik büyüme değişkenlerinin aktif karlılığının anlamlı belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir. Karlılık ölçüsü olarak özkaynakkarlılığının kullanıldığı modelde ise banka büyüklüğü, faaliyet giderleri, faiz gelirleri, faiz dışı gelirler, enflasyon oranı ve sektörelyoğunlaşma gibi değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı belirleyiciler olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Investigation of The Factors Influencing Profitability in Turkish Banking Sector with Panel Data Analysis

Öz:
This study empirically analyzes bank-specific, sector-specific and macroeconomic factors that affect profitability of Turkish banks. The study covers the data of the commercial banks operating in the Turkish banking sector for the period of 2005-2015. Panel data regression analysis is employed in the study. In this study, two alternative profitability indicators are used to measure the profitability of commercial banks. These indicators are the variables of return on asset and return on equity, respectively. According to the findings of the fixed effects panel data estimator; the variables such as credit risk (non-performing loan), bank size, operating expenses, bank capital, non-interest income and economic growth are significant determinants of the return on assets. Furthermore, the variables such as bank size, operating expenses, net interest income, non-interest income, inflation rate and industry concentration in terms of credits are found to be statistically significant determinants in the model where return on equity is used as a measure of profitability
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahamed, M. M. (2017). Asset quality, non-interest income, and bank profitability: Evidence from Indian banks. Economic Modelling, 63, 1-14.
 • Akbas, H. E. (2012). Determinants of Bank Profitability: An investigation on TurkishBankingSector. Öneri Dergisi, 10(37), 103-110.
 • Albertazzi, U.,& L. Gambacorta. (2009). “Bank Profitability and the Business Cycle.” Journal of Financial Stability, 5(4): 393-409.
 • Alp, A., Ban, Ü.,Demirgüneş, K., & Kılıç, S. (2010). “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri”, İMKB Dergisi, 12(46), 1-13.
 • Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N. & Delis, M.D. (2008), “Bank-specific, Industry-specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability”, Journal of International Financial Markets, Elsevier, 18(2), 121-136.
 • Bapat, D. (2017). “Profitability drivers for Indian banks: a dynamic panel data analysis”, Eurasian Business Review, 1-15.
 • Belke, M.,& Unal, E. A. (2017). “Determinants of Bank Profitability: Evidence From Listed and Non-Listed Banks in Turkey”, Journal of Economics Finance and Accounting, 4(4), 404-416.
 • Bourke, P. (1989). “Concentration and other determinants of bank profitability in Europe”, North America and Australia. Journal of Bankingand Finance, 13, 65-79.
 • Bouzgarrou, H., Jouida, S., & Louhichi, W. (2018). Bank profitability during and before the financial crisis: Domestic vs. foreign banks. Research in International Business and Finance, 44, 26-39.
 • Chronopoulos, D.K., Liu, H., McMillan, F.J., & Wilson, J.O. (2015). “The dynamics of US bank profitability”, The European Journal of Finance, 21(5), 426-443.
 • Davydenko, A. (2011). “Determinants of Bank Profitability in Ukraine”, Undergraduate Economic Review, 7(1), 1-30.
 • Demirhan, D. (2013). Effects of The Recent Financial Crisis on The Determinants of Bank Profitability: Case of Turkish Banking Industry, Journal of Yasar University, 8(31), 5203-5228.
 • Dietrich, A.,& Wanzenried, G. (2011). Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland. Journal of International Financial Markets, Institutionsand Money, 21(3), 307-327.
 • Djalilov, K.,& Piesse, J. (2016). Determinants of bank profitability in transition countries: What matters most?. Research in International Business and Finance, 38, 69-82.
 • Gülhan, Ü. & Uzunlar, E. (2011). Bankacılık sektöründe kârlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 341-368.
 • Güngör, B. (2007). “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel ve Yabancı Bankaların Kârlılık Seviyelerini Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi”, İktisat İsletme ve Finans, 22(258), 40-63.
 • Iannotta, G.,Nocera, G., & Sironi, A. (2007). Ownershipstructure, risk and performance in the European banking industry. Journal of Banking & Finance, 31(7), 2127-2149.
