Yıl: 2004 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 42 - 47 Metin Dili: Türkçe

Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı 13-22 yaşları arasındaki bedensel veya zihinsel engelli çocukların sosyodemografik özelliklerini, annelerdeki depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini belirlemektir. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda 29 “Mental Retardasyon”, 26 “otizm”, 25 “Serebral Palsi” hastası olan çocuk ve anneleri hasta grubu olarak, 89 zihinsel veya bedensel engeli olmayan çocuklar ve anneleri kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Sosyodemografik bulgular standart olarak hazırlanmış sosyodemografik veri toplama formu ile anne-babalara sorularak elde edildi. Tüm çocukların annelerine Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri ve Holroyd’un geliştirdiği Stres ve Kaynakları Ölçeği’nin Bağımlılık ve Kendini Yönetme, Ailenin Yaşamına Getirdiği Sınırlılık, Aile İçi Uyumsuzluk ve Aileye Getireceği Zorluk alt ölçekleri uygulandı. Bulgular: Araştırma sonucunda hasta grubundaki annelerin Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği ile Holroyd’un ölçeğinin Bağımlılık ve Kendini Yönetme, Aile Yaşamına Getirdiği Sınırlılıklar ve Aileye Getireceği Zorluk alt ölçeği puanları, kontrol grubundaki annelerin puanlarına göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak bedensel veya zihinsel engelli çocuğa sahip anneler, ruhsal olarak engelli çocuğa sahip olmayanlardan daha çok etkilenmektedir. Bu nedenle engelli çocuğa sahip olan annelere gerekli ve yeterli ruhsal destek sağlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelime: Kaygı Stres Anneler Engelli çocuklar Depresyon

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkök F (1989) Özürlü bir çocuğa sahip anne babaların kaygı ve endişe düzeyini ölçme aracının güvenirlik ve geçerlik çalışması. Psikoloji Dergisi, 23:26-39.
 • Bagenholm A ve Gillberg C (1991) Psychosocial effects on sib lings of children with autism and mental retardation: a popula tion-based study. J Ment Defic Res, 35:291-307.
 • Beck AT (1961) An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry, 4:561-571.
 • Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA (1988) An inven tory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. J Consult Clin Psychol, 56: 893-897.
 • Büyüköztürk Ş (2002) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 1. Baskı, Pegem A Yayınları, Ankara, s.44.
 • Cumming ST (1976) The impact of the child’s defiency on the father: a study of fathers of mentally retarded and chronically ill children. Am J Orthopsychiatry, 46:246-255.
 • Esdaile SA, Greenwood KM (2003) A comparison of mothers’ and fathers’ experience of parenting stress and attributions for parent child interaction outcomes. Occup Ther Int, 10:115-126.
 • Florian V, Findler L (2001) Mental health and marital adap tation among mothers of children with cerebral palsy. Am J Orthopsychiatry, 71:358-367.
 • Frey KS, Greenberg MT, Fewell RR (1989) Stres and coping among parents of handicapped children: A multidimensional approach. Am J Ment Retard, 94:240-249. approach. Am J Ment Retard, 94:240-249.
 • Glidden LM, Schoolcraft SA (2003) Depression: its trajectory and correlates in mothers rearing children with intellectual dis ability. J Intellect Disabil Res, 47:250-263.
 • Goldberg S, Morris P, Simmons RJ ve ark. (1990) Chronic illness in infancy and parenting stress: a comparison of three groups of parents. J Pediatr Psychol, 15:347-358.
 • Hanson MJ, Hanline MF (1994) Parenting a child with a dis abilities: a longitudinal srudy of parental stress and adaptation. J Early Intervent, 14:234-248.
 • Hastings RP (2003) Child behaviour problems and partner mental health as correlates of stress in mothers and fathers of children with autism. J Intellect Disabil Res, 47:231-237.
 • Herken H, Turan M, Şenol Ş ve ark. (2000) Down sendromlu çocuğu olan anne babaların depresyon düzeyleri ve depres yonla başaçıkma becerileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7:143-152.
 • Hisli N (1989) Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7:3-13.
 • Holroyd J (1987) Questionnaire on resources and stress. Brandon, Clinical Psychology Publishing Co. s.1-3.
 • Hobbs N, Perrin J, Irey HT (1985) Issues in the care of children with chronic illness, San Fransisco: Jossey Bass.
