Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri

Yıl: 2019 Cilt: 11 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 323 - 342 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-03-2021

Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde bulunması gereken özellikler ve metintürlerinin nasıl sınıflandırılması gerektiğiyle ilgili Türkçe öğretmenlerinin ve Türkçe öğretmen adaylarınıngörüşlerini belirlemektir. Araştırma 2018 yılı Nisan ayında Van ili merkezindeki farklı okullarda görevyapan öğretmen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği lisans programındaokuyan öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir.Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak yapılan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veritoplama aracı olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen ve açık uçlu sorulardanoluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik çözümlemesikullanılmıştır.Sonuç olarak Türkçe öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu ders kitaplarındaki metinlerin bilgilendirici,hikâye edici ve şiir olarak sınıflandırılması gerektiği yönünde görüş belirttikleri anlaşılmıştır. Türkçeöğretmen adaylarının önemli bir bölümü ise metinlerin edebi ve öğretici metinler olarak sınıflandırılmasıgerektiğini vurguladıkları belirlenmiştir. Türkçe öğretmenleri ve Türkçe öğretmen adaylarının büyükçoğunluğu şiir, hikâye, masal ve deneme türlerinin ders kitaplarında ağırlıklı olarak yer alması gerektiğinibelirtmiştir. Türkçe ders kitaplarında yer verilecek metinlerin taşıması gereken özelliklerle ilgiligörüşlerinin ise, öğrenci seviyesine uygun, akıcı ve ilgi çekici, açık ve anlaşılır, estetik, öğrencinin hayaldünyasına hitap eden ve uzun olmayan metinler olması gerektiği yönünde olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Anahtar Kelime:

Teachers and Prospective Teachers with Texts in Textbooks Related Feedback

Öz:
The aim of this study is to determine the opinions of Turkish teachers and prospective Turkish teachers about the features that should be included in the texts in Turkish textbooks and how they should be classified. The research was carried out in April 2018 with teachers working in different schools in the center of Van and prospective teachers studying in the Turkish Language Teaching Program of the Faculty of Education of Van Yüzüncü Yıl University. The case study method based on the qualitative research approach was used in the study. As a data collection tool, a structured interview form consisting of open-ended questions developed by the researchers with the opinion of experts was used. Content analysis was used for data analysis. As a result, it was understood that the majority of Turkish teachers stated that the texts in the textbooks should be classified as informative, narrative and poetic. An important part of the Turkish teacher candidates stated that the texts should be classified as literary and instructive texts. The majority of Turkish teachers and Turkish teacher candidates stated that poetry, stories, fairy tales and essays should be included in textbooks. On the other hand, the opinions of the texts to be included in the Turkish textbooks should be that they should be fluent and interesting, clear and understandable, aesthetic, appealing to the imagination of the student and not long.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA kaya m (2019). Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. , 323 - 342.
Chicago kaya mustafa Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. (2019): 323 - 342.
MLA kaya mustafa Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. , 2019, ss.323 - 342.
AMA kaya m Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. . 2019; 323 - 342.
Vancouver kaya m Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. . 2019; 323 - 342.
IEEE kaya m "Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri." , ss.323 - 342, 2019.
ISNAD kaya, mustafa. "Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri". (2019), 323-342.
APA kaya m (2019). Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 323 - 342.
Chicago kaya mustafa Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 11, no.21 (2019): 323 - 342.
MLA kaya mustafa Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.21, 2019, ss.323 - 342.
AMA kaya m Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 11(21): 323 - 342.
Vancouver kaya m Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 11(21): 323 - 342.
IEEE kaya m "Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri." Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11, ss.323 - 342, 2019.
ISNAD kaya, mustafa. "Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri". Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 11/21 (2019), 323-342.