Yıl: 2019 Cilt: 1 Sayı: 52 Sayfa Aralığı: 463 - 490 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21764/maeuefd.601296 İndeks Tarihi: 15-03-2021

ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ

Öz:
Hayvanlara yönelik kötü muamele sıklıklagündeme gelen önemli sorunlardan biridir. Bu konudacaydırıcı ve önleyici düzenlemelere gidilmesi önemliolmakla birlikte alınacak tedbirlerin başında erkenyıllardan itibaren eğitim gelmektedir. Türkiye‟deçocukların sokak hayvanları ile karşılaşmaları çevreeğitiminin bir parçası olan hayvanlar konusundaeğitim için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bubağlamda, çocuklara somut yaşantılar sunabilecek vegündelik hayatları ile ilişkili olan sokak hayvanlarıkonusunda çocuklarla yapılacak bir araştırma, onlarınsosyal duyarlılıklarını ve hayvanlara yönelikfarkındalıklarını artıracaktır. Bu çalışmada projeyaklaşımına başvurularak okulöncesi dönem çocuklarıile yürütülen sokak hayvanları konulu bir projebetimlenmiştir. Proje çalışması resmi bir ilkokulunanasınıfında, haftada bir gün toplam 11 haftasürmüştür. Çalışmaya bir öğretim üyesi rehberliğindeiki öğretmen adayı ve anasınıfına devam eden 14çocuk katılmıştır. Sınıf öğretmeninin de destek verdiğiproje çalışması boyunca öğretmenler öğrenmesürecini, fotoğraf çekimi ve yazılı notlar alarakgözlemiş ve belgelemişlerdir. Çocukların temsilürünleri de değerlendirmede kullanılmıştır. Öğrenmesürecinde yapılan gözlemler ve belgelemeye dayalıolarak çocukların gelişimlerinin proje çalışmalarındaçok yönlü olarak desteklendiği ve sokak hayvanlarınayönelik farkındalıklarının ve sosyal duyarlıklarınıngeliştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

DEVELOPING CHILDREN’S SOCIAL SENSITIVITY: ‘THE HELPERS OF STRAY ANIMALS’ PROJECT

Öz:
Maltreatment towards animals is one of the major problems that often arise. Although it is important to enact prohibitive and preventive measures on this issue, education from the early years is one of the main measures to increase social sensitivity. The fact that children encounter with stray animals in Turkey can be used as an opportunity for education about animals, which is integral to environmental education. In this sense, inquiring about stray animals with children can increase their social sensitivity and awareness because this topic provides children with concrete experiences and it is closely related to their daily life. In this study, a project on stray animals was described conducted with preschool children using the project approach. The study took place in a kindergarten classroom of an elementary school for 11 weeks, once a week. Participants of the study included 14 preschool children and two teacher candidates under the guidance of an academic advisor. The classroom teacher also supported teacher candidates during the project work and the candidates observed and documented the learning process using photos, notes, and children‟s representational artifacts. Based on the observations during the learning process and the documentation, it has been concluded that preschool children‟s social sensitivity and awareness towards stray animals were developed and their development was supported in multiple ways with the project work.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ARIKAN A, BAKIR Y, ÖZDEN Ö (2019). ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ. , 463 - 490. 10.21764/maeuefd.601296
Chicago ARIKAN ARZU,BAKIR Yonca,ÖZDEN Özlen Meltem ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ. (2019): 463 - 490. 10.21764/maeuefd.601296
MLA ARIKAN ARZU,BAKIR Yonca,ÖZDEN Özlen Meltem ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ. , 2019, ss.463 - 490. 10.21764/maeuefd.601296
AMA ARIKAN A,BAKIR Y,ÖZDEN Ö ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ. . 2019; 463 - 490. 10.21764/maeuefd.601296
Vancouver ARIKAN A,BAKIR Y,ÖZDEN Ö ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ. . 2019; 463 - 490. 10.21764/maeuefd.601296
IEEE ARIKAN A,BAKIR Y,ÖZDEN Ö "ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ." , ss.463 - 490, 2019. 10.21764/maeuefd.601296
ISNAD ARIKAN, ARZU vd. "ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ". (2019), 463-490. https://doi.org/10.21764/maeuefd.601296
APA ARIKAN A, BAKIR Y, ÖZDEN Ö (2019). ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(52), 463 - 490. 10.21764/maeuefd.601296
Chicago ARIKAN ARZU,BAKIR Yonca,ÖZDEN Özlen Meltem ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, no.52 (2019): 463 - 490. 10.21764/maeuefd.601296
MLA ARIKAN ARZU,BAKIR Yonca,ÖZDEN Özlen Meltem ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.52, 2019, ss.463 - 490. 10.21764/maeuefd.601296
AMA ARIKAN A,BAKIR Y,ÖZDEN Ö ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 1(52): 463 - 490. 10.21764/maeuefd.601296
Vancouver ARIKAN A,BAKIR Y,ÖZDEN Ö ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 1(52): 463 - 490. 10.21764/maeuefd.601296
IEEE ARIKAN A,BAKIR Y,ÖZDEN Ö "ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, ss.463 - 490, 2019. 10.21764/maeuefd.601296
ISNAD ARIKAN, ARZU vd. "ÇOCUKLARDA SOSYAL DUYARLILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ: ‘SOKAK HAYVANLARININ YARDIMCILARI’ PROJESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1/52 (2019), 463-490. https://doi.org/10.21764/maeuefd.601296