 • İnanç BY (1995) Kronik hasta çocuğu olan ve olmayan anababaların bazı psiko-sosyal ve demografik özellikler açısından karşılaştırılması. Adana, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Macias MM, Saylor CF, Rowe BP ve ark. (2003) Age-related parenting stress differences in mothers of children with spina bifida. Psychol Rep, 93:1223-1232.
 • Magill-Evans J, Darrah J, Pain K ve ark. (2001) Are families with adolescents and young adults with cerebral palsy the same as other families? Dev Med Child Neurol, 43:466-472.
 • Miller AC, Gordon RM, Daniele RJ ve ark. (1992) Stress, appraisal and coping in mothers of disabled and nondisabled children. J Pediatr Psychol, 17:587-605.
 • Minnes PM (1988) Family resources and stress associated with having a mentally retarded child. Am J Ment Retard, 93:184- 192.
 • Pelchat D, Richard N, Bouchard JM ve ark. (1999) Adaptation of parents in relation to their 6-month-old infant's type of dis ability. Child Care Health Dev, 25:377-397.
 • Ryde-Brandt B (1990) Anxiety and defence strategies in moth ers of children with different disabilities. Br J Med Psychol, 63:183-192.
 • Seltzer MM, Greenberg JS, Floyd FJ ve ark. (2001) Life course impacts of parenting a child with a disability. Am J Ment Retard, 106:265-286.
 • Timko C, Stovel KV, Moos RH (1992) Functioning among mothers and fathers of children with juvenile rheumatic disease: a longitudinal study. J Pediatr Psychol, 17:705-724.
 • Toros F (2002) Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon, evlilik uyumunun ve çocuğu algılama şeklinin değerlendirilmesi. T Clin J Psychiatry, 3:45- 52.
 • Ulusoy M, Şahin N, Erkman H (1998) Turkish Version of The Beck Anxiety Inventory: psychometric Properties. J Cognitive Psychotherapy: Int Quaterly, 12:28-35.
APA UĞUZ Ş, TOROS F, İNANÇ Y, ÇOLAKKADIOĞLU O (2004). Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. , 42 - 47.
Chicago UĞUZ Şükrü,TOROS Fevziye,İNANÇ Yazgan Banu,ÇOLAKKADIOĞLU Oğuzhan Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. (2004): 42 - 47.
MLA UĞUZ Şükrü,TOROS Fevziye,İNANÇ Yazgan Banu,ÇOLAKKADIOĞLU Oğuzhan Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. , 2004, ss.42 - 47.
AMA UĞUZ Ş,TOROS F,İNANÇ Y,ÇOLAKKADIOĞLU O Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. . 2004; 42 - 47.
Vancouver UĞUZ Ş,TOROS F,İNANÇ Y,ÇOLAKKADIOĞLU O Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. . 2004; 42 - 47.
IEEE UĞUZ Ş,TOROS F,İNANÇ Y,ÇOLAKKADIOĞLU O "Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi." , ss.42 - 47, 2004.
ISNAD UĞUZ, Şükrü vd. "Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi". (2004), 42-47.
APA UĞUZ Ş, TOROS F, İNANÇ Y, ÇOLAKKADIOĞLU O (2004). Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(1), 42 - 47.
Chicago UĞUZ Şükrü,TOROS Fevziye,İNANÇ Yazgan Banu,ÇOLAKKADIOĞLU Oğuzhan Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi 7, no.1 (2004): 42 - 47.
MLA UĞUZ Şükrü,TOROS Fevziye,İNANÇ Yazgan Banu,ÇOLAKKADIOĞLU Oğuzhan Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, vol.7, no.1, 2004, ss.42 - 47.
AMA UĞUZ Ş,TOROS F,İNANÇ Y,ÇOLAKKADIOĞLU O Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2004; 7(1): 42 - 47.
Vancouver UĞUZ Ş,TOROS F,İNANÇ Y,ÇOLAKKADIOĞLU O Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2004; 7(1): 42 - 47.
IEEE UĞUZ Ş,TOROS F,İNANÇ Y,ÇOLAKKADIOĞLU O "Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi." Klinik Psikiyatri Dergisi, 7, ss.42 - 47, 2004.
ISNAD UĞUZ, Şükrü vd. "Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi". Klinik Psikiyatri Dergisi 7/1 (2004), 42-47.