Yıl: 2004 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 115 - 136 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hirfanlı Baraj Gölü Algleri

Öz:
Hirfanlı Baraj Gölü fitoplanktonik alg florası Ekim 1998- Haziran 2000 yılları arasında incelenmiştir. Fitoplanktonda Cyclostephanos dubius (Fricke) Round dominant olup,mevsimsel dağılım oldukça karmaşıktır. Epipelik organizmalardan Navicula cryptocephala Kützing, N. pupula Kützing, Nitzschia palea (Kützing) W. Smith, N. fonticola Grunow, Oscillatoria tenuis C.A. Agardh tür kompozisyonu ve algal patlamalar açısından dikkat çekici olmuştur. Türlerin dağılımı Bacillariophyta (208), Chlorophyta (65), Cyanophyta (39), Euglenophyta (10), Dinophyta (5) ve Chrysophyta (2) olmak üzere toplam 329 alg türü teşhis edilmiştir. Göl suyu alkali karakterli olup, pelajik bölge oksidasyonu yeterlidir ancak algal patlamaların olduğu kıyı bölgelerinde zaman zaman kokuşmalar olmaktadır.
Anahtar Kelime: epipelik algler epilitik epifitik fitoplankton hirfanlı baraj gölü

Konular: Biyoloji Limnoloji

The Algae of Hirfanlı Dam Lake

Öz:
The phytoplankton and littoral algal flora of Hirfanlı Dam Lake were studied between October 1998 and June 2000. In phytoplankton Cyclostephanos dubius was dominant and seasonal distribution rather complex. From epipelic organisms, Navicula cryptocephala, N. pupula , Nitzschia palea, N. fonticola, Oscillatoria tenuis were conspicuous in terms of algal blooms and species compositions. A total of 308 species were identified with 208 belonging to Bacillariophyta, 65 to Chlorophyta, 39 Cyanophyta, 10 Euglenophyta, 5 Dinophyta and 2 to Chrysophyta. The lake water is alkali in nature with, sufficient oxidation at the pelajic region. In addition, at where there was algal bloom at the littoral region, odour was percewed from time to time.
Anahtar Kelime: epilithic epiphyitic phytoplankton hirfanli dam lake epipelic algae

