Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 23 - 32 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 17-03-2021

Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”

Öz:
Alexandreia Troas, is an ancient city located within the present boundaries of Dalyan Village, Geyikli town in Ezine district ofÇanakkale Province. It is mentioned as “Eski İstanbul” or “Eski İstanbolluk” in Pir-i Reis’s “Kitab-ı Bahriye”. According to Pir-i Reis,the city known as “Troy” by the Greeks, was formerly called “Troas” or “Troad” by the Miletians. The city, which has beencompletely abandoned to its own fate after the 19th century, is nowadays defined as the city of healing waters known as“Kestanbol Hot Springs”.Our study is about the historical character of the ancient region of the ancient Kestanbol, known as the rich hot water springs, andits extant healing practices. Kestanbol hot springs is a healing resource that preserved its function and importance throughout theAncient, Byzantine and Ottoman periods. It can be seen that its chemical properties today are very well preserved by looking at thereports of its analysis made in Paris, France 123 years ago. It has been proven that Kestanbol hot springs, which can be utilized withdifferent cures, is effective in gynaecological diseases related to infection, rheumatic diseases, arthritis, some bone tuberculosis,lymphadenopathy in kids, upper respiratory tract and lung diseases.
Anahtar Kelime:

Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”

Öz:
A1exandreia Troas, Çanakkale ili Ezine ilçesi, Geyikli bucağına bağlı Dalyan Köyünün bugünkü sınırları içerisinde yeralan antik bir kenttir. Pir-i Reis'in “Kitab-ı Bahriye”sinde “Eski İstanbul” veya “Eski İstanbolluk” adı geçmektedir. Pir-i Reis'in belirttiğine göre Yunanlılar tarafından “Troy” olarak bilinen kent, daha eskiden de Miletlilerce “Troas” veya “Troad” olarak adlandırılmaktadır. 19 yüzyıldan sonra tamamen kendi kaderine terk edilmiş olan kent günümüzde “Kestanbol Kaplıcaları” olarak bilinen şifalı suların kenti olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamız, zengin sıcak su kaynakları olarak bilinen tarihi Kestanbol Kaplıcalarının bulunduğu antik bölgenin tarihsel özelliği ve günümüze kadar şifa verici uygulamaları üzerinedir. Kestanbol Kaplıcaları; Antik çağ, Bizans ve Osmanlı dönemi boyunca işlevini ve önemini koruyan bir şifa kaynağıdır. 123 yıl önce Fransa’nın Paris şehrinde yapılan analizinin raporları ile de günümüzde kimyasal özelliğini çok iyi koruduğu görülmektedir. Farklı kürler ile faydalanabilen Kestanbol kaplıcasının, enfeksiyona bağlı jinekolojik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kireçlenme, bazı kemik tüberkülozları, küçük çocuklardaki lenf adenopati, üst solunum yolları ve akciğer hastalıklarında etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Homeros. İlyada. Sandalcı S,trans. Edirne: Ceren Yayıncılık; 2016. p.22, 147-156
 • 2. Umar B. Troas. Kültür Kitapları Serisi 7. İstanbul: Ak Yayınları;1983. p.1-21.
 • 3. Sevinç N. Troas Bölgesinde Antik Bir Kent Aleksandria –Troas. Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi 1983; 41: 22-28.
 • 4. Schwertheim E. Alexandreian Troas. In: Tolun V, editor. Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması Bildirileri Kitabı. Çanakkale: Aynalı Maatbacılık; 2002.p. 55-65.
 • 5. Canakkale.gov.tr. [Internet]. Çanakkale: Eski Yerleşim Kalıntıları [updated 2017 March 05]. Available from: http://www.canakkale.gov.tr/eski-yerlesim-kalintilari
 • 6. Schwertheim E. 30th International Symposium of Excavations. Surveys and Archaeometry Archaeology of Turkey. Bayram F, editor. Ankara: General Dırectorate For Cultural Herıtage and Museums Main Publication No: 128; 2008.p.28-3. ISBN No: 978-975-17-3322-1
 • 7. Öztaner S.H. Alexandria Troas Nymphaeum. Archaeology and Archaeologist Association Magazine 2002; 14: 6-9.
 • 8. Tutkun M. Herodes Atticus Hamamı Kemer Restorasyonu (Strüktürel Sağlamlaştırma Projesi). Artium 2016; 4(1): 1- 12.
