Yıl: 2004 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 12 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi

Öz:
Bu çalışmada, öğrenme, öğrenme stratejileri ve bu stratejilerden anlamlandırma stratejileri ve Sosyal Bilgiler hakkında bilgi verilmiştir. İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde anlamlandırma stratejilerinin öğrenciler tarafından nasıl kullanılabileceği örneklerle açıklanmıştır. Çalışmanın amacı, anlamlandırma stratejilerinin Sosyal Bilgiler dersi konularını öğrenmede sağlayacağı kolaylığı ortaya koyarak bu stratejilerin önemini vurgulamaktır.
Anahtar Kelime: sosyal bilgiler öğrenme stratejileri öğrenme ilk öğretim

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, K.Ü.,1996, Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Tanyılmaz Matbaası.
 • Bilen, M, (1993). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Takav Matbaacılık.
 • Demirel, Ö., (1999). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirel, M., (1993). Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi. Eğitim Ve Bilim, XVII, Sayı 88, 52-59, s: 56
 • Di Vesta, F. J. and Gray, G. S., (1972). Listening And Notetaking. Journal Of Educational Psychology, 63.
 • Erden, M., (1996). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Erden, M., (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş; İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Erden, M. ve Akman, Y., (1998).Eğitim Psikolojisi"Gelişim-Öğrenme-Öğretme". Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Fidan, N. ve Erden M., (1998). Eğitime Giriş,. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Gagne, R. M., (1988). Essentials Of Learning For Instruction. 2nd Ed., New Jersey, Prentice Hall, inc.
 • Gömleksiz, M., (1997). Kubaşık Öğrenme. Adana: Baki Kitapevi.
 • Görgen, İ., (1997). Özetleme Ve Bilgi Haritası Oluşturma Öğretiminin Bilgilendirici Bir Metni Öğrenme Ve Hatırlama Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Kaptan, F., (1999). Fen Bilgisi Öğretimi,. İstanbul: Meb Yayınları.
 • Mayer, R. E., (1987). Educational Psychology: A Cognitive Approach, Little, Brown and Company Limited, U.S.A..
 • Senemoğlu, N., (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ankara: Spot Matbaası, a.g.e.
 • Senemoğlu, N., (1999). Öğrenme Ürünleri ve Öğretimi, İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. Burdur: S. Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Yayınları Denetici Semineri Ders Notları.
 • Sönmez, V., (1997) Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. ve Diğerleri., (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdemir, S. ve Yalın, H.İ., (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özden, Y., (1999). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Öztürk, B., (1995). Genel Öğrenme Stratejilerinin Öğrenciler Tarafından Kullanılma Durumları. Yayınlanmamış Doktora Tezi,Gazi Üniversitesi.
 • Tay, B., (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Ortamında Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Weinstein, C.E. ve Mayer, R.E., (1986). The Teaching Of Learning Strategies. Handbook Of Research On Teaching, 3rd. Edition, Edited By M.C. Wittrock, New York: Mac Milan Company, 135-327.
APA Tay B (2004). Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi. , 1 - 12.
Chicago Tay Bayram Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi. (2004): 1 - 12.
MLA Tay Bayram Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi. , 2004, ss.1 - 12.
AMA Tay B Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi. . 2004; 1 - 12.
Vancouver Tay B Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi. . 2004; 1 - 12.
IEEE Tay B "Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi." , ss.1 - 12, 2004.
ISNAD Tay, Bayram. "Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi". (2004), 1-12.
APA Tay B (2004). Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 5(2), 1 - 12.
Chicago Tay Bayram Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.) 5, no.2 (2004): 1 - 12.
MLA Tay Bayram Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), vol.5, no.2, 2004, ss.1 - 12.
AMA Tay B Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.). 2004; 5(2): 1 - 12.
Vancouver Tay B Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.). 2004; 5(2): 1 - 12.
IEEE Tay B "Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi." Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 5, ss.1 - 12, 2004.
ISNAD Tay, Bayram. "Sosyal Bilgiler Dersinde Anlamlandırma Stratejilerinin Yeri ve Önemi". Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.) 5/2 (2004), 1-12.