Konular: Biyoloji Limnoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altuner, Z. ve Gürbüz, H., (1996). Tercan Baraj Gölü Bentik Alg Florası Üzerinde Bir Araştırma, Tr. J. of Botany, 20, 41-51.
 • Atıcı, T., (2002). Nineteen New Records From Sanyar Dam Reservoir Phytoplankton for Turkish Freshwater Algae, Turk J. Bot. 26, 485-490.
 • Anonim., (1987). DSİ V. Bölge Md. Kırşehir Sıddıklı Projesi Sıddıklı Barajı ve Sulaması Planlama ve Revizyonu.
 • Bourrelly, P., (1972). Les Algues D'eau Douce, Tome I; Les Algues Vertes. Paris: Edition N.Boubee &Cie3.
 • Boyd, C. E., (1988). Water Quality in Warmwater Fish Ponds. Alabama: Auburn Uni. Agr. Exp. Sta.
 • Cox, E. J., (1996). Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. London: Chapman & Hall.
 • Çetin, A. K. ve Şen, B., (1997). Diatoms (Bacillariophyta) in the Phytoplankton of Keban Reservoir and Their Seasonal Variations, Tr. J. Botany, 22,25-33.
 • DSİ., (1963). Hirfanlı Baraj Gölü Balık Haritası. Enternasyonel İzmir Fuarı: DSİ Gen. Md.
 • Gönülol, A. ve Aykulu, G., (1984). Çubuk l Baraj Gölü Algleri Üzerinde Araştırmalar, I. Fitoplankton Kompozisyonu ve Yoğunluğunun Mevsimsel Değişimi, Doğa Bil. Der. 8(3), 330-341.
 • Gönülol, A. ve Çomak, Ö., (1993). Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik Araştırmalar III-Chlorophyta. Doğa Tr. J. of Botany. 17,227-236.
 • Huber-Pestalozzi, G., (1938). Das Phytoplankton Des Süsswassers 1. Teil Germany: E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung.
 • Huber-Pestalozzi, G., (1982). Das Phytoplankton Des Süsswassers 8. Teil Germany: E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung.
 • Hutchinson,,G. E., (1967). A Treatise on Limnology. Department of Yale University.
 • Krammer, K.ve Lange-Bertalot, H., (1986). Süsswasserflora von Mitteleuropa, Bacillariophyceae Band 2/1, 1. Teil: Naviculaceae. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
 • Krammer, K.ve Lange-Bertalot, H., (1988). Süsswasserflora von Mitteleuropa, Bacillariophyceae Band 2/2, 2. Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
 • Krammer, K. ve Lange-Bertalot, H., (1991a). Süsswassers von Mitteleuropa, Bacillariophyceae Band 2/3, 3. Teil: Centrales, Fragilariaceae. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
 • Krammer, K. ve Lange-Bertalot, H., (l991 b). Süsswassers von Mitteleuropa, Bacillariophyceae Band 2/4, 4. Teil: Achnanthaceae, Kritische Ergönzungen zu Navicula(Lineolatatae) und Gomphonema Gesamtliteraturverzeichnis. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
 • Nygaard, G., (1949). Hydrological Studies in Some Ponds and Lakes. Part 2; The Qatient Hypothesis and Some New or Little Known Phytoplankton Organisms. Kgl. Danske-Vidensk, Stesk Biol. Skrifter 7(1), 1-293.
 • Obalı, O., (1984).Mogan Gölü Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi. Doğa Bilim Dergisi, A2, 8 (1),91-104.
 • Obalı, O., Gönülol, A. ve Dere, Ş., (1989). Algal Flora in The Littoral Zone of Lake Mogan. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi. 1 (3), 33-53.
 • Patrick, R. ve Reimer, C. W., (1966). The Diatoms of The United States. Philadelphia: Acad. Nat. Philadelphia Monogr.
 • Patrick, R. ve Reimer, C. W., (1975)). The Diatoms of The United States. Philadelphia: Acad. Nat. Philadelphia Monogr.
 • Prescott, G. W., (1975). Algae of The Western Great Lakes Area. Michigan: W.M.C. Brown Company Publishers.
 • Round, F. E., (1953). An investigation of Two Benthic Algal Communities Malharn Tarn. J. Ecol. 41, 174-179.
 • Round, F. E., (1973). The Biology of The Algae. London: Edward Arnold Pub.
 • Round, F. E., (1981). The Ecology of Algae. London: Cambridge University Press.
 • Salman, S. ve Baykal, T., (2000). Hirfanlı Baraj Gölü Fitoplankton-Zooplankton Biyoması ve Kıyı Bölgesi Algleri Üzerine Araştırmalar. (GEF-14/99-01). Ankara: Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu.
 • Turoboyski, L., (1966). Travaux et Etudes Concernant Les Organismus İndicateurs Pour Etablir La Valeur De L'eau. Verh. Internant, Verein Limnol. 16,841-844.
 • Ünal, Ş., (1984). Beytepe ve Alap Göletlerinde Fitoplanktonun Mevsimsel Değişimi. Doğa Bilim Dergisi. A2, 8(1), 121-137.
 • Wetzel, R. G. ve Likens, G. E., (1991). Limnological Analyses. New York: Springer-Verlag.
 • Yıldız, K., (1986). Altınapa Baraj Gölü Alg Toplulukları Üzerinde Araştırmalar Kısım II: Sedimanlar Üzerinde Yaşayan Alg Topluluğu. Doğa Bilim Dergisi. 10 (3), 547-554.
APA BAYKAL T, AÇIKGÖZ ERKAYA İ (2004). Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. , 115 - 136.
Chicago BAYKAL Tülay,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. (2004): 115 - 136.
MLA BAYKAL Tülay,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. , 2004, ss.115 - 136.
AMA BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. . 2004; 115 - 136.
Vancouver BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. . 2004; 115 - 136.
IEEE BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ "Hirfanlı Baraj Gölü Algleri." , ss.115 - 136, 2004.
ISNAD BAYKAL, Tülay - AÇIKGÖZ ERKAYA, İLKAY. "Hirfanlı Baraj Gölü Algleri". (2004), 115-136.
APA BAYKAL T, AÇIKGÖZ ERKAYA İ (2004). Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 5(2), 115 - 136.
Chicago BAYKAL Tülay,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.) 5, no.2 (2004): 115 - 136.
MLA BAYKAL Tülay,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), vol.5, no.2, 2004, ss.115 - 136.
AMA BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.). 2004; 5(2): 115 - 136.
Vancouver BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ Hirfanlı Baraj Gölü Algleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.). 2004; 5(2): 115 - 136.
IEEE BAYKAL T,AÇIKGÖZ ERKAYA İ "Hirfanlı Baraj Gölü Algleri." Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), 5, ss.115 - 136, 2004.
ISNAD BAYKAL, Tülay - AÇIKGÖZ ERKAYA, İLKAY. "Hirfanlı Baraj Gölü Algleri". Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.) 5/2 (2004), 115-136.