 • 9. Güdücü H. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Jeotermal Turizminde Türkiye’deki Antik Kentler. Ankara: Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Doktora Tezi; 2012.
 • 10. Taşçı M.A. Alexandreia Troas (Antigonia) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1998; 168-187.
 • 11. ezine.bel.tr. [Internet]. Çanakkale: [updated 2017 March 15]. Available from: www.ezine.bel.tr/
 • 12. motorturk.org. [Internet]. Anonymous regional stories. [updated 2017 April 15]. Available from: http://motorturk.org/geziyazi/2005/dalyan/dalyan.html
 • 13. Çam D, Bülbül E, Kılınç O, Şan Ö. Jeotermal Akışkanların Köken İlişkisi: Tuzla ve Babadere (Çanakkale) Sahaları Örneği. Ekonomi Bültenleri [Internet] 2013[cited 2017 March 16];(15):79-87.
 • 14. Available from: http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2013_15/79.pdf
 • 15. Demirsoy N, Başaran C.H, Sandalcı S. Kestanbolis Kaplıcaları, Kestampolis’in Nitelikli Sularının Tedavileri ve Şifaları Üzerine Bilgiler Biga Sancağı (Dardanellia) Ezine Kazası’daki Aleksandreia Troia Yakınındaki ve Bu Termal Sularının Kimyasal Tahlili Konstantınople Minhan Imprımeur. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2017.
 • 16. Ezine Belediyesi Kültür ve Tanıtım Hizmet Kitabı. Ezine: Ezine Belediyesi Yayınları; 2015
 • 17.Uysal A.O. Ezine/Akköy de Tarihî Anıtlar ve Seramikçilik. Akdemir A, Demircan O, Yılmaz S, Takaoğlu T, Akbulak C, editors. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Değerleri Sempozyumu Kitabı. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları No: 86; 2008. Isbn: 978-975-8100-92-7
 • 18. Palabıyık H, Yavaş H, Önder Ü. Çanakkale'de Çevre: Stratejik Çevresel Değerlendirme Yaklaşımı. Uluslararası Çanakkale Kongre Kitabı. İstanbul: 2006.p.1-14
 • 19.Öztepe E. Çanakkale’deki Alexandria Troas Antik Kentindeki Kazıları. [Internet] 2014; cited 2017 March 20]
 • 20. Available from: http://www.haberler.com/anadolu-da-roma-donemine-ait-bilinen-en-buyuk-5902721-haberi
 • 21. Akkuş I, Akıllı H, Ceyhan S, Dilemre A, Tekin Z. Jeotermal Kaynaklar Envanteri. Ankara: MTA Genel Müdürlüğü Envanter Serisi-201; 2005. p.849.
APA Demirsoy N, Başaran C, Sandalcı S (2018). Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”. , 23 - 32.
Chicago Demirsoy Nilufer,Başaran Cem Hakan,Sandalcı Sema Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”. (2018): 23 - 32.
MLA Demirsoy Nilufer,Başaran Cem Hakan,Sandalcı Sema Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”. , 2018, ss.23 - 32.
AMA Demirsoy N,Başaran C,Sandalcı S Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”. . 2018; 23 - 32.
Vancouver Demirsoy N,Başaran C,Sandalcı S Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”. . 2018; 23 - 32.
IEEE Demirsoy N,Başaran C,Sandalcı S "Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”." , ss.23 - 32, 2018.
ISNAD Demirsoy, Nilufer vd. "Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”". (2018), 23-32.
APA Demirsoy N, Başaran C, Sandalcı S (2018). Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 8(1), 23 - 32.
Chicago Demirsoy Nilufer,Başaran Cem Hakan,Sandalcı Sema Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 8, no.1 (2018): 23 - 32.
MLA Demirsoy Nilufer,Başaran Cem Hakan,Sandalcı Sema Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.8, no.1, 2018, ss.23 - 32.
AMA Demirsoy N,Başaran C,Sandalcı S Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2018; 8(1): 23 - 32.
Vancouver Demirsoy N,Başaran C,Sandalcı S Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2018; 8(1): 23 - 32.
IEEE Demirsoy N,Başaran C,Sandalcı S "Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”." Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 8, ss.23 - 32, 2018.
ISNAD Demirsoy, Nilufer vd. "Historical Kestanbol Hot Springs: “The water that resurrects”* Tarihi Kestanbol Kaplıcaları: “Ölü Dirilten Su”". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 8/1 (2018), 23-32.