Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: Ö6 Sayfa Aralığı: 332 - 339 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.29000/rumelide.648919 İndeks Tarihi: 11-03-2021

Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins

Öz:
This paper is dedicated to talk about the elements of chivalry in the popular fantasy series A Song ofIce and Fire, written by George R.R. Martin, especially centering upon the distinctive features of thecharacters of Jaime Lannister and Brienne of Tarth. Throughout the novels, both of these charactersgo through a chain of events that embody their personalities, and thanks to the crossing of their paths,Jaime and Brienne become different persons. Among many alterations, this paper focuses mainly onthe chivalric attributions in search of evidence for their existence. This pursuit of chivalry is evidentsince there is a problematic situation for these two characters; the former is seemingly arepresentative of a classical knight figure, but every new page of the novel displays us the devilishcorruption occupying him. However, the latter, a total opposite of Jaime and a freak of nature for theunmerciful folks of the Seven Kingdoms, is still a much more appropriate knight than Jaime, eventhough Brienne is a woman, which is another uncommon characteristic for the traditional concept ofknighthood. The intention of this paper is, thus, to seek for the presumptive aim of the author tocreate a case which is both a juxtaposition and contradiction. Martin converts the supposed hero intoa villain-like character, and he makes a paladin out of the anti-hero of the story. Consequently, theobvious perception management carried out by the author collides with the prejudment of the readerto demolish the readers’ prejudices.
Anahtar Kelime:

Kahramanlardan kötü adam yaratmak ve anti-kahramanları şövalyelere dönüştürmek

Öz:
Bu araştırma, George R.R. Martin tarafından yazılan Buz ve Ateşin Şarkısı serisindeki şövalyelik unsurlarını özellikle Jamie Lannister ve Tarth’lı Brienne’in öne çıkan karakterlerine odaklanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Romanlarda bu iki karakter kendi kişiliklerini şekillendiren bir olaylar zinciri yaşarlar, ve yollarının kesişmesi sayesinde Jaime ve Brienne farklı insanlara dönüşürler. Çok sayıda değişimin arasında, bu araştırma şövalyelik unsurlarına odaklanıp onun varlığını aramaktadır. Böyle bir arayış bu iki karakterin içinde bulunduğu sorunlu durumdan kaynaklıdır; ilki klasik bir şövalye figürünü temsil ediyor gibi görünür ama kitabın her yeni sayfası bize içinde bulunduğu şeytani yozlaşmayı gösterir. Ama ikincisi ise Jaime’nin tam ziti, Yeni Krallık’ın acımasız insanlarının gözünde tam bir ucube ve bir kadın olmasına ragmen, ki bu da geleneksel şövalye figürüne aykırıdır, şövalyelik için Jaime’den çok daha uygundur. Bu sebepten, bu çalışmanın arayışı yazarın yarattığı hem birbirine paralel hem de zıtlık içindeki durumdur. Martin, bildiğimiz kahramanı kötü adamvari bir karaktere dönüştürürken hikayedeki anti-kahramandan da bir şövalye yaratmaktadır. Sonuç olarak, yazarın açıklıkla yürüttüğü algı yönetimi, okuyucunun önyargılarını yıkmak adına birbiriyle çarpışmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
  • Fredericks, S.C. (1978). Problems of Fantasy. Science Fiction Studies, Vol. 5, No. 1 (Mar. 1978), pp. 33- 44. Stable URL: https://www.jstor.org/stable/4239155
  • Gilmore, M. (2014, April 23). George R.R. Martin: The Rolling Stone Interview. Retrieved from https://rollingstone.com
  • James, E. and Mendlesohn, F. The Cambridge Companion to Fantasy Literature. UK: Cambridge University Press.
  • Jamison, C.P. (2018). Chivalry in Westeros: The Knightly Code of a Song of Ice and Fire. US: McFarland.
  • Martin, G.R.R. (1996). A Game of Thrones (A Song of Ice and Fire). US: Bantam Books.
  • Martin, G.R.R. (1999). A Clash of Kings (A Song of Ice and Fire). US: Bantam Books.
  • Martin, G.R.R. (2002). A Storm of Swords (A Song of Ice and Fire). US: Bantam Books.
  • Nissen, D. (2019, May 9). George R.R. Martin on ‘Lord of the Rings’ vs ‘Harry Potter’. Retrieved from https://variety.com
  • Stableford, B. (2005). Historical Dictionaries of Literature and the Arts, No. 5. US: Scarecrow Press, Inc.
  • Vike, M. (2009). The Familiar and the Fantastic A Study of Contemporary High Fantasy in George R. R. Martin’s A Song of Ice and Fire and Steven Erikson’s Malazan Book of the Fallen. University of Bergen, Bergen, Norway.
APA Lüta K, Yiğit A (2019). Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins. , 332 - 339. 10.29000/rumelide.648919
Chicago Lüta Kadir,Yiğit Ali Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins. (2019): 332 - 339. 10.29000/rumelide.648919
MLA Lüta Kadir,Yiğit Ali Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins. , 2019, ss.332 - 339. 10.29000/rumelide.648919
AMA Lüta K,Yiğit A Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins. . 2019; 332 - 339. 10.29000/rumelide.648919
Vancouver Lüta K,Yiğit A Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins. . 2019; 332 - 339. 10.29000/rumelide.648919
IEEE Lüta K,Yiğit A "Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins." , ss.332 - 339, 2019. 10.29000/rumelide.648919
ISNAD Lüta, Kadir - Yiğit, Ali. "Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins". (2019), 332-339. https://doi.org/10.29000/rumelide.648919
APA Lüta K, Yiğit A (2019). Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0(Ö6), 332 - 339. 10.29000/rumelide.648919
Chicago Lüta Kadir,Yiğit Ali Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 0, no.Ö6 (2019): 332 - 339. 10.29000/rumelide.648919
MLA Lüta Kadir,Yiğit Ali Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.Ö6, 2019, ss.332 - 339. 10.29000/rumelide.648919
AMA Lüta K,Yiğit A Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(Ö6): 332 - 339. 10.29000/rumelide.648919
Vancouver Lüta K,Yiğit A Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(Ö6): 332 - 339. 10.29000/rumelide.648919
IEEE Lüta K,Yiğit A "Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 0, ss.332 - 339, 2019. 10.29000/rumelide.648919
ISNAD Lüta, Kadir - Yiğit, Ali. "Creating villains from heroes and turning anti-heroes into paladins". RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Ö6 (2019), 332-339. https://doi.org/10.29000/rumelide.648919