 • Isik, O. (2017). Internal Determinants of Profitability of State, Private and Foreign Owned Commercial Banks Operating in Turkey. Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(3), 342-353.
 • Islam, M. S.,& Nishiyama, S. I. (2016). The Determinants of Bank Profitability: Dynamic Panel Evidence from South Asian Countries. Journal of Applied Finance and Banking, 6(3), 77-93.
 • Küçükbay, F. (2017). Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları Ve Türk Bankaları Arasında Karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 137- 149.
 • Mamatzakis, E.,& Remoundos, P. (2003). Determinants of Greek Commercial Banks, 1989-2000, Spoudai, 53(1), 84-94.
 • Menicucci, E. & Paolucci, G. (2016). The Deyerminants of Bank Profitability: Empirical Evidence from European Banking Sector, Journal of Financial Reportingand Accounting, 14(1), 86-115.
 • Meslier, C., Tacneng, R., & Tarazi, A. (2014). Is bank income diversification beneficial? Evidencefrom an emerging economy. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 31, 97-126.
 • Naceur, S.B.,&Goaied, M. (2001). The Determinants of theTunisian Deposit Banks' Performance, Applied Financial Economics, 11(3), 317-319.
 • Okuyan, H.A.,& Karataş, Y. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi, Ege Akademik Bakış, 17(3), 395-406.
 • Pasiouras, F.,& Kosmidou, K. (2007). Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in the EuropeanUnion, Research in International Business and Finance, 21(2), 222-237.
 • Rossi, S.,Borroni, M., Lippi, A., & Piva, M. (2018). Determinants of Bank Profitability in the Euro Area: What Has Changed During the Recent Financial Crisis?. International Business Research, 11(5), 18-27.
 • Sarıtaş, H., Uyar, K. S., & Gökçe, A. (2016). Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 87-108.
 • Sevim, U.,& Eyüboğlu, K. (2016). Ticari Banka Performansının İçsel Belirleyicileri: Borsa İstanbul Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2), 211-223.
 • Short, B.K. (1979). The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe and Japan, Journal of Banking and Finance, 3, 209-219.
 • Sinha, P.,& Sharma, S. (2016). Determinants of bank profits and its persistence in Indian Banks: a study in a dynamic panel data framework. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 7(1), 35-46.
 • Smirlock, M. (1985). Evidence on the (non) relationship between concentration and profitability in banking, Journal of Money, Credit and Banking, 17(1), 69-83.
 • Sufian, F.,& Chong, R.R. (2008). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the Philippines, Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, 4(2), 91-112.
 • Sufian, F.,& Habibullah, M.S. (2009a). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence from the China Banking Sector, Frontiers of Economics in China, 4(2), 274-291.
 • Sufian, F.,& Habibullah, M.S. (2009b). Determinants of bank profitability in a developing economy: Empirical evidence from Bangladesh, Journal of business economics and management, 10(3), 207-217.
 • Tan, Y. & Floros, C. (2012). Bank profitability and GDP growth in China: a note, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 10(3), 267-273.
 • Tan, Y. (2016). The impacts of risk and competition on bank profitability in China. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 85-110.
 • Tatoğlu, F.Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi, Genişletilmiş 3. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Topak, M.S.,& Talu, N.H. (2017). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Evidence from Turkey, International Journal of Economicsand Financial Issues, 7(2), 574-584.
 • Trujillo-Ponce, A. (2013). “WhatDeterminestheProfitability of Banks? EvidencefromSpain”, Accounting & Finance, 53(2), 561-586.
 • Yao, H., Haris, M., &Tariq, G. (2018). Profitability Determinants of Financial Institutions: Evidence from Banks in Pakistan. International Journal of Financial Studies, 6(2), 53.
APA AYDIN Y (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 181 - 189.
Chicago AYDIN Yüksel Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.1 (2019): 181 - 189.
MLA AYDIN Yüksel Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, 2019, ss.181 - 189.
AMA AYDIN Y Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 181 - 189.
Vancouver AYDIN Y Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 181 - 189.
IEEE AYDIN Y "Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi." Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss.181 - 189, 2019.
ISNAD AYDIN, Yüksel. "Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10/1 (2019), 181-189.